Допълнения към урока
Учебна програма Основи на BIM и Revit
1. Въведение в BIM. Интерфейсът на REVIT.

Навигиране в изгледи. Приближаване, преместване, завъртане

Навигиране в изгледи. Приближаване, преместване, завъртане
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС