Създаване на допълнителен тип обикновена стена

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този модул ще се фокусираме върху създаването на собствени елементи, в средата на "Revit".
Ще започнем с добавянето на нови типове към съществуващи и системни фамилии.
Като например, добавяне на нови типове стени.
Ще разгледаме окачените фасади, както и комбинираните стени.
Ще завършим този модул със създаването на наша собствена фамилия.
Като ще видим, как ще добавим типове към нея и как ще параметризиране геометрията й.
В това първо видео ще започна със създаването на нов тип стена.
Част от елементите, които са свързани със стените, вече разгледахме.
Но нека видим, как може да създадем нов тип стена от съществуваща.
Ще се приближа тук в зоната, между двете бани, за да маркирам тази стена.
В момента тя е прекалено тънка, за да побере всичките инсталации, които трябва да се добавят.
Тръби и канализации между двете бани, затова искам да я променя.
Кликвам с левият клавиш на мишката върху нея, за да я маркирам.
Искам да направя по-дебела.
От панелът с настройки избирам "edit type" или промени типа.
След това "edit", на структурата и променям например вътрешния носещ слой, на 15 сантиметра.
Потвърждавам избора.
Потвърждавам още веднъж и виждате, че резултатът е промяна на дебелината на тази стена.
Но не обърнах внимание, че всъщност съм променил този тип стена и всички стени, които са изпълнени с този тип в модела, също промениха дебелината си.
Виждате тук отдолу, тази стена, другата.
Стените около стълбите също се промениха.
А аз исках да променя само тази стена.
Ще се върне една стъпка назад, чрез "ctrl-z".
Ще маркирам отново стената.
Много е важно, когато се опитвате да създавате нов тип стена първо, когато изберете бутона "edit type" от панела с настройки, да изберете първо "duplicate" и чак тогава да правите промени.
Защото в противен случай виждате, че аз промених съществуващи тип, който е използван за създаването на много стени.
И всъщност промених всички стени от този тип.
А аз исках да променя само една.
Затова първо кликваме "duplicate", за да създадем новият тип стена Аз искам да създам тази стена като добавя нов носещ слой, плюс вътрешен слой въздух, затова ще трябва да увелича доста, дебелината на тази стена.
Тя ще стане 30 сантиметра, ще изтрия двойката, която служебно "Revit" добавя към предишното име на тази стена.
Изтривам и потвърждавам.
След това, вече спокойно мога да вляза в режим на промяна на структурата на тази стена.
Защото всички промени, които направя тук, ще бъдат добавени единствено и само към тази стена, която съм маркирал.
Виждате тук съм избрал бутона "preview", за да виждам в план, каква е структурата на стената.
Съветвам ви да го направите и вие, за да виждате реално, какви промени правите по стената, в реално време.
Виждате тук, този прозорец, който ни е познат от някой, от предходните видеа, но ще го разгледаме по-подробно.
В първата колона имаме функция на стената.
Която може да бъде структурна, финишна и така нататък като важното тук е да обърнете внимание на числото, което е в скоби след функцията.
Което задава приоритета на привързване, на отделните слоеве.
Важно е, когато искате слоеве от различни стени да бъдат свързани като геометрия, те да имат еднакъв приоритет или това число да еднакво.
Във втората колона, виждате имаме материал, който е за съответния слой и в третата колона имаме дебелината на този свой.
Ще използвам структурният слой като избера "insert", за да добавя нов слой, който ще бъде въздушната пролука между двата носещи слоя.
И създавам, вторият носещ слой.
Сега е нужно да задам материал и дебелина, на всеки един от тези нови столове, които добавих.
Ще избера първо алуминия, кликвам върху полето и чрез просто "ctrl-c" и "ctrl-v" тоест, копи-пейст.
Променям материала на новият слой.
Мога разбира се, да използвам и тези три точки тук, този бутон.
Виждате, тук имам възможност да избирам между различните материали, които са налични в този проект.
За сега, аз няма да избирам никакъв материал, но винаги може да изберете и да заредите материал, който искате да бъде сложен към този слой.
Избирам, бутона "cancel" и ще оставя въздушният слой, по този начин.
Сега ще задам дебелините, които искам да имат тези слоеве.
Тук ще задам седем и пет, работя в сантиметри.
Тук ще задам, че искам 10 сантиметра да има между двата слоя.
И виждате, че когато задам новите дебелини автоматично прозорецът, който ми показва, как изглежда стената се обновява Вече зададох дебелините и добавих слоевете, от които имам нужда.
Добавил съм и по правилен начин съм задал тук функцията на всеки един от слоевете.
Отделено ядрото на стената.
Тук имам "finish" отвътре и отвън, по два слоя гипсокартон.
Като всеки от тях е с приоритет 4.
Сега ще потвърдя.
След това ще потвърдя още веднъж и виждате, как тази стена автоматично се промени, но се промени само тя.
Останалите стени не са променили, защото единствено, само тази стена е от този нов тип, който създадох.
Сега ще се приближа, за да ви покажа всъщност, като избера от лентата за контрол на изгледа, по-подробно показване на стените.
"Revit" ме съветва да запазя проекта.
Сега просто ще изляза за да видя резултата от новата стена и виждате, че слоевете, които имам на гипсокартона се свързаха от едната стена към другата, защото имат правилно за даден приоритет.
Тоест, това число на функцията, както и вътрешния слой, който е носещ метален, се свърза с другия от другата стена.
Сега ако маркирам тази стена, кажа отново "edit type" или промени типа Вляза в "edit" или промени структурата, ще видите тук, че точно тези слове са с правилно зададен приоритет.
Tова число отговаря на числото, което е в другата страна и затова, когато те са свързани по този начин, слоевете правилно се свързват и гипсокартона един вид обръща, а металната конструкция продължава до металната конструкция на другата стена.
Това беше свързано с добавянето на нови типове стени.
В следващите видеа, ще разгледаме окачените фасади и комбинираните стени.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Каква е правилната последователност при създаване на нов тип стена?
Маркиране на съществуващ тип- Дубликиране - Промяна - Потвърждение
Маркиране на съществуващ тип - Преименуване - Промяна - Потвърждение
Маркиране на съществуващ тип - Промяна - Потвърждение