Създаване на стаи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В следващите няколко видеа ще говорим за стаите.
Стаите в revit са специфичен елемент.
Те са в категорията на моделните елементи, но те нямат истинска геометрия.
Ние поставяме стаята като обект вътре в нашия проект, който носи определена информация, но не представлява тип геометрия.
Както досега строихме стени, поставяхме обзавеждане или стълби, или каквото и да било друго от моделните елементи.
Сама по себе си стаята не притежава физическа геометрия и е невидима, докато не я маркираме.
Когато я маркираме може да видим нейните граници, но в противен случай единствения начин, по който може да разберем, че на определено място има стая е по етикета за стая.
Нека пристъпим към създаването на елемент стая, за да разберем по-ясно за какво става въпрос.
От раздела "архитектура" на лентовото меню може да видим панела "room and area".
Това е мястото, където може да намерите командата, за създаване на стая - "room".
Стартирам командата, като от контекстуалното лентово меню, трябва тук под "tag on placement", да е активно.
Тоест, да не е така, както в момента - неактивно, а да натиснете и да е активно.
Това ще гарантира, че ще създавате и етикет, при създаването на врата.
Ако поставя курсора на мишката някъде по екрана, виждате, че започвам да създавам обект.
Върху курсора на мишката имам един правоъгълник с "x" и вътре текст.
Текстът е този етикет, който казахме, че искаме да бъде поставен заедно със стаята.
А самият обект стая е този правоъгълник с "x" вътре.
Когато поставяме стая извън геометрията на нашия модел, виждате, че revit подсказва с един текст - "not enclosed".
Това значи, че обектът стая не е обграден от геометрия и по този начин, той стои свободно в пространството.
За да заработи този елемент стая, то той трябва да бъде вътре в геометрия ограничен от ограждащи елементи.
Сега, когато поставя курсора на мишката вътре в някое от пространствата, виждате как елемента стая автоматично разчита ограждащите елементи и се прихваща по тях.
Когато натисна веднъж с курсора на мишката, поставям този елемент и имам възможност да продължа да поставям елементи.
Засега с "escape" ще прекратя командата за създаване на стая, за да видим този елемент, който сега поставихме, как се държи.
Виждате, че налице е етикетът за стая.
Той в момента има номер, име и площ, но всички тези параметри са характеристики на самата стая.
За да маркираме стаята, трябва да поставим курсора на мишката, около етикета, докато се засечем с този "x", който видяхте, че e активен при поставянето на самия елемент стая.
По този начин може да маркирате стаята и когато кликна с левия клавиш на мишката върху нея, тя вече да е видима и да виждам границите на този елемент стая, който поставих.
Ако натиснем някъде встрани, виждате, че този елемент е недостъпен.
Чак когато го селектирам по някакъв начин, дори с тази преселекция, когато просто поставят курсора върху този "x".
Чак тогава, мога да видя елемента стая, как изглежда.
Етикетът ми подсказва, че там има стая и ми дава информация с какви параметри е тази стая.
Етикетът е чисто анотативен елемент, който мога да го изтрия.
Маркирам с левия клавиш на мишката върху него и кликвам бутона "delete" - изтривам го.
Revit ми дава съобщение, че съм изтрил етикета, но там продължава да има стая.
Аз съм абсолютно наясно с това.
Просто демаркирам и виждате, че в стаята продължава да фигурира.
Тя е там, а за да разбера с какви параметри е мога просто да избера командата "tag room", натискам.
И мога да поставя отново този етикет, който до преди малко беше там, но а след това изтрих.
Искам да ви покажа, че стаята е моделен елемент.
А етикетът е чисто анотативен.
Той може да бъде премахван и след това поставен отново.
Сега ще поставя още няколко стаи.
Отново избирам командата за поставяне на стаи.
Ще поставя тук.
Продължавам с банята, другата спалня, още една спалня.
Поставям и другата спалня и останаха емпорето, заедно с коридора.
Виждате обаче, до какъв проблем достигам.
Когато се опитам да поставя елемента стая, в момента той засича въздуха от първия етаж засича емпорето и коридора.
Тоест, той не ги чете като отделни елементи.
Няма, към каква геометрия да се прихване като ограничение, за да разбере, че това са отделни помещения и отделни стаи.
В този случай прибягвам едно допълнително разделяне на пространствата, когато там няма стени.
Разбира се, мога да поставя стени тук, за да дефинирам коридора.
Тук където е парапета, да поставя пак стени, но аз няма да променя своята архитектура само, за да мога да поставя правилно елемента стая.
За целта, натискам клавиши escape от клавиатурата, за да прекратя създаването на стая.
Избирам опцията от лентовото меню, "room separator".
Това ще представлява линия, която ще разделя отделните стаи и ще играе ролята на стена, без да има такава моделирана.
Избирам започване на скица на този елемент от тази стена.
В момента графичните настройки са такива, че елементът "room separator" се изобразява с пунктирана линия с такъв цвят "cyan".
Помните вече, че от лентовото меню, раздел "view", след това "visibility/graphics", мога, поd раздел "линии" да намеря "room separator" или линията, която разделя стаите.
И ако искам да пренапиша начина, по който тя ще изглежда.
Засега мен това ме устройва, защото е достатъчно видимо и ми върши работа докато работя.
Създавам още един, за да дефинирам емпорето.
И по този начин, след като завърша моята скица, мога отново да избера раздел "архитектура", инструментът "стая" и да поставя вече останалите стаи.
Виждате, че последната стая по някаква причина отново не е затворена.
Това е така, защото тук през стълбата моята стая един вид изтича към общото пространство.
Затова просто хващам този разделител и го продължавам до следващата стена.
По този начин Когато маркирам стаята с табулация или чрез поставяне на курсора на мишката върху този "x", който създадохме при поставянето на стаята.
Мога да видя вече, че тя е с правилните граници.
Отново, натискам върху "x" и маркирам стаята.
Друг начин, по който може да маркирате стаята в по-специфични ситуации е когато маркирате етикета за стая и от контекстуалното лентово меню изберете опцията "select host ".
Това директно ще ви маркира стаята без да се налага вие да търсите къде точно е "x", който сте поставили и да губите излишно време.
Важно е да знаете, че от раздел "архитектура", при поставянето на стая, имате опцията "place rooms automatically".
Тоест, да поставяте автоматично стаите.
Но в такъв случай, revit ще търси всякакви затворени пространства от стени, където да постави стая.
Ако сега изляза от тази команда и с командата "create similar", създам още една стена, маркирам съществуваща стена.
Десен бутон - "create similar".
Създавам подобна стена.
Сега задавам едно пространство, излизам от командата за създаване на стена.
Ако избера отново командата за поставяне на стаи и избера автоматично поставяне, се създават още две стаи автоматично.
Излизам.
Тук се е създавала една стая, от която обаче аз нямам нужда, защото тук реално няма стая.
Тук се е създала още една стая, от която аз нямам нужда.
Тоест, използвайте разумно опцията за автоматично създаване на стаи, защото може да създаде и нежелание стаи.
Може да ви помогне за бързото поставяне на стаите, но пак казвам, бъдете по-внимателни с този елемент.
Това е основното, което е свързано със създаването на стаи, поставянето им и правилното им организиране в проекта.
В следващото видео ще се запознаем малко по-подробно с различни методи за поставяне на стая.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Коя команда използваме за да добавим линия която да дефинира граница на помещение?
"Room Separator"
"Room"
"Tag Room"