Създаване на под

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този модул ще се запознаем с елементите в Ревит, които се създават на база скица.
Досега всички елементи, които създавахме бяха предварително зададени като форма и размери.
И чрез прост клик с левият клавиш на мишката, бяха поставени в средата на софтуера.
Такива бяха вратите, прозорците, елементите на обзавеждането и други.
Но за елементи като подове, покриви и други, Ревит няма, как предварително да знае, с каква форма да ги изчертае, с какви размери.
Затова ние трябва да въведем скица, на която да бъде създаден съответният елемент.
Ще започнем със създаването на пода от първият етаж на нашата сграда.
От раздел архитектура в лентовото меню, стартирам командата под.
Кликвам с левият клавиш на мишката.
И влизам в режим на създаване на под.
Такъв режим е режим за създаване на скица.
Той е характерен, както за подовете така и за някои от другите елементи, които ще разгледаме по-нататък.
Като покриви, окачени тавани, стълби.
От панела с настройки мога да избера, какъв тип да бъде този под, който създава.
Аз ще се придържам към стандартния, плоча 20 сантиметра.
Който съм заредил предварително във файла.
И инструментите, с които създавам скицата се намират в контекстуалното лентово меню.
Там са всички инструменти, от които ще имам нужда.
Много е важно да обърна внимание на големия червен "x" и на зелената отметка.
Защото това са единствените начини, по които мога да напусна режима на създаване на под.
Или изобщо режима на създаване на скица, ако говорим за друг тип елемент.
Ако случайно попадна в някой от другите раздели на леновото меню, всички команди или по-голямата част от тях са в сиво и са неактивни, Това можеш да ме обърка и да не знам, как да продължа оттук нататък, въвеждането на пода.
Затова не напускайте раздела от лентовото меню.
В който се намират всички тези елементи, които ще са ми нужни при създаването на пода.
Тук виждам линия, правоъгълник и други форми, които мога да използвам за създаването на тази скица.
Но вместо да създавам ръчно границите на пода, ще използвам инструмента, който е по подразбиране - избери стена.
Чрез прост клик, върху някоя от стените в модела се изчертава линия, която ще е част от границата на пода, който създавам.
Избирайки тези стени, много по-бързо и лесно, може да създавате под по ограниченията, които имате от стените.
Ако тази отметка тук, в лентата с опциите е поставена то линията, която създавате чрез избиране на стена, ще бъде един от двата края на ядрото на стената.
Виждате, тук имам линия, която е...
ще се приближа малко, за да е по-ясно.
Линията е от външната страна на ядрото на тази стена.
Чрез тези две стрелкички, мога да обърна линията и тя да дойде от другия край на ядрото.
Мен разбира се ми устройва да е точно между ядрото и изолацията на стената.
Затова продължавам да поставям линии, по точно този начин.
Ако обаче отметката тук я няма, линиите които се създават ще бъдат по края на стената, външна или вътрешна И отново, чрез тези две стрелкички мога да променям, от коя страна.
Виждате, че автоматично се променят и другите линии, които са свързани като скица.
Връщам от външната страна, дори ще изтрия точно тази линия, защото аз искам да продължа, да създавам линии, които са от външния край на ядрото, а не на цялата стена.
Избирам отново инструмента "избери стени".
С поставена отметка.
И продължавам да избирам останалите стени, които имам в проекта.
Избирам тази и тази.
Тук, пред входната врата искам да не избирам тези две вътрешни стени, а да продължа двете линии, които имам на външните стени.
За да го направя, избирам командата, която използвахме в предходни видеа, за свързване на стени в ъгъл.
