Манипулации със стълби. Парапети и работа с тях

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В това последно видео от този модел, ще разгледам манипулациите, които са възможни с вече създадена стълба.
Както и това, как се създава парапет в средата на "Revit".
Ще започна с манипулациите към стълбата.
Приближавам се малко повече към стълбата, която създадохме в предходното видео и я маркирам като кликна с левия клавиш на мишката върху нея.
Това активира отново контактното лентово меню и опцията "edit stairs" или промени стълби.
Изберам тази команда и ще насочва вниманието ви към това, какво ще се случи, когато използвам не контролът с стрелкичката, а със запълненото кръгче.
Ако си спомняте от предходното видео, чрез този контрол, когато маркирам някой от стълбишните рамена имах възможността да променям броя на стъпалата, в съответното стълбищно рамо.
Като разликата се прибавяше или изваждаше, от съседното стълбищно рамо.
Но ако използвам това запълнено кръгче тук като контрол и го премествам назад, това премахва стъпала от стълбишното рамо.
Тоест сега стълбата ще започне с едно стъпало по-малко или съответно толкова, колкото съм избрал аз чрез този контрол.
Виждате тук отгоре мога да направя същото нещо, използвайки този контрол с запълненото кръгче, мога да променям контура и границата на тази стълба.
Разбира се, това води до намаляване на самите стъпала и да неудоволетворява това, към което се стремя.
Затова ще се върна назад две стъпки, за да съм в изходна позиция.
Тази, която ме удовлетворяваше.
Също така, ако маркирам някое от стълбишните рамена, имам възможност да настройвам точно разстоянието, което ми е необходимо за него.
Какво имам предвид? Виждате, тук от началото на това стълбищно рамо, до другото стълбищно рамо имам число, което е 147, 81.
Имам някакво, неточно число.
Ако искам да го дефинирам по-точно, кликвам върху него и го променям например на 150.
По този начин мога много лесно да променим позицията на всяко от стълбищните рамена спрямо геометрията, която имам в близост.
Винаги чрез тези контроли тук, малките запълнени кръгчета, мога чрез ляв клик на мишката и задържане, да променям референцията, към която те са закачени.
Мога например тук, като пусна курсора до тази стена, вече да имам разстоянието, което е до стената.
Кликвам върху празното пространство, за да деактивирам режима, в който влязох, за да коригирам това число, защото не искам да го коригирам.
Кликвам върху празното пространство.
След това отново кликвам върху този контрол тук и премествам върху някоя от съседните геометри.
По този начин мога бързо и лесно да контролирам позицията на стълбището рано, спрямо околната геометрия.
Потвърждавам изпълнението на тази стълба, за да ви покажа последното нещо, свързано с редакцията на стълба.
Кликвам върху стълбата и имам възможност, да променям посоката на изкачване.
В момента, ако вляза в 3D изгледа, създаден специално за тази стълба.
Виждате, че започвам да се изкачвам от първият етаж и достигам до втория.
Но ако по някаква причина, аз искам обратното да се случва.
Тоест да започвам от другото рамо.
Виждате, сега започвам от това рамо, от късото рамо и се изкачвам към високото или дългото рамо.
Ако вляза в етаж 2 например, маркирам стълбата, виждате тук има една стрелкичка, точно под надписа DN.
За да е по-ясно, ще вляза в етаж 1 и ще видите, че тази стрелкичка отново е налична тук.
Ако кликна на нея, обръщам посоката и сега започвам да се изкачвам, от дългото рамо към късото.
Влизам отново в 3D изглед, за да онагледя това и виждате, че стълбата сега обърната на обратно.
Това е удобно, много бързо и лесно, интуитивно се променя посоката на качване.
Сега нека се насочим към създаване на парапет в "Revit".
Kато тук на втория етаж ще имам нужда от парапет, защото имам въздух към долното ниво и разстоянието, което е тук пред тези фотьойли и тази маса, ще трябва да бъде оградено с парапет.
За целта от раздел архитектура на лентовото меню, избирам командата "railing" или поставяне на парапет.
Тук отново виждате, че има едно малко триъгълниче, сочещо надолу, което ми дава две опции.
Да създам парапет по скица или да създам парапет по вече съществуващ елемент.
Тоест, мога да прилагам парапет към вече съществуващи стълба.
Ще избера създаване на парапет, по скица.
След това виждате тук, влизам отново в познатият ни режим на създаване на скица.
От панела с настройки мога да избера, какъв тип парапети искам да бъде създаден и после чрез скица, да дефинирам точно, къде да бъде поставен този парапет.
Аз ще го поставя произволно в момента.
Ето така.
После изграждам втория сегмент от парапета.
Това, което трябва да знаете за създаването на парапет по скица е, че тази скица не е като останалите.
Тя може да бъде и отворена, и затворена.
Няма значение, затова просто е нужно да покажете, как трябва да изглежда парапета в план Потвърждавам, създаването на този парапет.
Той е тримерен елемент, създаваме го в 2D среда чрез скица и той придобива примерно изражение.
Ако вляза отново сега например в етаж 2 и кажа, че искам да създам парапета, който е на тази тераса тук.
Приближавам се, отново раздел архитектура, парапет, парапет по скица.
Избирам, какъв тип парапет.
Този път ще използвам другия, който е стъклен парапет.
Който предварително съм заредил към този файл, с който работим.
Сега обаче ще използвам опцията "Pick lines" или избери линия.
Кликвам върху тази опция.
След това се насочвам към лентата с опции, откъдето задавам отместване спрямо линията, която ще избирам.
Ще задам 10 сантиметра и ще ви покажа, каква е моята идея.
Искам парапета, които създавам да е на 10 сантиметра, навътре от тази плоча, която имам за тераса.
Кликвам върху всяка една от тези граници, виждате, как автоматично скицата придоби правилни очертания, не е нужно допълнително чрез някоя от командите да оправям тази скица.
Потвърждава и по този начин се създаде парапет, който ако сега вляза в 3D изглед, завъртя от подходящият ъгъл.
Задържам клавиша шифт от клавиатурата и средния клавиш на мишката.
Завъртам и виждате, ето го парапета, който създадохме току-що.
По този начин може да създавате различни парапети, също така и да променяте стълбите, както вече говорихме, за да отговорят те на вашите изисквания.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какви са изискванията към скицата на парапет?
Няма изисквания към скицата може да бъде затворен контур, както и отворена скица
Трябва да бъде задължително отворена скица
Трябва да бъде задължително затворен контур