Специфични области от обхвата на подов план - над разрезната равнина и под равнината на нивото

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Продължаваме да коментираме специфичните настройки за обхват на подовите планове, Като сега ще се насочим към специфичните зони, които само маркирах предходния урок.
Ако палета настройки отново извикам прозореца, в който задавам, какви равнини и какъв обхват имам на погледа.
Ще покажа отново тази обяснителна графика.
Сега ще се насоча към тази зона шест, маркирана в оранжево.
Която се намира под равнината на съответният подов план.
И зоната, която се намира между равнината на разреза и горната граница на погледа.
Тоест зоната между 1 и 2.
И зоната между три и четири.
Потвърждавам, за да затворя този прозорец.
И се насочвам към кухнята.
Тук ще искам да сложа високи шкафчета над плота.
От командата "component", ще поставят такива шкафчета, в момента нямам заредени.
Затова избирам опцията "load family".
И се насочвам към папката "casework".
Където намирам "wall cabinets" и там търся подходящи шкафчета.
Това ме устройва, затова просто потвърждавам.
И виждате в момента, курсора на мишката не ми позволява да го поставя, където и да било.
То се нуждае от стена.
Затова в тази зона тук, ще поставя едно шкафче, ще поставя и второ.
Излизам от командата за поставяне на компоненти, в случая шкафче.
И ако маркирам самото шкафче виждате, че то се поставя на 140 сантиметра, над етаж 1.
Аз ще променя това на 150.
Ще променя и другото шкафче на 150.
Ще се върна в настройките на изгледа.
Където ще контролирам границата или мястото на разрезната линия.
И ще го сваля на 120.
Потвърждавам.
След това потвърждавам още веднъж.
И забелязвате, че тези шкафчета тук независимо, че се намират на 150 сантиметра над етаж 1, те все пак се виждат.
Ние не режем през тях с разрязаната равнина.
Но ги виждаме.
В предходния урок видяхме, че за да видим някой елемент, той трябва да бъде срязан от тази равнина.
На какво се дължи това? Сега ще избера раздела "View" от лентовото меню и командата "elevation".
За да създам вътрешна разгъвка.
Избирам падащото меню, избирам "elevation" след това от опциите за тип, избирам "interior elevation".
И виждате, започвам да поставям един елемент с кръгче и стрелкичка.
Стрелкичката се променя спрямо това, къде постави курсора на мишката, променя нейната ориентация.
Тя винаги се стреми да се прикачи към някое от близките стени и да се ориентират спрямо нея.
Аз искам да направя вътрешна разгъвка или изглед към шкафчетата, затова поставям курсора на мишката тук.
След това натискам "Escape", за да изляза от командата.
И за да вляза в този изглед, който създадох, кликвам два пъти върху стрелкичката.
Също така, може през панела с "project" браузъра, да се навигираме до новосъздаденияt клон "elevations, interior elevation" или вътрешни разгъвки или изгледи.
И тук се намира избира, който създадохме.
Избрах този начин, защото можеше в план, ако се върна там, да създам разрез, но разрезът винаги ще реже през абсолютно всички елементи, през цялата сграда и ще виждам много неща, които не искам да виждам.
А когато започна да поставям вътрешна разгъвка или изглед, имам възможност да избирам само конкретни елементи, които искам.
Виждате първо, как се ориентира вътрешната разгъвка или изглед към ограждащите елементи.
И ако маркирам тази, която вече създадох виждате, че нейният обхват се настройва спрямо границите, които има вътре.
Тоест помещението, дефинирано от тези стени, дефинира и границите на този изглед.
Също така, ако се върна обратно в нея, кликвайки два пъти върху черната стрелкичка, мога да видя, че се ограничавам и до под и до окачен таван.
В случаят до плочата от горното ниво.
Тоест, автоматично програмата задава граница на този изглед и не се налага да го настройвам допълнително.
Сега ако отново маркирам с една линия, която начертая, къде се намира резрезната линия, 120 Виждате, че в момента тази разрязана линия не пресича тези елементи от обзавеждането, които поставих.
