Форматиране на таблици

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Продължаваме да разглеждаме таблиците като в това видео ще се фокусираме върху различни манипулации, които може да правим с тях.
За да ги накараме да изглеждат по начинът, по който ние искаме и да ни дават възможност по адекватна информация.
Често пъти суровият вид на една таблица не ни върши работа и ние не можем да я използваме в нашата документация.
Но ако направим няколко прости стъпки за филтриране, подреждане и организиране на тази таблица, тя може да ни бъде много по-полезна.
Като пример виждате тук една таблица, която съм създал предварително за стени като в нея съм включил тип на стената, кое е базовото ниво на, което е поставена стената, площ, обем и едно поле с коментар.
Това е полето "comment" от панела с настройки за всяка една стена, Тук съм посочил различен параметър за различните стени.
Малко повече за това по-късно.
Сега нека се насочим към таблицата, виждате тук, че всяка една стена, която имам вътре в модела фигурира като ред.
Това може би не е най-удачното и нямам нужда от всяка една стена да ми бъде поставена като ред в таблицата.
Като начало, ще вляза в панела с настройки в самата таблица.
Когато нищо не сте маркирали в прозорецът с таблицата, може да изберете панела с настройки, да се навигирате до раздела "other", в който ще имате няколко реда с параметри.
И бутони "edit" до всеки един от тях.
Сега ще използвам бутона "edit" срещу параметърът "sorting and grouping".
Кликвам "edit", което ме води до прозорец с настройките към тази таблица.
Ако случайно не сте кликнали върху правилния параметър може да се навигирате през табовете на този прозорец, за да достигнете до този параметър, който искате да контролирате.
Виждате, в момента моите стени се филтрират по "base constraint" или нивото, за което са поставени.
Виждате, имам възходящо подреждане.
Мога да избера то да бъде низходящо, тогава ще започнем с втори етаж и ще продължим към етаж 1.
Става въпрос за азбучно подреждане, не как изглежда по височина етаж 1, етаж 2 и така нататък.
Отново кликам "edit", ще оставя да бъде възходящо, но какво мога да направя? Ако поставя отметката "header", то ще се появи името на съответното ниво като начало пред всяка група от стени, които се намират на съответното ниво.
Имам етаж 1 и всички стени от етаж 1.
После етаж 2, всички стени от етаж 2.
Това е много удобно.
защото мога вече да видя отделните групи.
Какво още мога да направя? Кликвам отново върху "sorting and grouping" и избирам следващата опция.
Тоест, мога да задавам няколко условия на подреждане на моята таблица.
След това ще подредя по тип - моите стени.
Потвърждавам, което виждате, че подреди вътре във всяка една от групите за първи и втори етаж, стените.
Оттук нататък, следващата стъпка, която ще направя е да премахна всеки един ред със стена и да оставя само по един ред.
Тоест, да групирам всички стени от еднакъв тип.
Това ще направя отново от параметъра "sorting and grouping" като премахна тази опция тук "itemize every instance".
Tова ще доведе до резултат, в който всички стени кучета от определен тип биват групирани на един ред.
Сега ако кликна върху някоя от стените които са като ред и клкна на "highlight in modal" виждате, че се отваря план, в който са маркирани всички стени, отговарящи на този тип от това ниво.
Кликвам "close", защото искам да се върна в прозореца с таблицата.
Ще се навигирам от тази опция тук, избирам таблицата и се връщам в нея, за да видя, какво още мога да направя с форматирането на тази таблица.
Вероятно ще ми е много удачно да видя и каква е площта на всяка една от тези стени като събор.
В момента полето за площ е празно, защото няма, как да даде площа на всяка една страна поотделно.
Затова ще му кажа да смята всички площи общо за стените от този тип.
Избирам форматинг и след това от прозореца, който се появява избирам параметъра "area" или площ и след това казвам от това падащо меню тук, което по подразбиране e без пресмятане да пресмята пълните количества.
След това потвърждава и виждате, че във всяка една клетка от колоната с площта се появи стойност, която е стойността за площта на всичките ни от съответния тип.
Последното нещо, което ще направя е да направя филтър, който да скрие тази стена, която е окачената фасада.
Тя е категория стена, но не искам да влиза в моята таблица.
Затова съм създал полето "comments", в което имам коментари и ще използвам именно тях, за да филтрирам и да премахна този ред с тези стени.
Отново избирам палета с настройки и по-конкретно параметърът филтър.
Кликвам "edit", при което мога да задам различни правила филтриране.
Затова ще кажа "filter by", избирам "comments", след това избирам "equals to 1".
Може да видите от падащото меню всички стойности, които са налични в момента в модела.
Избирам 1, което ще филтрира всичките стени и ще показват само тези, чиито коментар е единица.
Потвърждавам и виждате, че редът с окачената фасада се скри.
По този начин може да използвате различните опции за филтриране и подреждане, за да достигнете до таблица, която наистина ще ви върши работа.
Едно от последните неща, които ще ви покажа в това видео за таблиците ще бъде това, как може да форматирате текста в колоните.
Ако маркирате някоя колона като кликнете на съответният бутон, най-отгоре на нея може да избирате, как да бъде подравняване текста.
Тук от тези бутони може да избирате дали да бъде централен текста, дали да бъде ляво, дясно и така нататък.
Също така имате възможност да променяте шрифта и много други варианти.
Може да експериментирате с различни опции, които искате.
Също така може да промените заглавието и така нататък.
Таблицата подлежи на промяна.
Най-вероятно в началото се създава една сурова таблица, която с различни промени водите до вида, до който ще ви служи най-добре.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да скрием елементи в дадена таблица?
Чрез задаване на условие при редактиране на параметъра "Filter" на таблица
Чрез задаване на условие при редактиране на параметъра "Fields" на таблица
Чрез задаване на условие при редактиране на параметъра "Formatting" на таблица