Запознаване с комбинирана стена. Създаване на нов тип комбинирана стена

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Както вече стана дума стените в Ревит са системни фамилии.
Ние не можем да променим самите фамилии, но може да добавяме типове и да променяме техните параметри.
Разгледахме за начало обикновената стена като една от системните фамилии за стени, които съществуват в Ревит.
Следва да разгледаме комбинираните стени, а в следващ урок и окачените фасади като последната системна фамилия за стени, които съществуват в Ревит.
За да видим всички тези видове фамилии ще използвам проектният браузър, за да си навигирам до раздела "Families" или фамилии.
Чрез плюсчето ще разгъна списъка, докато достигна до раздела "Walls".
Като отново ще използвам плюсчето, за да разгъна списъка и там.
Виждате, тук са посочени трите вида системни фамилии за стени, които имаме.
В предходния урок разгледахме именно обикновените стени, а сега ще разгледаме комбинираните.
Разликата и това, което ни дава като предимство използването на комбинирани стени е, че имаме възможност да създаваме стена, която има различна структура по височина.
Досега, когато създавахме стени коригирахме структурата на стената като слоеве, но по височина тези слоеве навсякъде бяха еднакви.
Използвайки комбинирана стена, ще можем да задаваме различна структура на стената, във всеки един от участъциците ѝ по височина.
За целта ще използваме типове на стени - обикновени, които ще слагаме една върху друга, за да постигнем различна структура на комбинираната стена по височина.
Ще разгъна списъка "basic walls" или обикновени стени.
I ще ви покажа, че тук най-отдолу имаме три стeни, които ще подредим по височина, за да постигнем една комбинирана.
Тоест кога да създавате комбинирани стени, предварително трябва да подготвите типови обикновени стени, които ще използвате.
След това разгъвам списъка "stack walls" или така наречените комбинирани стени и виждате, че тук има задължително един тип от тази системна фамилия.
Това е така, защото няма, как да съществува една фамилия, която да няма нито един път към нея.
Задължително имате поне един тип, след това използвам десен клавиш на мишката върху името на този тип и избирам "type properties" или характеристиките на типа.
След това използвам добре познатият ни вече бутон "Duplicate" като тук е нужно да въведа името на новата стена.
Потвърждавам избора.
След което, мога да избера единствено и само "Edit" или промени структурата.
Tук виждам, че имам два слоя, единият от тях е с фиксирана височина, а другият е с променлива.
Това значи, че когато създаваме комбинирана стена, винаги един от слоевете трябва да има променлива височина.
Сега ще избера от падащото меню, името на всяка една от стените, които ще използвам.
Тук, най-отдолу ще посоча бетонна стена 25 сантиметра с изолация.
Следващият среден слой ще бъде тухлената стена, която ще използвам, тухлена стена с изолация.
И ще създам още едно поле, с бутона "Insert".
За да задам и бетонния борд, който ще използвам.
Това са трите вида стени, които аз съм създал предварително.
Сега подреждам по височина.
Виждате тук, в прозореца, който е извикан чрез натискане на бутона preview или да видим, как ще изглеждат всичко, което правим в реално време.
Виждате тук, най-отдолу е бетонната стена, на втората позиция, с този червеникав цвят е тухлената стена и най-отгоре е бетонният борд.
Сега трябва да задам височината на всеки един от тях, виждате тук вече тухлената стена има зададена височина, променлива.
тоест тухлената стена ще променя височината си.
Но ако искам някой от другите страни да притежават тази характеристика, избирам съответният слой и след това посочвам бутона "Variable", което прави променлив свят, който съм избрал.
Аз ще върна променя да бъде своя с тухлената стена.
И ще започна да задавам височина всеки ден от останалите слоеве.
Ще направя двата от останалите слоеве по 100 сантиметра.
Избирам и горния слой да бъде също 100 сантиметра.
Тоест сега виждате тук, в този прозорец, който ни показва, как ще изглежда нашата стена имаме 100 сантиметра бетонов борд, отдолу тухлена стена и 100 сантиметра борд горе.
Може би забелязвате, че е леко отместена най-горната стена.
За да координирате стените по височина използваме първо този параметър offset като от него може да избираме по какъв начин да бъдат подравняване стените.
Тези параметри са ви познати от урока, което разгледахме структурата на стената като имаме възможност да подравнявам по централната линия на стената или само на ядрото.
И по външните равнини на стената и ядрото.
Аз ще избера да подравнявам по вътрешната равнина на цялата стена.
Което виждате подравни всички стени отвътре.
Но бетоновия борд искам да бъде подравнен по външната си страна, спрямо тухлената стена.
Затова ще използвам параметърът "offset", като разликата между тях вече съм пресметнал е 5 сантиметра.
По този начин премествам навън бетоновият борд отгоре, за да пасне на моята идея.
Можех да избера да подравнявам стените и по външния ръб или по външната равна на самата стена и тогава щях да използвам параметър за отместване на долната стена.
Вече съм готов със структурата на тази стена.
Нужно е само да потвърдя.
След това потвърждавам още веднъж създаването на този тип.
Активирам прозореца с 3D изгледа, поставям курсора на мишката върху една от стените и чрез натискане на бутона "Тab" от клавиатурата, маркирам всички стени, които са във връзка с тази.
След това с левият клавиш на мишката, маркирам тези стени и от палета с настройки избирам съответния тип, който създадох, външна стена.
Кликвам и всички стени се превърнаха в тази комбинирана стена, която създадох.
Сега ще вляза в разрез, за да видим, как изглеждат стените в разрез по височина, виждате влизам в този разрез.
Приближавам се.
Виждате, тук имам 100 сантиметра в началото
бетонов борд, имам тухлената стена в средата и най-отгоре имам отново бетоновия борд.
Ако се приближа, мога да използвам командата от раздела "Modify", "Join Geometry".
Ревит ми предсказва да запазя проекта.
Аз засега ще изляза.
Избирам покрива, избирам стената и геометрията им се привърза.
За да използвам правилно структурата на стената и покрива.
Това е начина, за създаване на комбинирани стени като последното нещо, което е важно за тях е ако се върна отново в 3D изглед мога, когато маркирам самата стена да избера десен клавиш на мишката и да разделя всички стени като отделни елементи избирам "Break up", което като резултат mе води до три отделни стени, които са всеки ден тези типове, които съм създал.
Но без те да са свързани като комбинирана стена, за да мога да променям ако реша в последствие всяка една стена поотделно.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой тип системна фамилия за стена ни позволява да имаме различна структура на стената по височина?
Комбиниранa стенa (Stacked Wall)
Обикновенa стенa (Basic Wall)
Окаченa фасадa (Curtain Wall)