Въпреки това в план се виждат.
Ако отново вляза в план, избера, каква е границата на показване.
Виждам, че 230 горната граница.
След това ще се върна в този изглед и ще поставя още една линия.
Която ще бъде на 230 сантиметра, за да маркира горната граница.
Така виждате, че тези елементи попадат между горната граница и между разрезната линия.
Ние имаме възможността да виждаме тези елементи точно дължащи се на този факт.
Когато те се намират между разрязаната линия и между горната граница на изгледа, имаме възможност да виждаме елементи, които обаче също е много важно да знаете, че са само от три категории.
"casework" или това са тези шкафчета, които слагахме.
Плота също се намира в тази категория.
Имаме и прозорци като втора категория и още модели, които са като категория без специфични особености.
Ако избера да създавам нова фамилия, може да видите всички тези категории, за които говорихме.
Едните са "casework".
Другите са "generic model" или общи модели.
Ето тази категория.
И последните са прозорци.
Ето виждате тук прозорец Тоест тези три категории, когато се намират над разрязаната линия, но под горната граница на изгледа, ние ще ги виждаме независимо, че не са пресечени от разрязаната линия.
Също така, дори само някаква част от тях, ако сега преместя например на 200, това шкафче, дори някаква част от тях да е в тази граница, отново ако се върна в изглед, ще видите, че се вижда това шкафче в този подов план.
Независимо, че все пак той не е изцяло в тази зона.
Дори само част от шкафчето или съответното обзавеждане да се намира в тази зона, то отново ще бъде видимо.
Другото нещо, за което искам да обърна внимание в този урок е границата на погледа, която е специфична, зоната под съответният план.
Тоест ако отново вляза в опцията за коригиране на тези равнини, говорим за зоната, която се намира в полето 6.
Досега коментирахме зоната между 1 и 2.
В която, ако елемент от категория "casework generic model" или "Windows" се намира, независимо, че разряза не пресича съответният елемент.
Той отново ще бъде показан в план.
Но сега нека видим, какво е валидно за елементите, които се намират между три и четири.
Сега ще изляза от този поглед, ще вляза в план основи.
Там може да видите, когато се отдалеча, точно елементите.
Това е "casework", това е "generic model" и причината да ги виждаме е, че настройката на този изглед основи, в момента като горна граница пресича съответните елементи.
Ако видим отново "View range" виждате, че горната граница е асоциирана с основите, но е много голяма височина.
Затова аз ще я направя да е на 60 сантиметра.
Да съвпада с разрязаната линия и когато потвърдя, всички тези елементи, които са от горното ниво изчезват.
Защото те повече не се намират в зоната, между 1 и 2, отнесени към този план.
Сега нека поговорим за точно тази зона 6 и за да може да виждаме елементи от нея е нужно да настроим тук параметърът "view depth", в случаят все едно нямаме такава зона 6.
Защото се асоциира с самото ниво.
За да създам такава зона, ще задам отместване от 100 сантиметра надолу и ще потвърдя.
По този начин започнах да виждам стъпката на основата.
Ако направя един разрез, мога да поставя разрезна линия, след това да вляза в съответния разрез и да видя, че имам основи и стъпки на тези основи.
Връщам се в съответният план и виждам, че по този начин, когато зададох да имам дълбочина на изгледа, вече са налични и стъпките, но те са с плътна линия.
Мога от раздела "manage" да избера "additional settings".
Там да избера "line styles" и когато разгъна списъка, имам няколко служебни линии, които винаги съществуват.
Всички тези, които са между знака по-малко и по-голямо.
Ако избера линията "beyond", избера тя да бъде не "солид", Tоест да бъде плътна.
А да бъде пунктирана и потвърдя, Виждате, че всички линии, които са в зоната шест, която видяхме, тоест под равнината на съответният план.
Стават пунктирани.
По този начин може да контролираме изгледа на съответните линии.