Допълнения към урока
Учебна програма Основи на BIM и Revit
1. Въведение в BIM. Интерфейсът на REVIT.

Адаптиране на интерфейса според нуждите. Позиции на палетите, проектен браузър и настройки

Адаптиране на интерфейса според нуждите. Позиции на палетите, проектен браузър и настройки
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС