Създаване на дименсии. Основни видове и особености

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Освен от текстове, за да завършим нашия чертеж, ще се нуждаем и от размерни линии или дименсии.
Досега използвахме инструмента за дименсиране основно, за да контролираме дадена геометрия.
Сега ще видим по-подробно, как се използва самият инструмент, за оразмеряване на нашият чертеж.
И за различните видове размерни линии, които имаме възможност да изпълним.
За да стартираме командата за оразмеряване, може да изберем или от лентата с бързи команди, съответно дименсия, или от раздела анотации ще избера тази дименсия, която е първа в списъка, защото една универсална.
Стартирам командата като е нужно да маркирам един елемент, след това да маркирам втори елемент и да ми се даде стойност на разстоянието между тях.
Когато искам да поставя дименсията, трябва да кликна някъде върху празното пространство.
Защото ако отново кликна на един от елементите, които вече съм създал, дименсията изчезва, защото прекъсвам референцията към съответния елемент.
Затова просто кликвам някъде на празното пространство и по този начин създавам размерната линия.
Сега, когато кликна върху екрана и премести курсора на мишката, някъде близо до стената мога да избирам между различните линии на самата стена.
Това е вътрешната линия на стената, ако приплъзна курсора на мишката, ще прихвана средата на стената или външния и край.
По този начин може да прихващате различна част от стената.
Виждате че, когато премествам курсора на мишката и съм относително далеч от самата стена, най-често прихващам външния и вътрешния край на стената.
За да контролирате, каква част на стената да бъде прихващана, от лентата с опции, трябва да изберете средата на ядрото на стената ако искате.
От падащото меню, просто трябва да зададете, каква преференция да има.
Или средата на цялата стена.
По този начин първото нещо, което ще прихване курсора на мишката, когато поставите върху стената, ще бъде това, което сте въвели в това падащо меню.
Когато поставите курсора на мишката върху съответната стена, може с бутона "tab" да се навигирате до различна част от самата стена.
Дори, когато не сте задали тази преференция да бъде тук, в лентата с опции.
Сега ще избера да дименсирам тази стена, тази стена и винаги имате възможността да продължите да задавате други елементи към конкретната размерна линия.
Не е нужно, едно по едно да оразмерявате, между всеки два елемента.
Може "n" на брой елементи да поставите, едновременно с една размерна линия.
Отново казвам, когато кликвате, за да потвърдите края на димирането, трябва това да бъде в празното пространство, защото ако изберете геометрия, автоматично ще прихване дименсионната линия, към тази геометрия.
Сега ако избирам врати или някакво друго обзавеждане, автоматично Ревит прихваща тази геометрия и я оразмерява.
За да поставя дименсионната линия е нужно да кликна някъде в празното пространство, за да не се закачи този размер към някоя геометрия и да ми покаже разстоянието до него.
Може винаги да кликвате на всеки елемент, който искате да дименсирате, но има възможност, отново от лентата с опции да изберете от второто меню да оразмерявате цели стени.
Това ще ви даде възможността, ако тук избера "wall faces", равнините на стените - външни, да дименсирам цялата стена.
По този начин имам възможността, няколко различни стени, едновременно да бъдат с една размерна линия дименсирани.
Как разбра Ревит, че искам да дименсирам всички стени, които се пресичат с тази, която кликнах при стартиране на командата.
От менюто "options" може да видите, какви преференции са зададени В този случай са зададени пресичащи стени.
Когато задам опцията да оразмерявам цяла стена, ще бъдат оразмерени всички други стени, които се пресичат с нея.
Но от менюто "options", имам възможност да дименсирам отворите.
Като отворите могат да бъдат или по централна линия, или по габарит.
Аз ще избера по габарит, ще потвърдя.
По този начин, ако маркирам тази стена, изтеглям дименсионна линия.
Оразмериха се всички отвори, които са към тази стена.
Ако изляза с клавиша Escape мога да се приближа и да видя, че са прекалено нагъсто тези числа и не са много четими.
Ако искам, мога да вляза в по-голям мащаб, което ще накара числата да станат по-четими, но въпреки това, виждате, че тези числа се припокриват.
Мога да кликна върху дименсионната линия, да използвам този контрол, който се намира под всяко едно число и да го преместя на мястото, на което искам.
Ако тук, където има 90 сантиметра и отговаря на прозорец, не искам да има тази стойност.
Мога да кликна два пъти върху стойността и да променя начина, по който се показва.
Мога да го заменя с текст, например да пише прозорец, да потвърдя.
Вместо число, ще запише думата прозорец, която въведох.
Ако кликна два пъти, мога да запиша прозорец, под или над съответната дименсия.
Тук мога отново да кажа, да се изписва цифрата, която е като стойност.
Прозорец да се изписва отдолу.
В момента имам 90 и под него пише прозорец.
Мога, само с текст, да заминем тази стойност, не мога да пренаписвам стойността.
аз не мога да излъжа програмата, че това число е различно от 90.
Мога само да добавям префикс суфикс, да задавам над и под самата дименсия, какво число да е изписано.
Но не мога да контролирам самото число и да го променям.
То винаги е това, което е реалното между съответните елементи.
Мога, когато веднъж вече съм създал някое дименсия, например тази и съм решил, че искам да добавя още елементи към нея.
Но не съм успял в началото, винаги мога, когато съм я маркирал от лентовото меню, да избера опцията за добавяне и за редакция на съответни референции и да добавям допълнителни референции.
Също така, ако реша, че някоя от референциите, която имам не искам да е там, просто трябва да викна втори път върху нея.
Наблюдавайте тук, тези 17 сантиметра и половина ако кликна, те изчезват.
Мога да премахвам и да добавям различни референции, за да разширявам или да скъсявам вече съществуваща дименсия/ Също така, ако маркирам само с поставяне на курсора на мишката, някоя дименсия и съм се фокусирал върху точно определен сегмент, с бутона "Tab" мога да избера само този сегмент.
Да кликна с мишката и да го избера.
След това да натисна клавиша "delete" и да изтрия този сегмент.
По този начин имам като резултат две размерни линии, които вече не са обвързани помежду си, независимо, че бяха една цяла линия.
Отново казвам, поставям курсора на мишката в определен сегмент, с "Tab" избирам точно този сегмент, кликвам с мишката, за да го селектирам и после просто с "delete" го изтривам.
Така може да поставяте дименсии, между отделни елементи, между множество от елементи.
Дори да си спестите много време, когато използвате опцията за опазмеряване на цели стени.
Експериментирайте с начините за оразмеряване, за да спестите време и да постигнете максимално добър резултат

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да оразмерим наведнъж всички отвори в дадена стена?
Чрез опция в лентата с опции при поставяне на дименсията
Чрез специален инструмент за дименсия
Не можем да оразмерим всички отвори наведнъж

Въпроси и отговори

 • Как да не се изписва мерната единица при поставяне на дименсия?

  Любомир:

  1.От къде мога да изключа да не се показва мерната единица при поставяне на дименсия, а да се изписва само числото?

  2.От къде мога да задам по-малък размер на изобразяването на края на размерната линия? Единствената дължина на диагонална линия, която ми се предлага в настройките е 3мм, как мога да я намаля на по-малка дължина?

  арх. Петър Пенчев:

  За мерните единици е нужно да насторите параметъра Units Format

  Ако е Default , то единиците се изобразяват по подразбиране, което значи, че се позлват насторйките от Manage - Project Units. Съответно там трябва да се настрои да не се показва текста.

  Ако не е Default, то просто отново на Unit Symbol изберете None.

  Що се отнася до дължината на диагонала. От Manage - Additional Settings - Arrowheads, може да намерите меню със символи.

  От падащото меню може да изберете Diagonal 3mm след това да изберете Duplicate, да го именувате праивлно и да промените параметъра Tick Size.

  След което при редакция на параметрите на фамилията ще може да изберете новия тип.

  Любомир:

  Благодаря, получи се както го исках.

 • Защо дименсията не е наклонена?

  Любомир:

  Когато желая да поставя оразмерителна линия за да покажа дължината на наклонена стреха от покрив, дименсията се изобразява успоредно на оста "Х", а когато оразмерявам покривен прозорец на същия покрив, оразмерителната линия следва наклона на покрива. Защо има разлика в двете оразмерявания и как дименсията да следва наклона на покрива?

  арх. Петър Пенчев:

  Дименсията следва ориентацията на референциите, които дименсира. Едната дименсия е между вертикални рефернеции, за това е хоризонтална. Референциите на покривняи прозорец за наклонени в пространството и за това дименсията следва наклона.

  Любомир:

  А как да в този случай да създам наклонени референции на дименсията, за да отразява дължината на наклонения покрив?

  арх. Петър Пенчев:

  Наклонени референции няма как да създадете. Можете да добявяте 2D линии, ако има нещо специфично което искате да дадете като размер. След което котирате разстоянието между тези линии.