Създаване на специфична окачена фасада

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Въпроси и отговори

 • Как да направя детайлни количествени сметки за всеки един елемент от окачена фасада?

  Tyrnokop:

  Какво имам предвид: Окачената фасада в общия случай се състои от вертикални профили, наречени колони и от хоризонтални, наречени ригели. Следва превръщането на тези профили в 3D елементи, всеки от които има специфични обработки в двата си края, така че да може да се "закачи" към съседните си ригели и колони. В Revit в модела, когато се вкарва елемент Curtain wall колоните и ригелите са схематично показани четириъгълни прави призми. В реалността колоните и ригелите са с доста специфично сечение. Искам да вкарам реалния тип елементи, така че да изготвя РАБОТЕН чертеж, с бройки, технологични отвори, допълнителни обработки в двата края на елемента, място на монтаж, забележки.

  арх. Петър Пенчев:

  Здравейте. Въпроса е интересен и не бих казал, че има еднозначен отговор. Ще се опитам да дам базови насоки. Като начало в Revit всички хоризонтални и вертикални профили са Curtain Wall Mullions. За това, трябва да си създадете отделни типове за вертикалните и хоризонталните и да се уверите, че ги прилагате правилно. така ще можете да си направите разделението и при количествената сметка чрез настройките на самата нея. (Schedule) Това което мога да кажа за детайлността на такива профили в Revit е, че в общия случай би граничило с невъзможното да моделирате в триметното пространство профила по начина по който е той в действителност. Това е така, защото има много малки радиуси и линии с много малка дължина, които Revit няма да възприеме и няма да може да създадете в 3D такъв профил. За това пракитката е да имаме опростена геометрия в 3D и вече в 2D да има пълна детайлност. Друг аспект на въпроса е, че при Revit начина по който се създава Curtain Wall Profile е чрез задаване на Detail Item Profile, който се екструдира. За това трябва предварително да се подготви Detail Item Profile фамилията да се зареди в проекта и после да се създаде нов системен тип Curtain Wall Profile. Като обобщение ще кажа, че Revit може да даде базата, н оза производствени чертежи не би следвало да се разчита на Revit. Продукта е по-скоро насочен към архитекти. Също така съществуват известни ограничения, които при по-задълбочена работа може да бъдат прескочени ид а се достигне до задоволителен резултат. Ако проявявате сериозен интерес по въпроса и желаете да разработите собствен метод за работа изпзолвайки Revit може да се свържете допълнително с мен на мейл или LinkedIn , за да коментираме. Успех!

  Tyrnokop:

  Благодаря за отговора.

 • Как се стабилизира?

  Ивайло Иванов:

  Как, моля, се укротява това треперене и подскачане на някакви сини линии когато се опитам след поставяне на стрелката на мишката върху горната линия на сегмента долу отдясно на стъклената врата и натискане на клавиша Tab да маркирам този сегмент както се прави в урока? Маркира се какво ли не наоколо, но не и това, к. трябва (сегментът долу отдясно на стъклената врата)? Веднъж, само веднъж по случайност успях да го маркирам, но после, когато се опитах да сторя същото и със съседа му, отдясно на него - пак с поставяне на стрелката на мишката върху горната му линия, натискане на Tab и Ctrl - всичко започна пак да трепери и подскача, предишният сегмент отново се изчисти от зидарията, която се беше изобразила след постигнатото с много мъки изобразяване и всичко се провали. Как, моля, да се постигне по-стабилно състояние когато се действа с този клавиш Tab за да не се маркират разни други неща вместо това, което се иска? Благодаря.

  арх. Петър Пенчев:

  Много ми е трудно да дам отговор на този въпрос. До сега не съм получавал подобна обратна връзка. Изглежда ми като по-скоро някакъв род хардуерен проблем. Опитайте да видите какво е поведението на софтуера при ваш колега на друг компютър и сравнете. Така ще можете да идентифицирате от къде идва проблема при вас. Успех!

 • Как се стабилизира?

  Ивайло Иванов:

  Моля отново за помощ затова, за което писах преди време, но нямам отговор, поради което по-нататъшното ми продължение на курса е невъзможно и затова ще бъда принуден да го прекратя, а съм заплатил за целия курс. Става дума за следното, а именно:

  Как, моля, се укротява това треперене и подскачане на някакви сини линии когато се опитам след поставяне на стрелката на мишката върху горната линия на сегмента долу отдясно на стъклената врата и натискане на клавиша Tab да маркирам този сегмент както се прави в урока? Маркира се какво ли не наоколо, но не и това, к. трябва (сегментът долу отдясно на стъклената врата)? Веднъж, само веднъж по случайност успях да го маркирам, но после, когато се опитах да сторя същото и със съседа му, отдясно на него - пак с поставяне на стрелката на мишката върху горната му линия, натискане на Tab и Ctrl - всичко започна пак да трепери и подскача, предишният сегмент отново се изчисти от зидарията, която се беше изобразила след постигнатото с много мъки изобразяване и всичко се провали. Как, моля, да се постигне по-стабилно състояние когато се действа с този клавиш Tab за да не се маркират разни други неща вместо това, което се иска? Благодаря.

  арх. Петър Пенчев:

  Много ми е трудно да ви укажа помощ. Възможно е да имате някакъв хардуерен проблем с клавиатурата или мишката. Нямам представа. До сега от никого не съм получавал подобан обратна връзка и не мога да кажа на какво се дължи проблема при вас. Вижте дали при ваши колеги на други компютри има подобен проблем, за да идентифицирате причината за вашия. Успех!