Създаване на геометрия в средата на фамилия

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
След като създадохме основните референтни равнини, сме готови да пристъпим към създаването на самата геометрия.
В този файл съм добавил няколко референтни равнини.
В този изглед тук може да ги видите.
Две хоризонтални референтни равнини, които съм заключил с тези дименсии, използвайки катинарчето.
Идеята е между тези две референтни равнини да построим плота на бъдещата маса.
Отново ще използвам изгледът план.
Ще увелича малко този прозорец и отново ще се приближа, за да е по-видимо това, което ще правим оттук нататък.
От раздела "Create" ще използвам командата "extrusion" или екструзия.
Тоест ние ще създадем скица на база, на която ще се създаде екструзия.
Ако задържите курсора на мишката върху някое от командите за създаване на геометрия, ще видите малко представяне на това, какво представлява самата команда.
Може по този начин да се запознаете с тези команди, които няма да са предмет на видеата, които ще има в курса занапред.
Избирам засега командата екструзия.
Което ме води до добре познатият ни режим на създаване на скица.
Сега от инструментите, с които разполагам ще избера правоъгълник.
След това, използвайки референтните равнини, които създадохме и пресечните им точки, ще дефинирам границите на този правоъгълник.
Който в последствие ще се превърне в плота на масата.
Важно е да използваме тези катинарчета тук и да ги заключим.
Защото по този начин казаме, че тази скица, която създаваме и в бъдеще геометрията, която ще е резултат от нея, ще бъде привързана към тези референтни равнини, които създадохме.
И ще се мести заедно с тях.
След като създам скицата в план е нужно само да потвърдя.
И ако върна в изходна позиция този прозорец, може да видите, че вече имам геометрия, която е видима в този 3D изглед.
Както и в страничните изгледи.
Проблемът, който е налице обаче е, че геометрията е на пода.
Ако тук се отдалеча малко повече виждате, че това е нивото, на което ще бъде поставена тази маса.
Това ще отговаря на нивото в нашия проект и в момента плота на масата на земята.
За да го поставят там, където трябва ще се приближат тук в този изглед отпред.
И когато маркирам геометрията, имам четири контрола от всяка страна.
Тоест мога да променям геометрията във всяко направление.
Аз искам да я променя по височина, затова избирам горната стрелкичка, задържам с левият клавиш на мишката и приплъзвам курсора на мишката, докато стигна до горната референтна равнина, която създадох.
Стигайки до нея, просто пускам курсора на мишката и използвам отново катинарчето, за да заключа геометрията към тази референтна равнина.
Заключвам, повтарям същата операция с долната част на геометрията и заключвам към другата референтна равнина.
Така вече имам налице, ако се прибера в 3D изглед една геометрия, която е създадена от скицата, която направихме в план.
Ако при вас, 3D изгледа не изглежда по този начин, от лентата с контролна изгледа може да промените вида на показване на геометрията.
Виждате, имате различни опции може да използвате всяка една от тях.
Сега нека видим, как може да избегнем това, да поставяме геометрията допълнително на правилното място.
Тоест, как може още в началото да създадем геометрията там, където искаме тя да бъде по височина.
За целта, ще използвам една от референтните равнини, които създадох.
Но за да мога да я избирам в процеса на създаване на новата геометрия, трябва да я именувам.
Затова, кликвам с левият клавиш на мишката върху нея и от палета с настройки, под параметъра "name" задавам името, което искам.
Сега отново ще увелича плана и ще се приближа в него.
Но преди да започне изпълнението на новата геометрия, задължително на всеки един от етапите на създаване на геометрия проверявайте дали тя работи по начина, по който очаквате.
Тоест сега ако отново използвам командата от лентовото меню за извикване на различните типове, които вече създадохме, мога да променя с другият тип.
Да потвърдя и да видя дали геометрията се променя по начина, по който очаквам.
В случая, тя се променят точно така, както искам.
При промяна на параметрите за дължина и широчина, веднага геометрията се променя.
Ние успешно сме заключили геометрията към референтните равнини, които създадохме по-рано.
Доволен съм от този резултат.
Затова излизам от този прозорец.
И преминавам към изпълнението на рамката, която ще държи това стъкло.
Ще използвам една друга команда, за създаване на геометрия.
Но за да я създам на правилното място, както вече подчертах, при избиране на раздела "Create" ще избера командата "set work plane" или задаване на работна равнина.
Tози прозорец вероятно ви е познато от видеото за създаване на покрив по екструзия.
Там използвахме опцията "pick plane" или избиране на някаква равнина от съществуваща геометрия.
Но сега аз съм създал тази равнина, под името "GlassBottom".
Затова, трябваше да задам име на съответната равнина, която съм създал, за да може да излезе в този списък тук.
Избирам "GlassBottom" и потвърждавам.
Сега геометриите, които ще създавам, ще бъдат реферирани към тази равнина.
Използвам командата "sweep", която създава геометрия, използвайки пътека, която представлява линия в пространството и профил, който следва тази пътека.
Пак казвам, ако поставите курсора върху някои от тези команди, които са в това меню, за създаване на геометрия, ще има малка анимация, която ви показва какво прави самата команда.
Стартирам командата като първо ще създам пътеката.
Избирам "sketch path".
След това отново избирам правоъгълник за създаване на геометрията.
Но този път ще го избера с отместване от тези референтни равнини.
Тоест, тук ще въведа число под параметъра офсет.
Избирам 100, работя в милиметри, това са 10 сантиметра.
И отново избирам пресечната точка на тези равнини.
Виждате, че в този случай от външната страна се извършва отместването от равнините.
Аз искам това да стане отвътре, затова просто натискам клавиша "Space".
Което автоматично премества пътеката от вътрешната страна.
Чрез тикчето потвърждавам изпълнението на самата пътека, след което избирам "edit profile".
Сега, първо изчерпахме пътеката, а сега минаваме към профила.
Програмата ми казва, че трябва да вляза в друг изглед, за да мога да изчертае профила.
Избирам, в кой изглежда стане това, ето виждате тук "Left" или отляво.
Приближавам се и тези две линии, дефинират центъра на профила.
Отново избирам, да създам правоъгълник.
Изчертаване го, потвърждавам изчертаването на профила.
След това потвърждавам изчертаването на цялата команда.
И виждате сега, ако се отдалеча, че точно под тази референтна равнина, която създадохме се появи новата геометрия.
Новата геометрия следва точно пътеката, която съм изчертал.
Сега нека отново проверим дали фамилията работи правилно.
От командата "Family types" избирам другата, която съм създал.
И потвърждавам.
Виждате, геометрията се променя спрямо това, което има като промяна на параметрите.
Тоест, успешно сме създали нашата рамка и плот от масата.
В следващите уроци ще продължим да допълваме модела на нашата маса, за да достигнем до завършен вид.

Въпроси и отговори

  • Защо са дебели линиите?

    Ивайло Иванов:

    Защо, моля, линиите които се появиха след изпълнението на необходимите команди за получаването им, са толкова дебели при мен? Как, моля, може да става промяна на дебелината им (в AutoCAD има икона Line Weight, примерно)? Благодаря.

    арх. Петър Пенчев:

    Отговоро тук е също този - отделете време на видеата отнасящи се към контрола на графиката. Това което виждате като графика във фамилията ще бъде различно когато го заредите в проект - защото проектът управлява категориите елементи и начина на визуалзииране на линиите. Повече информация вижте във видеата за контрол на графиката. Можете да направите всички линии тънки като кликнете на бутона Thin Lines , но това контролира дебелината само на това което виждате, за дебелина при принтиране, трябва да изгледате видеата.