Сега ще я използвам при свързване на линии в ъгъл.
Това също е възможно и може да бъде използвано като метод, за създаване на скица.
Така създавам един затворен контур на скицата.
Много е важно той да бъде затворен.
Защото Ревит няма да приеме скица на граница на под, която има някакъв малък сегмент, който не е свързан.
Ако две от линиите не са свързани или някъде има дупка, по някакъв начин, това няма да бъде прието като скица, която може да бъде изпълнена.
Сега след като ревизирам отново, че всичко е наред като граници, потвърждавам с зелената отметка.
Ревит ме пита дали искам стените от долното ниво, под тази плоча да бъдат свързани с нея.
Аз потвърждавам.
Така се създава под.
Той остава маркиран преди да кликна, където и да било другаде по екрана.
И ако не съм доволен от това, което съм изчертал и съм се сетил, че съм забравил нещо, от контекстуалното лентово меню, чрез командата редактирай граници, мога отново да се върна в режима на създаване на скица.
И да направя своите корекции.
Потвърждавам отново избора, че това е правната скица.
Отново потвърждавам, че искам да бъдат прикачени стените от долното ниво към тази плоча.
Размаркираме я.
И сега ще ви покажа, защо казах, че искам да бъдат свързани стените.
Създавам разрез, от лентата с бързи команди.
С два клика създавам разреза, с десен бутон избиране на команда "go to view", влизам в разреза.
От лентата за управление на изгледа, ще избера най-високото ниво на детайлност.
И ще се приближа тук.
Виждате, че всички стени от долното ниво, са свързани с този под.
Ако не бях избрал командата за връзване на стените към пода, то те нямаше да бъдат свързани по този начин.
Ще го демонстрирам като избера една от стените и от контекстното лентово меню кажа тя да бъде разделена от пода.
Кликвам и сега трябва, да селектирам пода, от който трябва да бъде разделена тази стена.
Избирам този под, демаркира всичко.
Виждате, как стената и пода се пресичат.
За да върна отново връзката между тях избирам стената, от контролното лентово меню казвам прикачи, Избирам пода и тя отново се прикачва към него.
Освен по-добрата графика, която се създава тук, ако променя височината на пода, автоматично тази стена ще се движи с пода.
Тоест, създаваме връзка между стената и пода.
Аз лично предпочитам, в повечето случаи да използвам елементите от панела с настройки, за конкретната стена.
Свързани с това към, кое ниво да бъде прикачена и от кое, до кое ниво да стига стената.
А да не прекачвам всяка стена до под, но вие може сами да решите, в кой случай, кой от методите да използвате.
Ако също така не ви допада, по какъв начин изглежда графиката на стената и пода, избирам отново стената, ще я разделя още веднъж от този под.
За да ви покажа, че от разделa с модификатори може да изберете командата "join geometry".
Кликвам върху стената, кликвам върху пода и те отново изглеждат по добър начин.
Отнесени като графика.
Това, на което също искам да обърна внимание е, че създавайки под по стени, когато преместите стената, ще избера тази стена и ще преместя в страни.
Пода, автоматично се удължава до стената.
Така, отново имате създадена връзка между стената и пода.
Още веднъж разбирате, как в Ревит може да създавате връзки между отделните елементи, които да ви позволяват модела винаги да бъде коректно създаван, коректно да изглежда и да не се налага ръчно вие да правите, каквито и да било промени по него.
Когато предварително сте задали правилно връзката между отделните елементи.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Къде се намират инструментите за създаване на скица, при стартиране на командата за под по скица?
В контекстуалното лентово меню
В раздела Архитектура (Architecture) от лентовото меню
В палета с настройки