Въпроси и отговори

 • Как да обединя стените повторно?

  Denitsa:

  Здравейте, а как след разделяне с break стените пак да се обединят? Благодаря.

  арх. Петър Пенчев:

  Най-лесно мога да отговоря така -

  https://s1.gifyu.com/images/WallSplit.gif

 • Може ли създаден тип стена да се ползва и в друг проект?

  инж. Иван Иванов:

  Във двете видеа, създаваме допълнителен тип стена. Възможно ли е стени, които сме създали да бъдат запазени и ползвани в друг проект и ако да как?

  арх. Петър Пенчев:

  Да, може. Както казват - много добър въпрос, благодаря =) Типовете стени е едно от нещата, които е добре да бъдат добавени в темплейт файл. Както видяхте в първите видеа, можем да започнем нов файл на база темплейт. Този темплейт обаче може да бъде създаден от самите нас с всичко необходимо за нашия проект. Например имаме темплейт, който съдържа най-често изпозлваните от нас типове стени, вече настроени и създадени текстове, дименсии типове линии и друго. За да направим ткаъв темплейт е нужно да отворим стандартен проектен файл, след това да създадем всичко необходимо и накрая да го запазим като темплейт, което става чрез опцията Save As ->> Template

  Ако имате нужда от повече разясненяи относно Revit Template файлове, може да се свържете допълнително с мен. Изпращам и линк към една презентация, която беше изнесена на последната Sofia Revit User Group. https://drive.google.com/file/d/16jDJw7cPGBtKoKq7mm_jLA_q6ANfvw7X/view?usp=sharing

 • Как да направя борда на плоския покрив?

  Георги Георгиев:

  За да предотвратя термомост, борда на плоският покрив трябва да е облечен изцяло от топлоизолация. В моя външната стена е от сандвич панел (1), а самият борд съм го направил като стена с топлоизолация от вътрешната стена. След като избера командата Join за борда и плоския покрив се свързват добре и изглежда коректно (2). Въпросът ми е може ли топлоизолацията на борда да обърне и отгоре, за да бъде вярно и да се избеге термомост?

  арх. Петър Пенчев:

  Самата стена няма как да обърне отгоре. За целта добавете под или друг елемент по ваше усмотрение, който да играе ролята на изолация. Предлагам под, защото след тов апри ваденето на количества ще го проследите най-добре според мен.

  Георги Георгиев:

  Благодаря!