Създаване и работа с нива

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Вече сме готови да пристъпим към създаването на първите си елементи в Ревит.
Това ще бъдат нивата.
Именно нивата са онези елементи в Ревит, които не позволяват да координираме своя модел по височина.
Обикновено всяко ниво от Ревит отговаря на реален етаж от сградата, която моделираме.
Разбира се, това не е задължително.
И понякога използваме нивата, просто като помощни елементи, които не служат като отправна точка при поставянето на определени елементи и геометри в нашия модел.
За да видя и създам нови нива ще вляза във фасада.
Влизам във фасада, защото нивата могат да бъдат разглеждани и поставени, само във вертикални изгледи.
Като фасади и разрези.
Те немогат да бъдат поставени и разглеждане в хоризонтални изгледи, каквито са плановете.
Тук е и момента да обърна внимание, че използвам файла, който създадохме в предишното видео и оттук нататък ще добавя информация само в този файл, за да генерираме накрая един цялостен модел, който ще бъде резултат от нашето обучение.
Сега искам да обърна вниманието ви към двете нива, които имаме в модела, резултат от шаблона, който сме използвали.
Кликвам върху едното ниво, с левият клавиш на мишката и то се активира.
Виждате, че в двата края имаме две отворени кръгчета.
Те ни служат, за да преместваме обхвата на нивото.
С натискане на левия клавиш на мишката върху тях и задържане кликвам, задържам и променям обхвата на нивото.
Освен тези две кръгчета, имаме и две квадратчета, които имат отметки в тях.
Дясното квадратче има отметка, в лявото няма.
Това е така, защото тези квадратчета и отметки отговарят за това, дали да има или да няма знак за ниво.
Когато отметката е налице има знак, когато я няма няма знак.
Ако поставя отляво отметката, знака за ниво ще се появи отляво, ако я махна изчезва.
Освен тези два елемента, искам да обърна внимание, че когато премествам обхвата на нивото, се преместват и двете нива едновременно.
Това е така, защото те са заключени чрез това катинарче тук.
Виждате ако кликна с левия клавиш на мишката и отключа катинара, след това преместя нивото, то се премества автономно.
Това вече е специфичен случай, в който преместваме всяко едно ниво поотделно.
Но ако имаме 10 нива и искаме да преместим и десетте заключването, което е по подразбиране в Ревит е много удобно.
За да го заключа отново това ниво и този край на нивото, към долното просто, приплъзвам отново обхвата, за да пасне на долното ниво.
И когато те са много близо едно до друго, автоматично се прихващат.
И виждате, тази пунктирана линия, която има на екрана.
Това значи, че вече са се прихванали, само отпускам клавиша на мишката и те отново са заключени.
Виждате, че мога да ги местя поотделно.
Вече можем да пристъпим към редактиране на нивото.
Какво имам предвид? Виждам, че то се намира на 400 сантиметра от долното ниво, аз искам да го направя на 300 сантиметра.
Имам два варианта.
Единия е да кликна върху тази временна дименсия, която е тук.
Кликвайки въвежда нова стойност и то променя височината си.
Другият начин е да кликна в числото, което е под името му, което отново отговаря на разстоянието, Кликвам и имам възможност да го върна, отново на 400 сантиметра.
Аз предпочитам то да бъде на 300, защото оттук нататък, това ще е разстоянието между двете нива, което ще ми трябва.
Затова го връщам на 300, чрез въвеждане на това число от клавиатурата.
Освен да променяме височината и да променим обхвата, можем да променим името.
Искам да обърнем внимание, какво ще се случи, когато се опитам да променя името на някой от нивата.
Ще кликна тук, отново с левия клавиш на мишката върху името и имам възможност, както променя височината, сега да променя името.
Тук ще запиша етаж 2.
Записвам етаж 2 и кликвам, където и да е по екрана.
Кликвам и виждате, че излиза прозорец, който програмата ме пита, дали искам да променя наименованието на всички изгледи, които имат връзка с това ниво.
Създавайки това ниво виждате тук, че в проектният браузер, аз имам софит, който се казва по този начин и имам подов план, който се казва по този начин.
Ако потвърдя, че искам да преминавам всички изгледи, които имат връзка с това ниво, виждате променят се и софита, и подовия план.
Тоест, аз имам възможност едно ниво да му променям и височината, и името, абсолютен контрол има върху него.