Въпроси и отговори

 • Как се правят настилки?

  Ирина Русева:

  Здравейте! За да се получат в крайна сметка количествени сметки, би следвало да моделираме и самите настилки. Как се прави това? И в тази връзка - стените и подовете могат ли да се разбиват на материали в последствие в таблиците? Благодаря предварително!

  арх. Петър Пенчев:

  Както за стените така и за подовете можете да възприемете два различни подхода. Всеки слой да бъде отделен елемент- отделна стена или под. Тогава ще извадите колчиество на база елемнти или т.нар Schedules/Quantities - другия подход е да моделирате една стена или под с различние слоеве и да направите Material Takeoff , което ви дава количество на база материал. Избора е изцяло ваш. Това което имам аз като опит е, че наситина в определени случаи моделираме например топлозиолация като отделна стена, а за подове целият архитектурен под е един елемент под и конструктвиният е отделнен елемент под - но всяка ситуация трябва да бъде оценена предварително.

 • Как да създам плоча с правилно изображение на линиите?

  Kameliya Mauersberger:

  Здравейте, опитвам се да построя плочата на подземен паркинг. Искам да създам налкони в нея, но се полочават диагонали, които не желая. Как да избегна това?

  арх. Петър Пенчев:

  Щом се появяват тези линии значи координатите на точките са такива, че не може без тях. Прегледайте координатите на точките(височините), вероятно, ако разгледаме четерите точки в четерите ъгъла на произволен трапец в който сте маркирали диагонал, то те не лежат в една равнина за това и се създава диагнонал. Ако четери точки лежат в една равнина, то софтуера няма изкуствено да раздели площта на два триъгълника. Дори и най-малкото отклонение обаче би създало две равнини - два триъгълника вместо един трапец в една равнина.

 • Как се прави, под на следващ етаж?

  инж. Иван Иванов:

  Не знам дали е предвидено за следващ урок, но се опитах да направя под за етаж 2 от модела в уроците, по начина от видеото. Всичко се получи с изключение на изолацията на външната стена, която не покрива самата плоча а само стената.

  арх. Петър Пенчев:

  Без скрийншот на това което правите ми е трудно да дам отговор. Предполагам изчертавате контура на плочата по външния контур на стената(заедно с изолацията). За да имате изолация преминаваща пред плочата - просто изчертайте правилно контура на плочата, а именно да стига до основния материал на стената, без изолацията. Придържайте се към реалната ситуация и истинското изпълнение. Плочата стига до външняи ръб на тухлата например, а не до външняи ръб на изолацията. В този ред на мисли, можете да използвате отделни стени за тухлата и отделна за изолацията, а не една стена със слоеве.

  инж. Иван Иванов:

  Извинявам се, прикачам скрийншот. Следвах точно тази логика, контура да е по външната страна на основната стена. Но на тази стена не се получи.

  арх. Петър Пенчев:

  Проверете параметрите на тази стена. (до кое ниво стига, дали има Offset или друго) Вероятно се различава от останалите, за да има такъв резултат. Щом сте успели да постигнете желания резултат на другите места, ще се справите и с последната =) Спорна работа!

 • Как да създавам греди и да манипулирам техните свойства?

  Георги Георгиев:

  Имам четири нива в своя проект: Етаж - подземен паркинг, Етаж - приземен, Етаж 1 и Покривна конструкция. Искам да построя гредите между Етаж - подземен паркинг и Етаж - приземен. Тях ги строя в ниво Етаж - приземен (моля кажете дали това е нивото, на което трябва да ги нанеса). Успях да създам своя собствена фамилия за стоманобетонни греди, но след като я заредя в проекта и започна да ги изчертавам срещам някои проблеми. 1. При изчертаване на гредата не я виждам - разбрах как да разреша този проблем като от мeнюто с настройки на плана избера долното ниво като Underlay. 2. Гредата се вижда в сив цвят и не мога да я маркирам в план въпреки, че е прикрепена към това ниво. 3. При изчертаване съм маркирал отметката Chain, но гредата не се продължава след всяка промяна в посоката, а стартира като нова отделна греда. 4. Гредата не се слива с останалите структурни елементи като колони и стени.

  арх. Петър Пенчев:

  По точка 1, вие сам сте си отговорили. По точка 2, от лентата в долния край на прозореца или от менюто Select трябва да позволите избирнаето на елементи от Underlay - или кликвате върху иконката в ленатата в долния край или отметката в менюто Select Точка 3 - няма как да се получи една греда, дори при изпозлван на Chain. Всеки два клика ще дефинират една греда. Chain ви спестява единствено цъкането всеки път на командата. Със стените е същото - Chain не създава една стена, а просто отделн исегменти, без да се налага стартирането всеки път на командата. Точка 4 - така нареченото от вас "сливане" може да постигнете чрез командата Join Препоръчвам ви обаче да координирате размера на елементите и да избягвате Join. Можете да спрете колоните преди да стигнат гредата например.

