Тънкости при създаване на скица за екструзия. Методи за скициране и заключване на геометрията

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
За създаването на краката на масата, ще се нуждая от още няколко референтни равнини.
За целта ще уголемя плана.
Ще се приближа и чрез копиране ще създам още няколко референтни равнини.
Използвам най-крайната референтна равнина и чрез командата "copy" избирам лентовото меню, избирам базова точка и избирам на какво разстояние.
Искам да бъде копирана на 100 милиметра навътре.
След това използвам огледално копиране и копирам референтната равнина от другата страна.
Същото нещо ще направя с хоризонталните референтни равнини, които са най-крайни.
Избирам да копирам равнината на 100 сантиметра, след това огледално копиране спрямо централната линия.
Остана да задам още една референтна равнина.
От тук, отново с копиране избирам навътре с 20 милиметра и огледалото копиране спрямо централната линия.
Това са всички необходими равнини, които ще ми послужат при създаването на краката на масата.
Добре е винаги да си представяте, каква геометрия ще създадете, за да може предварително да направите референтните равнини и след това просто да привържете геометрията към тях.
Ако сега се опитам да променя параметрите на фамилията, искам да наблюдавате, какво ще се случи с референтните равнини, които създадох сега.
Ще променя на 600 по 600.
Виждате, че останаха там, където ги изчерпах.
Тоест, нужно е да зададем правилата, по които да се движат, за да може заедно с останалите, които преди това бяха създадени, да реагирате новите.
Връщам се с "cancel" в прозореца и една стъпка назад чрез "ctrl-z".
След което влизам в раздела анотации и изчертаване на дименсия.
Сега ще изчертая дименсии.
Чрез, които ще заключа тези референтни равнини.
Използвайки катинарчето.
Защото искам винаги, това разстояние да е такова, каквото съм го задал в началото.
Избирам всяка една от референтните равнини и заключвам в съответната дименсия.
Създавам дименсия, за всяка една от тях, като ги заключвам към външните референтни равнини.
По този начин, винаги разстоянието на тези две вътрешни референтни равнини ще бъде фиксирано спрямо външната.
И сега, ако се опитам да променя параметрите, избирам отново другия тип, натискам "apply" или приложи.
Виждате, как вече новите референтни равнини, които създадох се движат заедно със старите по начина, по който искам аз.
Винаги точно на това фиксирано разстояние, което съм задал.
Потвърждавам, връщам в изходна позиция прозорецът за план и се насочвам към страничен изглед.
Искам да създам два крака за нашата маса.
Затова ще използвам изглед ляво или дясно.
В случая изглед от ляво е отворен, затова го активирам.
И се приближавам, за да виждам по-ясно, какво се случва в него.
Ще създам още една референтна равнина, която ще е копие на долната равнина на плота.
Избирам командата копие, избирам референтната равнина, приплъзвам курсора на мишката надолу и директно въвеждам стойност.
На която искам да бъде копирана тази референтна равнина, аз искам 20.
Потвърждавам.
Виждате, че ако се отдалеча, в този изглед ляво нямам никакви параметри.
В изгледа обаче отпред, имам няколко зададени параметъра.
Съветвам ви да създавате параметри, които са, в случаят за височина само в един от изгледите.
Например решавате, че параметрите във височина ще бъдат задавани само в изглежда отпред.
А не част от параметрите да бъдат създадени в изглед отпред.
Част от тях да бъдат съдени в изгледа отзад и от ляво и така нататък.
Защото, когато искате да редактирате тази фамилия много лесно ще се ориентирате, къде се намират параметрите.
Затова ще поставя заключване на разстоянието на новата референтна равнина, която създадох точно в изгледа, в който съм задал и другите.
За да не се налага, когато отворя фамилията да преминавам през всички изгледи, за да намеря този, който ми трябва.
Създавам нова дименсия и я заключвам.
Така съм сигурен, че референтната равнина, която създадох ще бъде винаги на тази височина.
Приближавам се отново в изглед ляво, където ще изпълнява командата екструзия, за да създам краката на масата.
Избирам раздел "Create", от лентовото меню и командата "extrusion".
Избирам отново правоъгълник, но този път ще използвам правоъгълник с поставянена отметка, "radius" или радиус.
Избирам тук стойност от 30 и започваме изпълнението на правоъгълника.
Избирам тази пресечна точка тук, на референтните равнини и горе.
След това избирам отново катинарчета, за да съм сигурен, че геометрията ще бъде заключена към тези референтни равния, който създадох.
И ако обръщате внимание, правоъгълникът вече е със заоблени краищата от 30.
Това, което зададох аз.
След това, избирам командата "ofstet", въвеждам стойност от 20 и поставям курсора на мишката върху една от линиите на екскурзията, която вече създадох.
След това, с бутона "tab" от клавиатурата, избирам всички линии от контура и потвърждавам.
По този начин, създадох вътрешният контур на крака.
Вече може да видите, че в 3D изглед се появи скицата на крака, който ще имам.
Потвърждавам скицата и сега е нужно, само да задам правилната ширина на този крак.
За да съм сигурен, че ще използвам тези две референтни равнини, които създадох по-рано .
Ще използвам командата "alline", от лентовото меню, избирам за референтна равнина, вашия край.
Избирам тази част от геометрията, след това използвам катинарчето.
Избирам отново другата равнина, другият край на ексторузията и отново използвам катинарчето.
Сега, когато тази геометрия е готова, ще видя дали тя се движи по правилния начин.
Дали съм успял да изпълня правилно заключването на всички референтни равнини.
И когато променя някой от параметрите, в слушая ширината, дали кракът ще се движи заедно с останалата част от геометрията, потвърждавам.
Виждам, че успешно кракът се движи.
Потвърждавам този прозорец i сега натискам клавипа "escape", за да напусна режима на подравняване.
Mаркирам екскурзията и чрез огледално копиране, по централната референтна равнина, създаваме вторият крак.
Сега ще проверя дали при промяна на параметър за ширина, ще се движи правилно и вторият крак.
Виждате, че той остана неподвижен.
Потвърждавам и излизам от този прозорец.
Влизам отново в изглед, отпред и използвайки отново командата за подравняване, избирам външната равнина, която съм създал.
Избирам тази част от геометрията.
Заключвам, избирам другата референтна равнина, другата част от геометрията и потвърждавам.
Сега би трябвало, този крак също да се движи правилно.
Избирам другият тип и потвърждавам.
Виждате, че масата се движи по начина, по който очаквам.
Цялата геометрия е правилно организирана.
И параметрите работят.
Сега остана да довършим, само няколко неща по тази маса и да я заредим нашия проект