Създаване на специфична окачена фасада

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Продължаваме да разглеждаме окачените фасади.
Като в това видео ще видим, как може да създаваме персонализирана окачена фасада.
Тоест, да задаваме разстоянието между елементите от мрежата на фасадата ръчно, според нашите виждания и изисквания.
Започвам отново изпълнението на командата стена.
От раздел архитектура на лентовото меню, команда стена.
Като този път избирам тип на стената, "Curtain Wall".
Избирам този тип, защото той няма елементи предварително заредени в него и ще ни позволи да задаваме условията, от които имаме нужда ръчно и всеки един от елементите да добавяме постепенно.
Започвам изпълнението на стена с този тип като се приближава в тази зона от моя модел, в която искам да поставя стената.
Започвам на 40 сантиметра от тази вътрешна стена и цялата дължина на стената ще бъде 330 сантиметра.
Потвърждавам.
Като обаче "Revit" още веднъж ми напомня с това съобщение за грешка, че двете стени, които в момента са в оранжево, се припокриват.
Това е така, защото ако си спомняте от предходното видео, в параметрите на тази стена окачена фасада, които поставям не съм отметнал опцията "automaticly embed".
Няма никакъв проблем, мога отново да избера командата "cut" от Леновото меню.
Да избера стената, да избера окачената фасада и да изрежа автоматично отвора според окачената фасада.
За да видим, какво съм създал ще вляза в изглед фасада, фасада юг е тази, която ми трябва.
И тук вече мога да видя окачената фасада, която съм създал.
Виждате, тя няма никаква мрежа и ние в последствия ще добавим мрежата от окачената фасада.
Но това, което искам в момента да направя като промяна е да увелича още малко височината й.
И ще използвам параметърът "top offset" или отместване от нивото, до което е закачена в момента тази стена.
В този случай етаж 2, ще задам 180 сантиметра над етаж 2.
И ще потвърдя.
Виждате обаче, че още веднъж "Revit" ми напомня, с това съобщение за грешка, че две от стените се припокриват.
Потвърждавам и виждам, че стената, която току-що увеличих като височина, се припокрива със стената от втория етаж.
За да избегна нуждата всеки път да използвам командата "cut" от леновото меню, просто ще задам параметърът "automaticly embed".
С тази отметка потвърждавам и по този начин навсякъде, където създавам тази стена, тя автоматично ще изрязва отвор.
За да създам растера на тази окачена фасада или елементите от нейната мрежа, използвам раздел архитектура от лентово то меню и командата "curtain grid".
Или мрежа на окачената фасада.
Стретирам командата и когато приближат курсора до някоя от границите окачената фасада, имам възможност да създавам елементи от нейната мрежа.
Сега създавам няколко елемента по височина и по широчина.
Натискам клавишите "esc" от клавиатурата, за да изляза от режима на създаване на елементи от растера.
И сега просто ще настроя тяхната позиция.
Тук искам разстоянието да е един и десет.
Сега, ако искам и следвашото разстояние да е един и десет, не мога просто тук да дойда и да напиша един и десет.
Защото виждате, че продължавам да променям този елемент, който съм маркирал.
Затова първо маркирайте елемента, който искате да променяте и след това въвеждате стойност.
Сега ще маркирам другият елемент и чак тогава ще променя стойността.
Сега маркирам този елемент и не искам да отчитам разстоянието до съседния, а до най-долният.
Затова, просто чрез този контрол тук премествам временната дименсия до долу.
Виждам, че тук имам 300, което ме устройва като разстояние, затова маркирам долната линия от мрежата и променям тук разстоянието, защото искам то да бъде 60.
Така достигнах до растера, който исках, който нямаше, как да постигна ако използва стандартните условия, които са като параметри за максимално, минимално разстояние за вертикалните и хоризонталтантите елементи.
Затова виждате, че дори такъв прост дизайн, се нуждае от ръчно въвеждане на елементите от мрежата.
Ще добавя още един хоризонтален елементи тук, на 30 сантиметра от ниво 1.
Така вече съм готов с дизайна, който искам да има тази окачена фасада.
И искам обаче, в тази зона тук ней-отляво, да имам от тази линия тук до долу една врата.
Затова приближавам се малко, маркирам тази линия от хоризонталната мрежа и използван командата "add/ remove segments".
Което ще ми позволи да добавя или да премахна сегмент от тази линия.
Премахвам този сегмент и виждате сега, че ако се отдалеча, вляза в 3D изглед и се навигирам до мястото, в което се намира тази окачена фасада и се приближа.
Виждате тук, че ако използвам бутона "tab" от клавиатурата, с поставен курсор на мишката тук долу, мога да видя, че вече цялото това поле е един панел.
Аз прекъснах тази хоризонтална линия от растера, за да направя цялото това един панел.
Сега, маркирайки този панел от падащото меню в палета с настройки, мога да избирам, какъв тип да бъде този панел, Предварително съм заредил стъклена врата, затова ще избера нея.
И виждате сега ако вляза в план, влизам в план етаж 1.
Мога да видя тази врата, използвайки контролите тук.
Настройвам отваряемостта й и отново ще се върна в 3D изглед.
Tук вече виждате вратата и дойде време да сложим профилите от нашата окачена фасада.
Но преди това, искам да видите, че панелите от тази окачена фасада, могат да бъдат всъщност и други стени.
Ще вляза отново във фасада Юг, за да селектирам долните два панела от тази окачена фасада.
Избирам и другият.
Използвам бутона "tab" от клавиатурата, за да стигна до самия панел, а не до някой от елементите на окачената фасада.
Задържам бутона "ctrl" от клавиатурата и кликвам върху следващият елемент.
По този начин съм избрал двата панела и сега от падащото меню мога да се навигирам до различни типове стени.
Виждате тук, от падащото меню има възможност да използвам типовете обикновена стена, както и някои от другите елементи, които са заредени като типове врати, типове на самият панел и други.
Сега ще избера тази стена, която е стената, в която съм поставил окачената фасада.
За да може да създам един вид цокъл.
Влизам отново в 3D изглед.
И виждам, че всъщност е наобратно стената.
Затова просто избирам окачената фасада, използвам бутона "Space" от клавиатурата, за да обърна стената и да променя нейната посока.
Така, демаркирам всичко и виждате, как създадох окачена фасада като един от панелите и е врата, а другите панели са стъкло, а трите са тип обикновена стена.
Сега остана само да добавим профилите на тази окачена фасада.
Ще използвам инструмента "mullion", от раздел архитектура на лентовото меню.
"Revit" ми напомня да запазя проекта.
Засега ще затворя просто този прозорец.
И ще се насочи към трите вида начини на поставяне на профили от окачената фасада.
На цяла линия, на отделни сегменти или на всички места по окачената фасада.
Аз ще използвам по линия, защото не навсякъде искам да поставям сегменти от окачената фасада.
След това ще използвам, остава и тук да сложа.
Всъщност виждате, че най-отдолу нямам нужда от сегмент, затова ще се върна една стъпка назад и ще създам "mullion" или профили от окачените фасади, само по сегменти.
Създавам този сегмент тук, тук и съм готов.
Сега ще вляза във фасада.
За да видя всички тези елементи.
Виждам, това е резултатът, към който съм се стремил като последно ще ви покажа, че ако се приближим тук малко, ако маркирам някой от профилите на окачената фасада чрез тези контроли тук, мога да променям начина на свързване на вертикалните и хоризонталните елементи от тази окачена фасада.
По този начин, използвайки този контрол тук, накарах хоризонталният елемент, да прекъсне вертикалният.
Ако маркирам някой от профилите с десен бутон, избера всички профили, които се намират по тази линия от окачената фасада, избирайки командата "make continuous" или направи непрекъснати казвам, че всички хоризонтални профили, които съм маркирал, не трябва да бъдат прекъсвани.
Така може да експериментирате с различни варианти за начина на свързване на отделните профили и да достигнете до вашето решение.

