Допълнения към урока
Учебна програма Основи на BIM и Revit
10. Надграждане над базовите функционалности в Autodesk Revit

Разширени настройки при стълби. Контролиране и настройки за отделнтие компоненти

Разширени настройки при стълби. Контролиране и настройки за отделнтие компоненти
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

Дискусия към урока