Край на кликането по менюта - бързи клавиши. Как да ги изпозлваме и настройваме

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Все по-близо сме до същинското моделиране в Revit, но преди да започнем нашия проект искам да ви запозная с още няколко трика при моделирането.
В този урок ще ви покажа как да изпълнявате команда в Revit, без да се налага да кликвате върху съответната команда в лентовото меню.
За да разберем как става това обаче първо ще обърнем внимание на информацията, която дава Revit за всяка команда, когато поставим и задържим курсора върху името на командата.
За целта пренасям курсора върху някоя от командите.
Виждате че Revit нищо не ми казва, а просто маркира командата.
Aко и при вас това е така значи прозореца с Revit не ви е активен.
За да го активирате кликнете в полето с името на проекта и отново премесете курсора върху командата.
Виждате сега вече излиза кратко описание на командата и името плюс две букви, които са в скоби.
Точно тези две буквички са важни за нас.
Това е клавишната комбинация, която ще извика тази функция без да се налага да я избираме от лентовото меню.
Виждаме какво още се случи, ако премести курсора върху друга команда например прозорец.
Отново имаме името на командата, в скоби две букви и кратко описание.
Буквите в скобите са важни за нас.
Това са клавишните комбинации, които ще стартират тази функция без да се налага да кликваме в лентовото меню с мишката и да избираме всяка една функция поотделно.
Да видим всъщност как работи това.
Ако мишката е на произволно място по екрана, натискам клавишна комбинация "W + A", която ме води до командата стена.
С Escape ще изляза от тази команда.
Iскам да ви обърна внимание, че e много важно да не натискате други клавиши като Enter или Space след като сте въвели клавишната комбинация.
Не е нужно да правите някакъв тип в потвърждение.
Нужно е единствено и само да натиснете двата клавиша, в последователността в която е дадена в описанието на всяка функция.
Например W + N извиква командата прозорец.
Виждате aз съм в режим на поставяне на прозорец.
Натискайки единствено и само клавишите от клавиатурата.
С бутона Esc ще изляза от режима на поставяне на прозорец.
Виждаме обаче, че не всички команди, които са в лентата имат бързи клавиши.
Например покрив.
Покрива колкото и да задържам мишката върху него, не излиза никаква клавишна комбинация в скоби до името на функцията.
Това е така, защото не всички функции и команди в Revit имат поставяни бързи клавиши към тях.
За да поставям собствени клавишни комбинации.
За да накараме отново интерфейса на програмата да е ориентиран към нашите нужди и предпочитания.
Имаме възможността да поставяме клавишни комбинации към всяка една функция и да ги променяме.
Това става от раздела View.
Ляв клик за да влезна в него.
След това кликвам на потребителски интерфейс и от падащото меню избирам клавишни комбинации.
Виждаме, че ако задържи мишката върху тази позиция дори тук има клавишна комбинация, която е посочена "К + S".
Ако изляза от това меню тук и кликна някъде с мишката за да приключа тази селекция.
Ако натисна K + S, един след друг двата клавиша от клавиатурата, ще видя че влизам в менюто, което е кратки клавиши.
Тук мога да видя абсолютно всички команди, които са достъпни в Revit и да поставя клавишни комбинации към всяка една от тях.
Mоже да се ровите из целия този списък да поставяте каквито искате клавишни комбинации.
Виждате тук например, че палетата с настройки има възможност да бъде извикан по три различни начина.
Може да слагате по повече от една клавишна комбинация към всяка команда.
Но е важно да не дублирате клавишни комбинации, защото Revit може да изпълни само клавишна комбинация за една от командите.
Ако сложите на пет места една и съща клавишна комбинация, ще изпълни само първата.
Сега ще изляза от този прозорец и ще оставям на вас да изберете какви клавишни комбинации да сложите към всяка от функциите.

Тест за преминаване към следващия урок

 
В падащото меню на коя команда може да намерим командата за бързи клавиши (Keyboard Shortcuts)
Стена (Wall)
Потребителски интерфйес (User Interface)
Текст (Text)