Създаване на покрив чрез екструзия

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В предишни уроци споменахме в средата на Revit, покрив може да бъде създаван не само по планова скица.
Понякога се нуждаем от друг метод за създаване на по-сложни покриви.
Извит покрив например.
Сега ще демонстрирам именно този метод.
Ще създадем една стреха над тази врата, която ще бъде извита.
Извити покриви се създават на база екструзия.
Това трябва да стане в изглед перпендикулярен на равнината на покрива.
Трябва да вляза във фасада или подходящ разрез за да създам навеса над тази врата.
Ще вляза в съответната фасада, като кликна два пъти върху името ѝ в проектния браузър.
От лентовото меню раздел Архитектура, се насочвам към командата покрив, като обаче избирам отново триъгълника сочещ надолу.
От падащото меню, няма да избера първата команда, която използвахме в предходен урок, ще избера втората.
Покрив по екструзия.
Кликвам за да стартирам командата, като сега Revit от мен очаква да въведа работната равнина, в която да скицирам направлението на покрива.
В предходния случай, който създавахме покрив по планове скица, работната равнина беше плана в който се намираме.
Сега обаче трябва ръчно да задам в коя равнина да се случва тази скица.
Потвърждавам избора си за опция Pick plane или избери работна равнина.
Потвърждавам.
Избирам стената на която ще се постави този навес.
Кликвам.
Това отваря нов прозорец за въвеждане.
Тук трябва да въведа на кое ниво ще се случи тази скица.
Аз въвеждам приблизително ниво 2.
Тук няма голямо значение какво ще въведете, защото е важно как ще скицирате покрива.
Потвърждавам и този прозорец.
Това стартира режима на създаване на скица, познат ни от предишните елементи, които създавахме.
Ще избера инструмент Spline или свободна линия по точки.
С нея ще създам границата на прокрива в начупена форма, която ми е хрумнала.
Когато съм готов с формата, кликвам два пъти клавиша Escape от клавиатурата, за да изляза от режима на създаване на скица с конкретният инструмент.
С този профил, който създадох, използвайки този тип покрив ще бъде създадена стрехата.
Кликвам за да потвърдя.
Виждате че направлението по което бях скицирал, сега е покрив със съответният тип.
За да ни е по-ясно какво се е случило ще вляза в 3D изглед, чрез командата в лентата с бързи команди.
Приближавам се и виждам, че всъщност екструзията се е получила навътре.
Този покрив е влязъл навътре.
За да коригирам неговата форма, ще използвам тези стрелки в двата края, които са достъпни.
Кликвам и задържам върху стрелката, което позволява да изтеглям съответният край в посоката която искам.
Отдалечавам се за да видя задната стрелка.
Кликвам върху нея и чрез задържане клавиша на мишката, местя мишката.
Отново се приближавам хващам тази синя стрелка и я местя навън, за да излезе извън сградата.
Отдалечавам се малко и сега ще прецизираме точно колко да излиза напред този покрив.
От лентовото меню от раздел модификатори, ще избера командата за подравняване.
Избирам външната равнина на тази стена, като равнина към която да се приравнява, и избирам този край на покрива.
Така се залепя вътрешния край на покрива към стената.
Натискам клавиша Escот клавиатурата два пъти, за да изляза от режима на подравняване.
Маркирам покрива и се връщам към палетата с настройки.
Там виждам, че под параметъра Extrusion End или край на екскурзията, имам 0.
Tова е краят, който подравних със стената.
Сега избирам другият параметър Extrusion Start, или старт на екструзията.
и въвеждам 150 например, което ще промени дължината на тази екскурзия до желаната от мен.
Навесът излизат точно 150 извън стената.
Кликвам за да демаркирам всичко и виждам резултата от моята работа.
Имам стрeха с пречуплива форма, точно на разстоянието което искам извън равнината на стената.
Стана ясно как може да създаваме покриви с много причудливи странни форми, които да отговарят на нашите нужди и на дизайна който искаме да създадем.

Въпроси и отговори