Въпроси и отговори

 • Как да направя детайлни количествени сметки за всеки един елемент от окачена фасада?

  Tyrnokop:

  Какво имам предвид: Окачената фасада в общия случай се състои от вертикални профили, наречени колони и от хоризонтални, наречени ригели. Следва превръщането на тези профили в 3D елементи, всеки от които има специфични обработки в двата си края, така че да може да се "закачи" към съседните си ригели и колони. В Revit в модела, когато се вкарва елемент Curtain wall колоните и ригелите са схематично показани четириъгълни прави призми. В реалността колоните и ригелите са с доста специфично сечение. Искам да вкарам реалния тип елементи, така че да изготвя РАБОТЕН чертеж, с бройки, технологични отвори, допълнителни обработки в двата края на елемента, място на монтаж, забележки.

  арх. Петър Пенчев:

  Здравейте. Въпроса е интересен и не бих казал, че има еднозначен отговор. Ще се опитам да дам базови насоки. Като начало в Revit всички хоризонтални и вертикални профили са Curtain Wall Mullions. За това, трябва да си създадете отделни типове за вертикалните и хоризонталните и да се уверите, че ги прилагате правилно. така ще можете да си направите разделението и при количествената сметка чрез настройките на самата нея. (Schedule) Това което мога да кажа за детайлността на такива профили в Revit е, че в общия случай би граничило с невъзможното да моделирате в триметното пространство профила по начина по който е той в действителност. Това е така, защото има много малки радиуси и линии с много малка дължина, които Revit няма да възприеме и няма да може да създадете в 3D такъв профил. За това пракитката е да имаме опростена геометрия в 3D и вече в 2D да има пълна детайлност. Друг аспект на въпроса е, че при Revit начина по който се създава Curtain Wall Profile е чрез задаване на Detail Item Profile, който се екструдира. За това трябва предварително да се подготви Detail Item Profile фамилията да се зареди в проекта и после да се създаде нов системен тип Curtain Wall Profile. Като обобщение ще кажа, че Revit може да даде базата, н оза производствени чертежи не би следвало да се разчита на Revit. Продукта е по-скоро насочен към архитекти. Също така съществуват известни ограничения, които при по-задълбочена работа може да бъдат прескочени ид а се достигне до задоволителен резултат. Ако проявявате сериозен интерес по въпроса и желаете да разработите собствен метод за работа изпзолвайки Revit може да се свържете допълнително с мен на мейл или LinkedIn , за да коментираме. Успех!

  Tyrnokop:

  Благодаря за отговора.

 • Как се стабилизира?

  Ивайло Иванов:

  Как, моля, се укротява това треперене и подскачане на някакви сини линии когато се опитам след поставяне на стрелката на мишката върху горната линия на сегмента долу отдясно на стъклената врата и натискане на клавиша Tab да маркирам този сегмент както се прави в урока? Маркира се какво ли не наоколо, но не и това, к. трябва (сегментът долу отдясно на стъклената врата)? Веднъж, само веднъж по случайност успях да го маркирам, но после, когато се опитах да сторя същото и със съседа му, отдясно на него - пак с поставяне на стрелката на мишката върху горната му линия, натискане на Tab и Ctrl - всичко започна пак да трепери и подскача, предишният сегмент отново се изчисти от зидарията, която се беше изобразила след постигнатото с много мъки изобразяване и всичко се провали. Как, моля, да се постигне по-стабилно състояние когато се действа с този клавиш Tab за да не се маркират разни други неща вместо това, което се иска? Благодаря.

  арх. Петър Пенчев:

  Много ми е трудно да дам отговор на този въпрос. До сега не съм получавал подобна обратна връзка. Изглежда ми като по-скоро някакъв род хардуерен проблем. Опитайте да видите какво е поведението на софтуера при ваш колега на друг компютър и сравнете. Така ще можете да идентифицирате от къде идва проблема при вас. Успех!

 • Как се стабилизира?

  Ивайло Иванов:

  Моля отново за помощ затова, за което писах преди време, но нямам отговор, поради което по-нататъшното ми продължение на курса е невъзможно и затова ще бъда принуден да го прекратя, а съм заплатил за целия курс. Става дума за следното, а именно:

  Как, моля, се укротява това треперене и подскачане на някакви сини линии когато се опитам след поставяне на стрелката на мишката върху горната линия на сегмента долу отдясно на стъклената врата и натискане на клавиша Tab да маркирам този сегмент както се прави в урока? Маркира се какво ли не наоколо, но не и това, к. трябва (сегментът долу отдясно на стъклената врата)? Веднъж, само веднъж по случайност успях да го маркирам, но после, когато се опитах да сторя същото и със съседа му, отдясно на него - пак с поставяне на стрелката на мишката върху горната му линия, натискане на Tab и Ctrl - всичко започна пак да трепери и подскача, предишният сегмент отново се изчисти от зидарията, която се беше изобразила след постигнатото с много мъки изобразяване и всичко се провали. Как, моля, да се постигне по-стабилно състояние когато се действа с този клавиш Tab за да не се маркират разни други неща вместо това, което се иска? Благодаря.

