Изрязване на геометрия в средата на фамилия

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
За да създадем нашата фамилия използваме комбинация от различни инструменти, които създават геометрия.
Досега използвахме екструзия и така нареченият суип, който създава геометрия възоснова на пътека и профил.
Но не винаги геометрията, която създаваме е позитивна.
Понякога използваме комбинации от позитивни и негативни форми, за да създадем нужната ни форма.
Сега ще ви покажа, как точно със създаване на такава негативна форма, комбинирайки я с вече създадената, ще направим заобляне на плота на нашата маса.
За целта отново ще използвам sweep, но този път този sweep ще бъде негативен.
Той ще изрязва профил по края на плота на масата, за да създадем хубав завършек.
За целта, ще използвам отново референтна равнина, която съм създал, но за да мога да я използвам, тук в изгледа отпред.
Ще я маркирам, ще използвам горната референтна равнина на плота и ще я наименувам.
За да мога отново да използвам при създаването на sweep, както направихме в предходното видео.
Потвърждавам избора на това име катопремахна курсора на мишката от панела с настройки.
След това отново ще използвам тази равнина като основна като от раздела "create" ще избера командата "set workplane".
като предварително обаче вляза в планът, в който ще създам този sweep.
Ще се приближа малко повече, за да виждам по-ясно очертанията на нашата маса и отново от раздела "create" избирам командата "set work plane" или задай работна равнина.
Оттук ще избера "GlassTop" референтната равнина, която именувахме по-рано и ще потвърдя избора.
След това отново от раздела "create", избирам "Void Forms".
Tук, може да намерите чрез триъгълничето, отстрани на името, в падащото меню всички команди, които са достъпни за създаване на позитивна форма, но от това падащо меню създавате негатив.
Може да използвате отново екструзии, "sweep" и всяка една от командите, които са достъпни като позитив.
Но от това меню, те ще бъдат негативни.
Избирам "void sweep", за да създам профил, който ще изрежа канта на масата.
Избирам "sketch path" или създай пътека, отново инструмента правоъгълник и създавам пътеката.
Използвам отново катинарчета, за да заключва пътеката към референтните равнини.
За да може тази геометрия да се движи заедно с референтните равнини, когато променяме параметрите.
И потвърждавам избора на тази пътека.
След това активирам погледа ляво и приближавам към този кръст, който представлява пресечната точка на две референтни равнини.
Които ще дефинират профила, който ще изчертая.
След това ако и при вас по този начин сте в раздел "profil" трябва да влезете в раздел "modify sweep" и да изберете "edit profile".
По този начин ще влезете в режим на изчертаване на профил.
Ще се приближа още малко и ще изчертая профилът по следния начин.
Избирам начална точка пресечената на двете линии, които дефинират началото на профила и започвам изчертаването на линия.
Като стигна 30, потвърждавам или просто от клавиатурата въвеждам 30.
След това избирам арка за инструмент, който ще създава геометрия.
Крайна точка на арката избирам, докато достигне до долната референтна равнина, след това навътре премествам леко курсора, докато се изчертае дъга, която е тангента към линията, която вече създадох.
Кликвам, много бързо "Revit" прихваща точно тази тангента.
Продължавам изпълнението на командата, като отново избера линия като инструмент за изчертаване.
Прихващам тази точка, прихващам началото и по този начин изчертавам един такъв профил, който ще изрежа плота, за да има той заоблен завършена и да не бъде прав.
След това потвърждавам избора си и отново избирам раздела "modify sweep", за да достигна до отметката, която ще ми позволи да приключа командата.
Kликвайки върху отметката, потвърждаваm изпълнението на този "sweep" или геометрия, която ще изрежe профила.
После е достатъчно просто да кликна някъде върху празното пространство, за да демаркирам всичко и да видите резултата от този "sweep", който е негативна форма.
Виждате, ще завъртя в 3D изглед, за да видите от всички страни, как този "sweep" изряза плота на нашата маса.
Сега разбира се, ще направя регулярната проверка за това дали правилно съм дефинирал геометрията като просто тествам при промяна на параметрите, дали се променя правилно геометрията.
Избирам инструмента "family types", както вече споменах от лентовото меню.
И тук избирам другият тип маса, който вече сме създали в предходно видео.
Избирам го, което променя и параметрите.
Потвърждавам чрез "apply".
Виждам, че геометрията се промени спрямо параметрите.
Тоест това, което съм направил като геометрия сега е правилно прихванато към референтните равнини и има поведение, което очаквам.
Всичко е наред и мога да продължа към създаването на краката за нашата маса.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как създаваме негативна геометрия, която може да изреже друга геометрия?
Чрез командата негативни форми (Void Forms) от лентовото меню раздел Създай (Create)
Чрез командата Sweep от раздела Създай (Create)
Чрез командата екструзия (Extrusion) от раздела Създай (Create)

Въпроси и отговори

  • Защо такъв плот?

    Ивайло Иванов:

    Защо, моля, когато съм натиснал колелцето на мишката, плотът на сн. 1 (стр. 1) е хубав с фини линии и заобляния, а когато отпусна колелцето на мишката плотът се очертава с едни дебели и грозни линии (сн.2, стр. 1) и заоблянията почти не личат? Как се избягва това, моля? Благодаря.

    арх. Петър Пенчев:

    Въпрос на контрол на графиката и мащаб. В 3D изгледа който сте посочили мащабът е 1:100, ако изберете 1:10 например, ще го виждате по-ясно. Също така при зареждане в модел ще изглежда по ралзичен начин. Повече за контрола на графиката може да проследите в раздела от видеа отделен на тази тема.