Допълнения към урока
Учебна програма Основи на BIM и Revit
6. Методи за контрол на графиката на проект и на отделни изгледи от него

Граници на изобразяване на елементи във всеки изглед. Създаване на фрагменти

Граници на изобразяване на елементи във всеки изглед. Създаване на фрагменти
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС