Манипулации със свързан Revit модел. Подравняване и завъртане

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
След като свържем Ревит файл към нашия модел, често пъти се налага да променим допълнително позицията му, така че да пасне на нашата геометрия.
В този случай аз съм свързал файлът, който отговаря за терена.
Създадено от нас в едно от предходните видеа като тук виждаме само имотните граници.
Но ако вляза в изгледа ситуация от проектният браузър, ще видим границите на целия терен, както и неговите хоризонтали.
Тоест вече се вижда това, че е геометрия терен, а не просто няколко линии, които изобразяват имотни граници.
Сега ще се върна отново в изгледа етаж 1 от проектният браузър, за да се насоча вече към конкретното подравняване на този терен към сградата.
Ще използваме два метода.
Първият, ще използва модификаторите преместване и рутиране, а вторият метод ще използва модификаторът подравняване.
Може би вече забелязахте, че тук съм създал две моделни линии, които се намират в свързаният файл.
Ще ги използвам като отправна точка при подравняването на терена към сградата.
Като начало просто ще кликна и ще задържа левият клавиш на мишката върху терена, за да го премести някъде по-близо до сградата.
След това, чрез въртене на колелцето на мишката напред и натискане на средния клавиш на мишката и задържане, ще позиционирам в средата на екрана геометрията към, която имам интерес в момента.
Това, което трябва да направя е, приближавам се още малко чрез командата "увеличи в прозорец" от лентата за навигация.
И виждам по-ясно двете линии, които съм начертал в свързаният файл.
Те трябва да паснат на ос г и ос 4 от моят модел.
Първият метод, както казахме ще включва модификаторът преместване.
Стартирам командата, докато съм избрал свързаният модел.
Не е нужно първо да стартирам командата и после да го избера, мога първо да избера свързани модел, както и направих.
След това да стартирам командата.
Избирам пресечната точка на двете линии, с първият клик и с вторият клик я поставям на пресечната точка между двете оси.
Кликвам и вече моделът, който съм свързал се премести.
Отдалечавам се, за да видя по-ясно, какво всъщност се е случило.
След което следва да използвам модификаторът завъртане.
За да пасне, свързаният модел точно.
Стартирам командата, още докато съм маркирал свързаният файл.
Това е командата "rotate" или завъртане от лентовото меню.
Кликвам и обръщам внимание, какво се случва по екрана.
Виждам тук някаква линия, която движа с мишката.
За да видя по-ясно се отдалечавам.
Това всъщност е линия, която е част от тази команда.
Началото на линията е една синя точка, която представляват центъра на ротацията.
А тази линия, която местя в момента, ще представлява първото рамо на ъгъла, които ще избера за завъртане.
Разбира се, може и директно да се избере ъгъл от лентата с опции, като тук записвам ъгъл от 20 градуса например.
Потвърждавам с ентър и по този начин завъртам с 20 градуса, но с този център тук в средата.
Аз обаче не искам с този център да се завърта, свързаният файл.
А точно с центъра, който е пресечната точка на двете помощни линии, които създадох.
Затова връщам една стъпка назад.
Приближавам се отново в тази зона тук, където ще извършвам завъртането.
Маркирам файла, който ще въртя.
Избирам командата завъртане и вместо сега да правя, каквито и да било манипулации, първо избирам от лентата с опции "place" или постави.
Избирайки тази команда ми се дава възможност да дефинирам центъра на завъртането.
Аз дефинирам тази точка, която е център на завъртането, което искам аз.
И сега рамото или линията, която ще дефинира началото на завъртането, се премества точно на пресечната точка, на двете оси.
Сега трябва да избера началната позиция.
Прихващам първата линия от помощните, които съм създал.
Без значение, къде ще кликна на нея.
Важното е ъгъла.
Кликвам и започвам да извършвам завъртането.
Виждате, това стана първото рамо от ъгъла, сега трябва да въведа второто.
Второто трябва да е тази вертикална ос.
директно мога да прихвана към нея.
Кликвам, отдалечавам се.
И виждате, че се завъртя модела точно по начина, по който исках.
Ще повторя отново.
Като дам една стъпка назад.
Избирам модела, стартирам командата "rotate" или завъртане.
Кликвам върху командата "place", за да променя центъра на ротацията, избирам център на ротацията.
След това избирам началното рамо на ъгъла.
Той ще съвпада с тази помощна линия и крайно рамо на ъгъла, което ще съвпадат с вертикалната ос.
Кликвам и виждам резултата.
Този модел се е завъртял точно по начина по който искам.
Сега ще демонстрирам и другият начин за позициониране на модела, спрямо тези две оси.
За целта ще се върна няколко стъпки назад.
Преди преместването и завъртането.
Отново ще хвана и ще преместя модела, близо до сградата, за да ми е по-лесно за работа.
Приближавам се и както казах в началото, ще използвам модификатора подравни.
Стартирам командата подравни.
След това избирам първо оста, по която ще подравнявам.
Първо вертикалната, после избирам помощната линия от модела, кликвам.
То автоматично се подравнява по тази линия.
Продължавам да подравнявам като избирам първо хоризонталната ос Г от модела ми и помощната линия, по която трябва да се подравни, от помощният модел.
Подравнявам, отдалечавам се и виждам, че отново стигнах до този резултат.
Има възможност да преместя, след това да завъртя в правилната позиция, която задавам.
А мога и директно чрез подравняване да достигна до този резултат.
Сега нека видим, какво всъщност се е случило като отворим един 3D изглед.
Кликвам командата 3D изглед от лентата с бързи команди.
Виждам, че моята сграда всъщност е доста под терена.
За да коригирам тази позиция ще вляза в план етаж 1, след това приближавам се и чрез кликване с десния клавиш върху този разрез ще отида в този изглед, избирайки "go to view".
Виждате, че теренът е доста над сградата.
Аз обаче съм създал едно ниво, то ще ми служи за подравняване на терена по сградата.
Това ниво отговаря на нивото първи етаж от модела на сградата, затова ще избера отново командата подравни.
Ще се приближа, за да видя кое точно е нивото етаж 1, по което ще подравнявам.
Ето го.
Кликвам върху него.
И като втори клик избирам нивото от модела, който съм свързал.
Кликвам като по този начин се изравниха двете нива и наместих терена, правилно спрямо сградата.
Ще вляза отново в 3D изглед, за да потвърдя това.
Приближавам се, ще изляза от командата подравняване чрез натискане на клавиша Escape.
За да не подравня, случайно нещо без това да го искам.
И ще завъртя чрез натискане на клавиша "shift" и задържане от клавиатурата и средния клавиш на мишката също задържам, и въртя.
Оглеждам модела и потвърждавам, че къщата и терена са правилно поставени, едно спрямо друго.
Така видяхме, как може да променяме позицията на вече свързан файл, за да отговори на това, което искаме да постигнем като резултат.

Въпроси и отговори

 • Как и къде да се прихвана към основата на сграда за да очертая и изрежа основата с Building pad?

  Antonia Che:

  Здравейте, имам модел на 3-етажна къща в един файл и модел на терен сравнително равен в друг файл.Искам да направя следните неща.

  Стъпка 1. Да напасна сградата върху терена така, че при входа да нямам почти никакви изкопни работи, т.е. при входа кота 0,00 и кота терен почти да съвпадат.Да кажем избрала съм си мястото и съм си определила кота 0,00 на коя кота от терена ще е равна. След като съм позиционирала сградата на правилното за случая място, искам да си очертая основата с Building pad и да направя дупка е терена.

  Стъпка 2. След това с Graded region да си направя нова топография базирана на старата с Create a new toposurfice based on the perimeter points only и след това да си създам таблица за изкопните и насипните обеми.Целта ми е разбира се изкопните и насипните работи да са приблизително еднакви. Като допълнително нагласяне мърдам плочата на изрязаната основа нагоре и надолу.

  Проблемът ми е, че не мога да избера в кой фаил да да направя Стъпка 1 и по специално очертая основата с Building pad.

  Вариант 1. Към файла на терена закачам като Link Revit сгадата, напасвам ги ръчно, както е показано в Урок 8. • И сега се опитвам да вляза в някое ниво или поглед за да очертая основата на cградата с Building pad.От site отивам в 3d, така се виждат и терена и сградата.Опитвам се да очертая основата или да се прикача към стените, но не става естествено, чертая някъде в пространството. Дава следното съобщение. • Пробвам друго – от site отивам в 3d –топ и така успявам да се прихвана, но към покрива.

  Вариант 2. Към файла на сградата закачам като Link Revit терена, напасвам ги ръчно, както е показано в Урок 8. • Като се опитам да използвам Building pad и избера топографията, естествено не мога защото това е свързан файл и ми предлага да го откача, да влеза във файла на топографията, но там нямам сградата и няма какво да очертавам.

  Вариант 3. Остава ми варианта в един файл да чертая сградата и терена и тогава с малко гимнастика мога да направя това което искам дупка в терена.Но вие навсякъде казвате че това е ОК за малки сгради.Нещо ми убягва.

  Има ли начин да изрежа основата в терена с Building pad и най-вече да се прихвана за нещо в някакъв изглед или разрез и това да не е в общ файл в който имам сграда и терен.Освен това аз искам да направя няколко различни позиции на сградата, после да премина към Стъпка 2. И да сравня кое местоположение е най-изгодно и икономично.Т.е. за да мина към Стъпка 2, искам върху терена да имам като репери поне 2-3 очертани местоположения на основата на сградата и тогава да изрязвам и сравнявам.

  Благодаря предварително

  арх. Петър Пенчев:

  Здравейте!

  За свързването на файл с терен и файл със сграда обърнете внимание на видеото за споделени координати. Що се отнася до използването на Building Pad инстумента. Имаме файл на терена и файл на сградата. Building Pad логично можем да изпозлваме само във файла с терена. 1.Влизаме във файла с терена и приемам, че сте усвоили вече свързването по споделени координати и файла на сградата е линкнат във файла с терена. 2.Влизате във Floor Plan , който отговаря на кота 0.00 на сградата. Ако нямате ткаъв може да си създадете. Може да изпозлвате и друг подов план, който пресича сградата. Изпозлвайте разрез, за да видите кой подов план е подходящ. За повече информация какво ще се вижда в даден подов план реферирайте към видеото което обяснява концпецията за View Range или обхват на изгледа по височина. (Модул 6 , Урок 6) 3.Избирате инструмента за Building Pad и изчертавате по контура на сградата границата на изкопа. Грешката която сте посочили се получава, защото границите които сте очертали излзиат извън границите на терена.

  Не ви препоръчвам да използвате 3Д изглед за дефиниране на скици. Изпозлвайте Floor Plan към подходящо ниво с подходящи насторйки за View Range. Уверете се, че скицата която дефинриате не излиза извън терена и работете само във файла с терена.