Нека видим, какво се случва, когато създадем ново ниво.
От раздел архитектура в лентовото меню, избирам командата ниво.
Имам възможност да въведа и бърза клавишна комбинация "l-l", за да извикам същата команда.
Виждате че, когато кликвам програмата ме подсеща да запазя своя проект, аз ще го направя.
Избирам запази, отново обръщам внимание към това напомняне, настройте го да бъде на интервал от 15 минути, за да не губите своето време.
сега продължавам към създаването на ниво.
Виждате, че влизам в режим на изчертаване и чрез два клика по екрана, има възможност да поставя ново ниво.
Продължавам да бъда в командата за нива, затова чрез натискане два пъти на бутона "Escape", излизам от командата за поставяне на ниво.
Виждате, че автоматично програмата проследява, как съм написал нивата преди това и затова новото ниво се казва автоматично етаж 3.
Аз разбира се обаче искам това да е ниво покрив.
Затова кликвам с левия бутон на мишката в позицията за име и пиша покрив.
Потвърждавам своя избор и отново ме пита дали искам да преименивам всички изгледи, които са вързани към това ниво.
Отново поглеждам към проектният браузър и виждам, че освен софит, който има етаж 3, имам подов план етаж 3, но тук се е появил един нов раздел - структурни планове.
Сега ще потвърдя този избор.
За да преименува всички изгледи, които са вързани към това ниво и ще отворя този раздел структурни планове.
Виждам изненадващо за мен, че се е появил нов изглед, който се казва покрив.
Тоест, това ново ниво, което съм създал автоматично е генерирало структурен план.
Подов план и софит.
За да разберем, как се контролира, какви изгледи да се създават автоматично при създаване на ново ниво, отново ще върна в режим на създаване на ниво.
Раздел архитектура, командата ниво.
И насочва вниманието към лентата с опции, в която имаме отметка на създаването на изгледи и ако кликна тук, на типове изгледи виждате, че са маркирани софит, подов план и структурен план.
Ако маркирам само един от тях, оставям маркиран само един от тяхнапример, чрез кликване с мишката, може да добавяте и да вадите изгледи от този списък, аз оставям само подов план.
Кликвам за потвърждение и сега ще създам ниво, което е под първото ниво.
Изтеглям ново ниво и то автоматично се казва етаж 4.
Два пъти натискам бутона "Escape", за да изляза от командата за поставяне на ниво.
И виждам, пак казвам, че това е етаж 4.
Обръщам внимание на проектният браузър, виждам там, че на етаж 4 имам единствено и само подов план.
Нямам нито структурен план, нито софит.
Виждате, че по този начин, чрез избирането само на подов план от лентата с опции, при създаването на ново ниво ми е създал само един изглед, този който аз съм избрал.
За да се премахна изгледите, от които нямам нужда, ще се придвижва в проектния браузър и нивото покрив от структорни планове, просто чрез натискане на бутона "delete" го изтривам.
Изтривам също така и в софита, който е към ниво покрив, защото няма да имам нужда от него.
След това просто ще наместя тези нива, които вече създадох.
Кликвам върху тях.
Чрез отвореното кръгче местя, за да достигнат обхвата на другите нива и да се заключат към тях.
След тове кликвам на другото ниво, премествам го.
И вече те са на място, на което искам.
Сега е нужно само да променя името и височината им.
Ниво покрив искам да го променя да е на 600.
От ниво етаж 2, чрез тази времена дименсия попълвам 600.
И виждате, че 600 плюс 300, отиди на 900.
Аз обаче всъщност искам то да бъде на 600 от нулата, затова виждам 600 като абсолютна кота, а не като отстояние от другото ниво.
Потвърждавам избора и то се мести на правилната позиция.
След това променям името на най-долното ниво, защото всъщност няма да етаж 4, а ще бъде основи.
Потвърждавам избора.
И отново имам въпрос дали да премина от всички изгледи, аз му казвам да преминавай всички изгледи.
Имаме вече основи.
И остана първото ниво да бъде преименуване на етаж 1.
Отново ми задават този въпрос, потвърждавам избора и вече виждате, имам етаж 1, етаж 2, основи и покрив.
Всички нива, от които ще имам нужда занапред.
Така вече разбрахте, как се създават нива, как се редактират, как може автоматично да генерираме изгледи, при създаването на ново ниво и как да променяме всички параметри, които са свързани с тези.

