Структура на стена и особености при поставяне.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Вече се научихме как се създават стени и как се променят техните базови параметри.
В това видео ще надникнем по-надълбоко в спецификата на стените и какви параметри имат те.
Каква структура имат и как може да поставяме стени по правилен начин.
Когато поставим стена в план тя изглежда по този начин, само очертание.
Нямаме никакви слоеве, независимо, че ако маркирам тази стена, виждам, че тя има предварително зададени слоеве, които аз обаче не виждам.
За да контролирам графиката на показването на стени, а и на всички елементи в един план, ползвам лентата за контрол на изгледа.
Тя се намира в долния ляв край на работното поле.
Ще обърна внимание на втория елемент от нея.
Инструмента, който контролира нивото на детайлност.
Когато натиснем върху това правоъгълниче долу, виждам, че се показва меню, в което имам три позиции.
Имам ниско, средно и високо ниво на детайлност.
В момента съм на ниско, затова виждам само очертанията на елемента.
Ако избера средно или високо, ще започна да виждам слоевете на тази стена.
Това е начинът, по който можем да контролираме нивото на детайлност на всички елементи в план, не само на стените.
Ако маркирам тази стена виждам, че освен параметрите, които коментирахме в предишното видео, ниво, от което започва стената, нивото, от което свършва, височина и така нататък.
Има възможност да контролираме още един много важен параметър.
Линията, по която се поставя.
За да говоря по-подробно за линиите, по които може да се поставя тази стена, ще вляза в съответния изглед, който съм задал предварително.
За да мога да коментирам и за да е по-ясно за вас какви са тези линии.
Тук съм подготвил с описание всяка една равнина, която имаме в стената.
Имаме шест основни равнини.
Това е равнината външна за стената.
"Ядро вън", "ядро център", "ядро вътре" и "стена вътре".
Също така и "стена център".
Какво значи това? Една стена задължително се състои от ядро, което всъщност представлява структурния елемент, който държи тази стена.
В този случай имам тухлена стена с изолация и два слоя мазилки вън и вътре.
Затова тухлата е елементът, който е ядрото.
Маркирал съм го тук в оранжево, за да ви е по-ясно.
Освен ядро, имаме и допълнителни слоеве, които доизграждат стената.
Задължително една стена трябва да има ядро.
Затова равнините, които са свързани с това ядро вън и вътре, са важни при поставянето на стена.
Маркирам тази стена и обръщам внимание на параметъра "линия на поставяне на стената".
Тук са изброени всички линии, по които може да се поставя стена.
За да разберете къде това има значение, ще вляза в този изглед от тук "стени типове".
Това е стената, която обсъждахме досега.
Ще се приближа със завъртане на колелцето на мишката напред.
Със задържане на средния бутон на мишката ще настроя плана, за да е в средата на изгледа, за да можем да го коментираме.
Създал съм четири стени, които затварят условно един обем.
Ако се приближа виждате, че изолацията, за която говорихме, че е част от структурата на тази стена, е от вътрешната страна.
Това е неправилно.
За да го променя ще променя ориентацията на стената.
Преди това ще маркирам всяка една от тези стени и ще им дам различна линия на поставяне.
Маркирам стената и променя мнения параметър.
Този параметър може да се променя дори и след като стаята е направена, не само докато се прави.
Променям тук да бъде вътрешната страна на стената.
Този параметър на тази ще променя да е външна.
На тази ще бъде вътрешното ядро.
"Ядро вътре".
Тук е "ядро вън".
Искам да ви покажа различните варианти, които имаме за поставянето на тази стена.
Единственото нещо, което в момента се промени е като маркирам стената.
Тази ще я оставя да бъде "стена център".
Виждате единствено двата контрола, които са в двата края на стената, променят позицията си.
Тук са в края на ядрото, непосредствено преди мазилката.
Тук са отново там, защото на тези две стени им съвпада този параметър.
Тук обаче, вече имам от външната страна на стената.
Тук имам средата.
Сега, ако опитам да обърна тази стена, това може да стане с този контрол тук.
Две стрелкички срещуположни.
Натискам и виждате, че стената се обръща точно по тази линия, по която е поставена.
Тази стена се промени по централната линия, защото параметърът, по който е поставена е централна линия.
Ако избера обаче, някоя от другите стени.
Тази, която е по вътрешната равнина на ядрото.
Ако нея я променя мога да я обърна с натискане на бутона "space" от клавиатурата.
Тя се променя по драматичен начин и променя дизайна, който вече е направен.
Променя тази дименсия.
Ще се върна една стъпка назад с "undo".
Отново ще ви покажа.
Маркирам стената,
натискам бутона "space" от клавиатурата и стената се обръща по точно тази линия, по която е за дадена като параметър тук.
Много е важно да обръщаме внимание как поставяме стените, за да може когато правим промени, те да бъдат съобразени с това.
Ако тук избера да обърна тази стена, дименсията отново се променя.
Единственият случай, в който не се променя е когато сме по централната линия на стената.
Отбелязвам, на стената, а не на ядрото, защото централната линия на ядрото и на стената може да са различни.
Разбирате колко е важно да обръщате внимание по какъв начин задавате този параметър, за да може когато правите промени по вашия дизайн, това да се отразява по начина, по който вие искате.
Да сте в контрол на този процес.
Защото другия случай, в който е важен какъв е този параметър на стената, линия на поставяне, е когато променяме типа на стена.
Ако сега променя типа на тази стена с някаква друга, например тази.
Линията се запазва, но дебелината на стената се променя.
Друга стена, запазва се тази линия и просто променя типа на стената.
Ако имаме много дебела стена към много тънка, трябва да съобразяваме, по какъв начин искаме да се извърши тази промяна на дебелината.
Ще върна този тип стена, който използвах преди.
Ще избера опцията "промени типа".
Натискайки върху този бутон "edit type" ("промени типа"), имам достъп до всички параметри, които са свързани с всички стени от този тип.
В този прозорец, който ми се отваря имам възможността да променям всички стени от този тип, независимо дали те са избрани.
Ако си спомняте, от палета с настройки тук, променихме само елементите, които са в конкретната селекция.
С този бутон тук - "edit type", водейки до този прозорец, в който променяме всички елементи от този тип, независимо дали са селектирани или не.
За да покажа структурата на стената, натискам върху бутона "edit", срещу позицията "структура".
Виждам, че имам всички слоеве по начина, по който те бяха изобразени в план.
Позиция 3 и 5, бележат само границата на ядрото.
Останалите са позициите с всеки един слой.
Ако селектирам всеки от слоевете - мога да го изтрия; мога да изтрия другите, но слоя с ядрото не може да бъде изтрит.
Задължително една стна трябва да има ядро.
За да видите какво ще се случи, ще изтрия изолацията и външната мазилка.
Потвърждавам промяната.
Потвърждавам още веднъж.
Независимо, че бях избрал само една от стените, слоевете бяха изтрити на всички останали стени.
Независимо, че не бяха в тази селекция.
Това е една от най-важните концепции при промяна на елементи в Revit.
Това, което променяме в палета с настройки, се отнася само до елементите, които са в конкретната селекция.
А с натискане върху командата "промени типа", променяме абсолютно всички елементи, независимо дали са селектирани или не.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Къде се намира командата за промяна на нивото на детайлност?
В лентата за контрол на изгледа
В лентата с опции
В ленотовото меню

Въпроси и отговори