  арх. Петър Пенчев:

  Много ми е трудно да ви укажа помощ. Възможно е да имате някакъв хардуерен проблем с клавиатурата или мишката. Нямам представа. До сега от никого не съм получавал подобан обратна връзка и не мога да кажа на какво се дължи проблема при вас. Вижте дали при ваши колеги на други компютри има подобен проблем, за да идентифицирате причината за вашия. Успех!

  Деница Денева:

  Здравейте! Имам същия проблем. При натиснат бутон tab, подскача всичко. Пробвала съм го на няколко компютъра и на разлечни версии на Revit. Маркирането е много трудно особенно в 3D, ако имаш много елементи в дълбочина.

 • Как да създам коректно окачена фасада, така че накрая да получа правилна количествена сметка?

  Георги Георгиев:

  Въпросът ми е свързан с конкретните елементи в окачената фасада и как се отчитат те в количествената сметка, когато сменям техният тип. В конкретният случай създавам окачена фасада от сандвич панели (1), но на определени места те трябва да прекъсват (2). Методът, който използвам е да добавя едни и да прекъсна други линии от мрежата (Grid) на стената и да променя типа на някои от панелите на Empty System Panel (3). Въпросът ми е дали при този метод новите "празни" (Empty) панели ще фигурират в количествената сметка, като отделни или ще бъдат към количеството на останалите или изобщо няма да бъдат отчетени към количествата, както е в действителност? Друг вариант който опитах е да променя профила на стената чрез командата Edit Profile, който се появява в лентата с инструменти след като маркирам стената, но предполагам че този метод не е най-подходящ. Моля да ме извините, ако този въпрос е разяснен в бъдещите видеа, но все още не съм стигнал до там, а гледам курса и уча програмата върху реален проект.

  арх. Петър Пенчев:

  За количествата всичко зависи от самата тбалциа за колчиества. Можете да си изкарате бройка по тип на панелеа и така да филтрирате Empty Panel - т.е. този подход е удачен и възможен. Колчиествата ще са точни. Edit Profile - ползвайте в изключително крайни случаи, това е метод който по-скоро не изпзолвате никога, води до повишен риск от грешки, по-трудна работа с модела при промяна и др. Работете с Grid-а на окачената фасада и с типовете панели, може да включвате панели за врати, прозорци и др. Също така тествам и вариант в който за тип на панела избирам предварително създадена стена и след това позлвам стандартни фамилии за врати и прозорци, които поставям в самия панел от окачената фасада. Не работи перфектно, но пък може да сеп озлват стандартни врати и прозорци, вместо псеицлан итакива , които са Curtain Panel фамилия = 0

  Георги Георгиев:

  Разбирам! Благодаря за отговора. По такъв начин, който описахте със класическа стена като панел в който поставих индустриална врата.

 • Какво значи "предварително съм заредил врата" ? Колкото и да опитвам не мога да вкарам врата. Пробвах да копирам вратата от видеото прикачено към урока и ми изписва, че елемента не може да бъде копиран.

  Деница Денева:

  Какво значи "предварително съм заредил врата" ? Колкото и да опитвам не мога да вкарам врата. Пробвах да копирам вратата от видеото прикачено към урока и ми изписва, че елемента не може да бъде копиран.

  арх. Петър Пенчев:

  Вратите можете да заредите от менюто Insert-> Load Family . След това в папка Curtain Wall Panels изберете някоя врата.

  Според инсталрианите библиотеки с обекти (този скрийншот е от библиотеки UK) Може да се окаже, че тези фамилии са в папка Doors. След като заредите дадената фамилия маркирате даден панел от окачената фасада и от палета с настройки променяте типа му.

  Копирането няма да се получи. Ако искате да копирате, ще трябва да копирате цялата стена и вратата да се прехвърли заедно със стената. Това е така, защото самия панел (врата) няма как да съществува без стената.