Въпроси и отговори

 • Как мога да размествам етажите в Project Browser - а?

  Веселина Димитрова:

  Здравейте, като създавах новите нива, в Project Browser - Views (all) - Floor Plans, нивото на основите застана между "Етаж 2" и "Покрив". Има ли начин да ги подредя, както смятам за редно, защото ако имаме много етажи ще е объркващо, а и ще ни забавя да търсим непрекъснато, кое ниво къде е?

  арх. Петър Пенчев:

  Можете да имате специфични настройки за подредбата на изгледите в проектния браузър. С десен бутон върху Floor Plans изберете Browser Organization. В появилия се прозорец избирате Edit и след това Таба Sorting. Там може да зададете правилата по които да се сортират изгледите. Препоръчвам просто в долната част на прозореца да изберете възходящо сортиране по нива, т.е. всички изгледи се сортират по нивата към които са създадени - от най-ниското към най-високото.

  Веселина Димитрова:

  За съжаление, като щракна с десния бутон върху Floor Plans излиза само Search...

  :

  :

  Здравейте, първо кликате с десен бутон върху View
  след това избирате Browser organization Създавате с бутона new нов стил на организиране и го правите текущ, като трябва да има поставена отметка След това кликате бутона Еdit и се отваря прозореца Browser Organization Properties В таба Filtering нищо не кликате,а преминавате в табаGrouping and sorting в реда Group by избирате Family and Type, a реда Sort by - Associated Level - както арх.Пенчев съветва с поста си избирате съответо с отметка пред Ascending (възходящ) или Descending(низходяш)

  Веселина Димитрова:

  Мерси, полезен съвет

 • Джоана:

  План Софит е чертеж от Част Архитектура – Вътрешен дизайн, представящ окачени тавани, осветление, инсталации по тавана.

 • Какво точно показва височината на едно ниво?

  Radoslav Petrov:

  Здравейте, височината на нивата е разстоянието от под до таван или от под до под (тоест включва и плочата межу етажите)?

  арх. Петър Пенчев:

  Всичко зависи от начинът ви на моделиране и дали позлвате параметрите Offset from Level.

  Височината на нивата се измерва спрямо Project Base Point. Височината е съответно , 0мм, 3000мм, 6000мм и т.н. Що се отнася за разстоянията между нивата, то това е стойност, която не е пряко обвръзана с под/таван или други елементи. По подразбиране при посторяване на под, горният му ръб се подравнява по нивото към което е създаден. Покривите от своя страна се подравняват по долен ръб към нивото към което са създадени. Съветът ми е да поставяте нивата на ниво готов под (ако говорим за архитектурен модел) По този начин ще отчитате правилно височините на прозорци и врати.
  В заключение - няма универсално правило, всичко зависи от начинът ви на моделиране и евентуалното ползване на параметъра Offset From Level. Така може да имате под построен към Level 1, но с offset от 30см нагоре или надолу ... и в този случай разстоянията между нивата не са релевантни. Надявам се, стана ясно, защото обяснението бе малко по-разточително.

  Radoslav Petrov:

  Благодаря много, разбрах какво имате предвид :)