Свързване на външен Revit модел

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В това видео ще видим как може да свържем друг Revit, модел към основния в който работим, което е аналогично на свързването на CAD подложка.
За целта избирам раздела Insert или вмъкни от лентовото меню.
Вместо да стартирам команда за свържи CAD, ще стартирам командата свържи Revit.
Oттук се навигирам до файла, който искам да свържа и след това кликвам върху open или отвори.
Правя само една вметка, че имам опция да коригирам позиционирането на единия спрямо другия файл.
Аналогична на тази, която беше при свързването на CAD подложка.
Mалко по-късно ще се спра на различните опции тук.
Сега просто ще потвърдя със стандартни настройки.
По този начин двата файлът се свързаха.
Виждате, че позицията която е на свързания файл, т.
е.
този който избрах току-що, е точно в средата на моя модел.
Това не е проблем, защото чрез кликване и задържане с левия клавиш на мишката, мога да променя неговата позиция.
За да е по-ясна картината ще използвам командата 3D изглед от лентата с бързи команди.
Така влизам в 3D поглед, в който мога да видя модела, който току-що се свързах.
Виждате, че ако преместя курсора на мишката върху него се образува един паралелепипед, в който е вписан модела.
Това е така, защото той влиза като цялостен елемент, който не може да бъде променен поотделно.
Както тук мога да променя всяка една стена или елемент поотделно в модел в който съм създал.
Тук в другия модел, който съм свързал не мога да ги променям.
И за да променя всеки един елемент от този свързан файл трябва да вляза вътре в него.
Сега искам да ви обърна внимание на проектния браузър.
В най-долната му част, където имаме раздел свързани Revit модели.
Aко кликна върху плюсчето тук, ще видите името на файла, който съм свързал в момента.
За да го променя и за да видите как промяната в този файл ще се отрази в модела, в който работим в момента, кликвам с десния клавиш на мишката върху името на този свързан файл тук в проектния браузър.
Избирам опцията отвори и прекъсни връзката.
Прекъсването на връзката е нужно, защото Revit не ни позволява да отваряме едновременно, два файла които са свързани.
Първо трябва да нарусхим тази връзка и след това да отворим файлa.
Разбира се след това имам възможността да презаредя вече свързания файл, за да се отразят промените.
Кликвам, за да отворя файла, Revit ме предупреждава, че няма да мога да се върна назад.
Потвърждавам.
По този начин влизам вътре в модела, на файла който съм свързал.
Например ще изтрия тази врата, ще направя нова врата на другата стена.
Излизам от командата поставяне на врата, чрез в натискане на клавиш Escape.
Изтривам и средните прозорци, за да е по-видима промяната, която правя.
Сега бутона X излизам от този модел.
Revit мe пита дали искам да запазя тези промени.
Аз ще кажа че искам да ги запазя, защото точно това е идеята.
Да запазя промените, за да може да видим сега тук какво ще се случи.
Сега забелязвате, че липсва свързания файл, но всичко което е нужно да направя за да се появи той отново е да кликна върху името му в проектния браузър.
То продължава да е тук.
Виждате обаче има един червен хикс отпред.
Кликвам с десния бутон и казвам презареди.
Сега модела се презарежда, с позицията която му бях задал преди това.
И ако Обърнете внимание вече вратата я няма, средения прозорец го няма.
Промените, които съм направил се отразяват автоматично тук.
Така виждате как може да свързвате отделни Revit модели, които могат да бъдат помощни сгради, конструкцията, инсталациите на тази сграда.
По този начин създавайки такава връзка много лесно при промяна на изходния файл, чрез презареждане тя ще бъде отразявана и в основният.

Въпроси и отговори

 • Как се завърта частично, само един елемент?

  Ивайло Иванов:

  Добре. променихме местоположението на вратата на гаража. Премахнахме и средните прозорци. А може ли сега само гаражът да се завърти (без да се завърта къщата) така, че новата му врата да е отпред, т. е. да стане едно частично завъртане на този 3D изглед? Благодаря.

  арх. Петър Пенчев:

  Да, но по смисъла си това няма да е частично завъртане на 3D изгледа. Това ще бъде завъртане на елемент от модела в който работим. В този случай този елемент, ще е свъзразният модел. Маркирате гаража и с командата Rotate от раздела Modify, го завъртате. Повече за това може да видите в следващото видео. Ако позволите един съвет - изгледайте всички видеа от даден модул, защото отговора може да се крие още в следващото видео =) Весели празници!

  Ивайло Иванов:

  Благодаря. Весели празници и на Вас!