  Георги Георгиев:

  Благодаря за разясненията по т. 2 и т.3. Относно точка 4 съм съгласен с вас и не бих искал да използвам Join за различни конструктивни елементи. Нанесох гредите, като използвах бутона за нанасяне по оси подобно на начина, по който могат да се нанасят колони. Така между всеки две колони се получи отделна греда. Проблемът е там, че осите, по които са разположени колоните и гредите са по ъгъл и се получава много неясна връзка между греда и колона:

  Под "сливане" по-скоро имах впредвид правилното свързване на гредата с колоната и плочата над нея. Опитах със командата Join, но тя сякаж не работи за гредата - не мога да я маркирам. Опитах и с бутона beam-column joins от менюто Modify, но и той не ми дава възможност за свързване на гредата с колоната. Това което си представям като резултат е това:

  Във видеото, от което съм взел последното изображение не намирам решение на проблема? Освен това след като добавих и плоча над гредите не мога да ги изобразя правилно както би следвало да стане:

  Може би проблемът е в настройките и параметрите на гредата. Ще се радвам да ми кажете, къде греша и какви са ми пропуските и дали изобщо подхождам правилно към изграждането на елементите.

  арх. Петър Пенчев:

  Не съм сигурен през какви стъпки мианвате при построяването. Ето един нагледен пример с няколко колони, греда и плоча. Всичко изглежда да се свързва и работи както се очаква. Без да позлвам Join или каквито и да било други команди. Изчертаването на гредите става с прихващане по колоните.Плочата пък изчертаваме съвсем стандартно. https://s3.gifyu.com/images/ConcreteModel.gif

  Георги Георгиев:

  Много благодаря за отговора. От него разбирам, че най-вероятно проблемът е в настройките на фамилията ми за греда. Самото свързване на отделните елементи зависи ли от материалите, които са им зададени? Питам, защото колоните, гредите и плочата ми са с един и същи материал за бетон, който аз съм създал, защото материалът за бетон по подразбиране не ми допада как излиза графично.

  арх. Петър Пенчев:

  Ако материалът е един и същ, няма значение. По-скоро ако сам сте опитвали да създавате самите фамилии е възможно да не са напълно функционални. Редактирането на фамилии е по-специфичен процес. Прпоръчвам ви да позлвате стандартните фамилии - има достатъчно за колоно и греди. Ако вече сеченията са много специфични, тогава има смисъл да правите собствени.

  Георги Георгиев:

  Разбирам. Да, сам се опитах да създам фамилии от готовите библиотеки с темплейти на ревит. В случая с гредата беше от Metric Structural Framing - Beams and Braces, а колоните от Metric Structural Column. След като пробвах различни съчетания от елементи от създадените от мен фамилии и стандартните фамилии стигнах до извода, че имам този проблем със свързването както с гредите, така и с колоните - тоест проблемът наистина е в настройки в темплейтите за структурни фамилии, с които аз не съм запознат и не мога да контролирам. Тъй като това са структурни фамилии при създаването им зададох към параметрите на фамилията Material for Model Behavior - Concrete но и това не повлия. В крайна сметка реших да използвам стандартните фамили, както вие препоръчахте. Въпреки това ще бъда благодарен ако вие или някой друг участник в курса успее да ми разясни къде е проблема, за да мога да знам какво става в случай, че наистина ми се наложи да направя собствена фамилия.

  арх. Петър Пенчев:

  Последно ми се беше наложило да правя бетонова греда, която има вути. Там вече нямаше как да се ползва съществуваща фамилия. Но при стандартна геометрия позлвайте тях и им променяте при нужда материала в проекта. Все пак не помня да съм имал проблеми при свързването с тази греда която създавах тогава. А за да ви се помогне трябва да се тестват вашите файлове и някой да си поиграе с тях и да види какво се случва. За съжаление не мога да ви предложа подобно нещо, защото времето ми е ограничено. Може да потърсите повече информация в интернет по създаването на фамилии. Успех!

  Георги Георгиев:

  Разбирам ви напълно. Много благодаря за оказаната помощ и обяснения!

 • Как създадохме основите?

  Пламен:

  Здравейте , интересуваме как създадохме основите?Както се създават стени и плоча на етаж 1 или има някакъв друг начин?

  арх. Петър Пенчев:

  За вертикалната част са ползвани стени, но според случая може да бъдат изпозлвани греди. За стъпката се позлва специалния инструмент от раздела Structure