Създаване на стълба по скица

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В оставащите видеа от този модул, ще се запознаем със стълбите.
Елементите, които ги изграждат и методите за създаване на стълби.
Ще започна със създаване на стълба по скица.
За целта, от раздел архитектура от лентовото меню, избирам командата "stair".
Но преди да свикна с левият бутон на мишката върху нея ще избера триъгълничето, встрани от името на командата, за да извикам меню, в което имам двете опции за създаване на стълба.
Засега ще избера тази, която е за създаване на стълба по скица.
Стартирам командата, което ме въвежда в режим на създаване на стълба, по скица.
Като имам възможност от контекстуалното лентово меню да използвам няколко инструмента.
Инструмента за създаване на стъпала едно по едно, създаване на граница или очертания на самата стълба и създаване на цялото стълбищно рамо.
Аз ще използвам инструмента за създаване на стълбищно рамо, защото той автоматично генерира за мен границите на стълбищното рамо.
Както и всяко едно от стъпалата.
Ако дизайна на вашата стълба е много специфичен, тогава може поотделно да изчертаете скицата на границата на стълбата, както и на всяко едно стъпало поотделно.
Засега ще се придържам към изпълнение на стълба по скица, използвайки стълбищтно рамо като инструмент.
Преди да пристъпя към създаване на самата стълба, ще се обърна към палета с настройки, за да видя, как ще изглежда тази стълба и да въведа основните параметри, които са необходими за нейното създаване.
Избирам базово ниво етаж 1.
Топ ниво или нивото, което да достига стълбата, етаж 2.
Приплъзвам по-надолу, за да видя останалите параметри.
Имам ширина на стълбата 100 сантиметра.
Ще променя това на 90см.
Имам необходим брой стълби, това е числото, което искам да бъде като брой стъпала.
То е във функция от височината.
И ако искам да е по-ниско стъпалото, ще избера повече, съответно ако искам да е по-високо, ще избера по-малко.
Но "Revit" автоматично изчислява височината.
Независимо, какво число въвеждам тук, веднага височината на стъпалото се актуализира.
За да задам минимум и максимум избирам "edit type" от палета с настройки, за да променям максималната височина, която имам за стъпалото.
Както и минималната дълбочина на стъпалото.
Оттук мога да контролирам двата параметъра, за да съм сигурен, че това, което изчертавам ще отговаря на изискванията ми .
Аз съм съгласен с това, което има тук като параметри, затова просто излизам от този прозорец.
Но там е мястото, където може да въвеждате тези условия.
Оставям 18 като брой за стъпалата.
Виждам, че всяко едно от тях ще бъде с такава височина от 16,67, което ме устройва.
Единствено, ще променя тук дълбочината на стъпалата да бъде 28.
Потвърждавам избора си и започвам изчертаването скицата за стълбата.
Няма да се съобразявам толкова много с мястото, конкретно на стълбата, а просто ще започне изпълнението.
Кликвам веднъж, за да стартирам стълбата и започвам да местя курсора на мишката.
Когато го местя "Revit" автоматично ми дава информация с този сив текст, колко стъпала съм изчертал, с това преместване на мишката и колко ми остават.
Аз искам да направя Г- образна стълба.
Затова започвам с тези 4 стъпала.
Кликвам, за да потвърдя.
След това кликвам втори път върху екрана, като се опитам да се прихвана към лявата страна на стълбата.
Ето прихваща се, подсказвами оцветяването на синьо, на лявата страна на скицата.
Кликвам, за да започне изпълнението на второто стълбищно рамо и започвам изтегляне на рамото.
Като кликна втори път, независимо къде, стига това да е повече от стъпалата, които ми остават виждате тук "Revit" ми каза, че ми остават пет и така нататък.
За по-сигурно аз просто, в страни, от цялото рамо ще избера точка.
Докато "Revit" ми каже, че остават 0 стъпала да избягат изпълнени.
Kликвам втори път като по този начин автоматично, "Revit" генерира и междинната площадка вместо мен.
Ето виждате, междината площадка.
Сега ако се приближа виждате, че всеки един от тези елементи е сам за себе си.
Всяко едно стъпало, всяка една граница на тази стълба.
