Прецезиране на разстояния между елементи. Работа с временни дименсии.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В предходното видео се научихме, как да поставяме оси и как да ги манипулираме.
Сега ще покажа, как вече може да ги прецизираме и да координираме точно разстоянието между тях.
За целта първо ще създам още няколко оси, които ще ми послужат за по-нататъчната работа по модела.
Избирам командата ос от лентовото меню, раздел архитектура.
Или чрез бързата клавишна комбинация "G + R".
Аз за сега ще избера просто от леновото меню.
Създава ос по две точки.
Още докато съм в режим на създаване на оси, ще променя името на тази ос, защото то не отговаря на логиката, която следват вертикалните оси.
Променям го на 4, защото това е поредният номер.
Създавам нова хоризонтална ос.
Която прихващам като краища, спрямо другите оси.
И отново променим символи, като просто кликна вътре в кръгчето и попълня новата буква, която искам да има там.
Трябва да съм на кирилица.
Потвърждавам избора.
И чрез натискане на бутона "Escape" от клавиатурата, два пъти излизам от командата за изпълнение на оси.
Това е растера от оси, който съм създал засега.
Аз искам да го променя и да го направя малко по-четим.
С това ще изкарам краищата на тези вертикални оси извън границата на хоризонталните, някъде дотук.
Ще прихвана и последния край на оста, която съм създал.
Чрез придърпването му до краищата на другите 2 и прихващам.
Виждате вече краищата на четирите оси се движат заедно.
Ще поставя знака за ос, в краищата на всяка една от тези оси.
Маркирам и поставям отметката в квадратчето, както вече показах предходното видео.
Същото ще направя и за хоризонталните оси.
Маркирам оста, поставям отметка в квадратчето.
И знака се показа.
Виждате, че този край не е прихванат към останалите.
Затова просто ще го припозна, чрез задържане на левия клавиш на мишката и преместване до крайщата на останете оси, за да се прихване тази пунктирана линия.
Той се прихваща и просто поставям отметката в квадратчето и за тази ос.
Сега приключвам с редактирането на графиката.
И виждам, че този растер ме устройва.
Сега ще пристъпя към прецизното поставяне на разстояние между тях.
Маркирам една от осите, в случая ос две.
И виждам, че веднага се показват две временни дименсии.
Чрез промяна на цифрата на всяка една от тези дименсии аз имам възможност да премествам оста.
Виждате, че между ос 1 и 2 имам стойност от 490, аз искам това да е 200.
Променям.
Потвърждавам избора и оста се премества.
Сега искам да променя разстоянието между ос 2 и ос 3.
Ако промени стойността тук, сега ще демонстрирам, например 600 виждате, че отново ос 2 се премества.
Винаги трябва първо да маркирам елемента, който искаме да преместим и тогава да въвеждаме стойност.
А не просто да преместваме наляво-надясно, един и същи елемент.
Сега ще върна тази стойност, която трябва да бъде 200 тук.
Връщам.
Видяхте, че отключих и заключих края на тази ос, ще покажа още веднъж.
Отключвайки го имам възможността този край на oста, да го местя автономно.
Може би си спомняте, това го коментирахме в предишния урок, но сега искам отново да ви го покажа, за да не се чудите какъв е този катинар тук.
Когато отново го прихванах към останалите краище на другите оси, отново се заключи.
Сега ще променя и разстоянието към ос 3 и ос 2.
Тук имам това разстояние, което обаче аз искам да бъдеш 600.
И го променям.
Пак казвам, първо маркираме елемента и после променим разстоянието, за да не се налага наляво надясно да местим един и същи елемент.
Защото сега, ако тук въведа стойността, която искам да бъде между ос 3 и 4 това, което първоначално съм въвел като разстояние между ос 2 и 3, ще се пренапише.
Затова първо записва между ос 2 и 3, маркирам ос 4 и тогава виждам между ос 3 и 4, какво трябва да бъде разстоянието.
винаги маркираме първо елемента, който искам да преместваме и след това въвеждаме числото.
По аналогичен начин ще промени разстоянието и между хоризонталните оси.
Тук ще напиша стойност от 400.
След това между ас Б и В, отново ще напиша 400.
И виждате сега, какъв казус имаме.
Осите се припокриват.
Знака за ос на В и Г стои един върху друг.
За да избегнем това и ако искаме оите да останат по този начин е нужно само да използваме този символ тук, в края на оста.
Каквам върху него и създавам рамо за края на оста и чрез натискане и задържане на левия клавиш на мишката, върху този контрол син, тук в края, имам възможност да премествам знака накрая на оста, за да може Той да бъде четим, да не бъдат един върху друг двата знака.
Виждате това мога да го направя от другата страна.
Чрез този малък знак тук, кликвам с левия клавиш на мишката, хващам този син контрол, запълненото синьо кръгче.
И имам възможност да променим позицията на кръгчето или знака на оста.
Това е много удобно, когато трябва две оси да са много близо една до друга.
Аз ще върна в изходна позиция тази ос.
И двата знак, от двата края.
Защото това, което си направя в момента е да премести просто ос Г, на разстояние, което искам в случая 400.
Премествам и ос Г.
Ако се отдалеча малко виждате, че нещо всъщност не е наред.
Краищата на вертикалните оси са под последната хоризонтална ос.
Затова просто маркирам една ос, премествам единия край и виждате, че всички останали се преместват.
Това е така, защото както коментирахме те са заключени и работят заедно.
Кликвам на празното пространство и виждам, че този растер от оси ме устройва и мога да премина към по-нататъчното допълване на модела.

Въпроси и отговори