Споделени координати. Особености при свързване на фйалове по споделени коордниати

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме споделените координати.
Ако си спомняте процеса на свързване на файл било то cad файл или revit file, имахме възможност да избираме позиция на единия спрямо другия.
Измежду вариантите беше и по споделени координати.
Именно споделените координати ни дават възможност да създадем връзка между файловете, която да запази позицията на единия спрямо другия и да не се налага всеки път ръчно да се наместват.
Подобно нещо направихме с терена в предходния урок.
Наместихме ръчно позицията му спрямо основният модел, в който работихме.
Същото съм направил и с тази помощна сграда тук.
Наместил съм нейната позиция спрямо основната сграда.
За да видим как работи опцията за споделени координати маркирам файла с терена.
Насочвам се към палета с настройки и виждам че имам параметър отговаряш за споделената позиция.
В момента той гласи "без споделяне".
Кликвам и се отваря прозорец, в който имам две опции.
Да публикувам координатите от файл, в който работя, към файла който съм маркирал, в случая терена.
Или да взема координатите от терена и те да бъдат присвоени към файла в който работя.
Според мен второто е по-удачния избор.
Може да избирате и другото, зависи какво искате да направите.
Логиката която имам аз е, че във файла с терена (ситуацията) са основните координати и всички сгради които се появяват по тази ситуация трябва да вземат нейните координати.
Затова избирам втората опция и потвърждавам.
Същото правя с тази връзка тук с другия файл.
Избирам същата опция, която отново е без споделение все още, но този път няма да избера да взема координатите от този файл, защото вече взех координатите от терена, ами ще избера да публикувам координатите от този в който се намирам към този файл.
Потвърждавам и запазвам тези промени.
Избирам опцията Save.
Програмата ми казва, че освен файла в който работя и който съм запазил, Ще запазя и промени във файла с помощната сграда.
Потвърждавам.
Така вече съм запазил и основния файл в който работя и файла с помощната сграда.
Да видим какво точно направихме Ще затворя този файл и ще отворя файла само с терена.
Тук ще свържа файла на сградата и на помощната сграда.
Отварям файл с терена.
От лентовото меню, от раздела Insert.
Избирам опцията свържи Revit.
Преди това обаче ще вляза в 3D изглед от лентата с бързи команди, за да виждаме по-ясно какво правим.
Отварям командата свържи Revit.
Избирам файла с основната сграда, казвам да бъде позициониран по споделени координати.
Потвърждавам.
Софтуера ме предупреждава, че файла с помощната сграда не може да бъде зареден.
Това не е проблем, защото ще го заредя допълнително.
Избирам Close.
Сградата се прилага, точно където трябва.
Не се налага ръчно да променят нейната позиция.
Сега ще повторя същото с помощната сграда.
Кликвам върху командата.
Избирам помощната сграда.
По споделени координати като позиция.
Потвърждавам.
Тя се свърза с файла, в който работя точно на правилното място, защото предварително съм направил връзка между тези файлове и съм споделил техните координати.
Така може да създавате връзка между файловете с които работите.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се стартира прозореца за задаване на споделени координати със свързан файл?
С натискане на бутона срещу параметъра "Shared Site" от панела с настройки, след маркиране на свързания файл
Със стартиране на командата "Shared Site" от контекстуалното лентово меню, след маркиране на свързания файл
С натискане на десния бутон на мишката върху свързания файл и избиране на опцията "Shared Site"