Използвайки този инструмент "run" или стълбищно рамо автоматично генерирахме цялата скица, без да се налага да изчертавам поотделно всеки един от елементите.
Преди да приключа скицата и да потвърди, че това е стълбата, която искам.
От контекстуалното лентово меню избирам командата "railing" или парапет.
Избирайки я, мога да дефинирам, какъв да бъде парапетът, който ще бъде изпълнен към тази стълба и къде да се намира.
Дали на страничните подпори на стълбата или на самите стъпала.
Аз оставям на страничните подпори.
Потвърждавам.
След това със зеленото тикче от контекстуалното лентово меню, приключвам скицата.
Което създаде автоматично тази стълба.
Деселектирам стълбата и виждам, че тя не е точно на мястото, което искам тя да бъде.
Аз искам тя да стига до галерията, която се намира на горният етаж.
За да види очертанията на тази галерия, когато съм деселектирал всичко, се насочвам към палета с настройки отнесен с параметри към съответният изглед.
В момента план етаж 1.
Приплъзва надолу, за да видя всички параметри и когато достигна раздел "underlay" или подложка, задавам тук, на първото място, етаж 2.
Това е нивото, което да бъде видимо.
Като подложка към това, което се показва.
След това има опция за това, каква да бъде ориентацията.
Да се гледа надолу или нагоре.
Аз ще кажа, да се гледа нагоре.
При което виждате, че второто ниво се появи като тънък сив контур и имам възможност да виждам едновременно първото ниво и второто ниво.
Това ми помага, защото сега, когато маркирам стълбата, избирам командата "move" или премести, от леновото меню.
Приближавам се и хващам края на стълбата, доближавам го до мястото, където виждам, че е границата на галерията от горното ниво.
И по този начин, без да се налага да влизам в плана на втория етаж успявам да поставя стълбата, влизам във втория етаж и виждам, че стълбата е там, където искам тя да бъде.
Всъщност може би съм пропуснал някоя от линиите от първото ниво.
Трябва в стълбата да влезе още малко по-навътре.
Отново използвам командата "move" или премести.
Избирам края на стълбата и я доближава до края.
До там, до където трябваше да достигне още в началото.
Отдалечавам се и виждам, че стълбата вече е наместена там, където трябва да бъде.
Ще вляза в 3D изглед, използвайки командата от лентата с бързи команди.
Отдалечавам се и виждате тук съм изолирал покрива, скрил съм покрива за да не се вижда.
За да може да видим по-добре стълбата, която създадохме.
Тя отговаря точно на мястото, което исках.
По този начин, чрез създаване на стълба по скица, може да експериментирате с различни конфигурации на стълбата.
И да достигнете до това, от което имате нужда.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как задаваме максималната височина на стъпало при изпълнението на стълба?
Чрез параметъра за максимална височина на стъпалото (Maximum Riser Height) от прозореца с параметри на типа стълба
Височината на стъпалото се смята автоматично и не може да бъде ръчно зададена
Чрез параметъра за максимална височина на стъпалото (Maximum Riser Height) от контекстуалното лентово меню

Въпроси и отговори

 • Как да направя стълбата отдолу да е гладка?

  модул97:

  Как да направя стълбата гледайки я отдолу да е гладка? Трябва ми стоманобетонна стандартна стълба.

  арх. Петър Пенчев:

  При започване създаването на стълба, проверете типа, който изпозлвате. Съществуват три раздела стълби - Assembled Stair (каквато според мен сте ползвали), Cast-In-Place Stair и Precast Stair. Това са трите системни фамилии за стълби. За да имате гладка повърхност изпозлвайте Cast-In-Place Stair.

  модул97:

  Как мога да направя стълба, при която първото стъпало е по-високо от другите стъпала?

  арх. Петър Пенчев:

  В режим на създаване на стълбата - маркирате стълбищното рамо и от палета с настройки работите с параметъра Extend Below Riser Base. Може да се задават както положителни, така и отрицателни стойности. Зависи в каква посока искате да коригирате стъпалото. Но ако искате да го правите по-високо - изпозлвайте отрицателни стойности.