Създаване на стени и основни параметри.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Предмет на този урок ще бъдат стените.
Те може би са елементите, които ни служат най-често, при създаването на модел в "Revit".
Командата стена може да бъде намерена в раздела архитектура от лентовото меню.
И да бъде избрана директно от него или чрез бърза клавишна комбинация "w-a".
Аз просто ще я избера и влизам в режим на изпълнение на стени.
Виждате, че лентово то меню се адаптира към този контекст и в момента ми показва всички инструменти, които имам за създаване на стени.
Аз ще разгледам най-основните от тях, започвайки от линията.
Когато създаваме стена чрез линия, нужно е да въведем начало и край, чрез кликване с левия клавиш на мишката, върху произволно място по екрана.
Но ако продължа да движа мишката, всъщност втория избор е послужил за начало на нов сегмент стена.
Ако продължи да кликвам по екрана на произволни места, винаги края на една стена ще бъде началото на следващата.
За да прекъсна тази връзка е нужно да натисна клавиша "Escape" от клавиатурата.
По този начин оставам в режим на изпълнение на стени, но прекъсвам връзката и имам възможността да създам нови стени, без те да са свързани с предходните, които съм създал.
Но тази логика винаги е налице, когато се създава стена чрез инструмента линия.
Сега излизам отново от този режим, чрез натискане на клавиша "Escape" от клавиатурата.
И преминавам към следващият инструмент, който е правоъгълник.
При изпълнението на стена чрез правоъгълник, отново програмата очаква да кликна два пъти по екрана.
Веднъж за старт и втори път за край.
По този начин създавам четири стени едновременно със само два клика.
Следващите опции за създаване на стената са чрез писан и описан многоъгълник.
Кликвам върху командата и насочвам вниманието ви към лентата с опциите.
Защото именно там дефинирам, какъв е вида на многоъгълника, който ще изпълня.
Ако въведа цифрата 5, ще създам петоъгълник.
Виждате петоъгълник.
Ако видя цифрата 8 създавам осмоъгълник и така нататък.
Преди създаването на една от тези две опции, за вписан и описан многоъгълник, първо обърнете внимание на лентата с опциите, за да въведете вида на многоъгълника.
Сега преминаваме към следващият, поред вариант за изпълнение на стена.
А именно чрез кръг.
Клик върху този инструмент.
Той работи по следният начин: с първият клик създавам центъра, с вторят клик радиуса.
Толкова просто се създава кръг като стена в "Revit".
Но сега ще изляза от командата за изпълнение на стена, чрез двойно натискане на клавиша "Escape" от клавиатурата и ще ви покажа всъщност, че този кръг се състои от две арки.
Това е начина на "Revit", да създава стена като кръг.
сега отново влизам в раздел архитектура, избирам командата стена и ще ви покажа, как същност се създават арки.
Стена чрез арка.
Кликвам върху арка, в инструментите, които имам за създаване на стена и започвам изпълнението на командата.
Първия клик е началото на арката, вторият клик е края на арката, а третият клик дефинира радиуса на тази арка.
Това е логиката, която следва "Revit".
при изпълнението на арки.
Виждате обаче, че всъщност отново съм в режим на изпълнение на сегменти.
Тоест, както при линията така и при арката, когато създавам няколко последователни стени, края на първата служи за начало на следващата.
Виждате тук, ще създам следваща и така нататък.
Ако искам да прекратя, натискам клавиша "Escape" и излизам от командата за изпълнение на стена и още веднъж, изцяло излизам от режима за изпълнение на стени.
Сега ще изтрия всички тези истини, които направих.
Чрез селекция, в която влизат всички елементи и за да не изтрия фасадите, ще използвам филтъра и ще махна отметките пред фасадите и изгледите, за да останат само стените селектирани.
Потвърждавам.
След това, когато имам вече всички стени селектирани, просто чрез клавиша "delete" ги изтривам.
Искам сега да обърнем внимание към това, че стените всъщност не са просто някакви контури в план, а те имат височина.
Точно към тази височина, ще са насочени следващите ми указания.
Изпълнявам отново командата стена.
Изпълнявам един сегмент, изпълнявам чрез "Escape" 2 сегмент, който е отделен от него.
Ще изпълня и трети, и четвърти.
Сега ще се изкъпя ще изляза и ще маркирам първият сегмент.
В планета с настройки имаме ниво от, което започва тази стена и нивото, до което достига тази стена.
Виждате тук, че е въведено тази стена да не е свързана с никое от нивата и да е на 800 сантиметра от нивото на, което е създадена.
Сега ще направя промени по следващите сегменти.
Като вместо да бъде неприкачена към никое ниво, аз ще ти кажа, че тази цена стига до ниво 2.
За следващата ще кажа, че стига до нивото 3.
Или всъщност, в моя случай, покрив.
А последната ще променя като височина например на 10 метра над нивото, на което е създадена.
Потвърждавам избора и за да видя, какво всъщност се е случило, ще вляза в фасадата, която е юг или чрез кликване, тук върху знака за фасада два пъти.
Или чрез навигиране от проекта браузър.
Тук мога да кликна два пъти върху съответното име.
Обръщам сега вниманието ви за това, как изглежда и какво е поведението на всяка една от тези стени.
Ако обърнем внимание към това ниво, покрив и виждам, че тази стена, която съм създал е закачено за това ниво.
което значи, че ако аз променя по някакъв начин това ниво, стената автоматично се е закачила и променя височината си също.
Не е нужно аз ръчно да променям височината на всяка една стена Докато това не е валидно за стените, които не са закачени за нива.
Виждате тук казахме, че не е закачена и че има конкретна височина.
Тази също не е закачена и има конкретна височина и когато променям нивата, тези стени остават непроменени, но другите две, които са закачени за нивата се променят, спрямо промяната на всяко едно от нивата Ако искате да създавате стени от ниво до ниво, още в процеса на поставянето им в план, ще активирам командата стена и ще ви покажа, че освен да редактирате позицията на горния ръб, на стената след като сте създали тази стена е възможно още тук в лентата с опциите да дефинирате, до кой етаж да стига стената.
Или ако не искате да е закачена за някой от нивата, с каква височина да съществува.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С натискането еднократно на кой клавиш от клавиатурата прекъсваме верижното създаване на сегменти стени?
Esc
Alt
Enter

Въпроси и отговори

 • Как да начертая стена 52 см

  Георги:

  Как да начертая стена 52 см широчина_

  Петър:

  Здравей, Виж следващия урок от модула, за да видиш как да контролираш структурата на слоевете на стената. Там ще видиш и как може да порменяш дебелината на всеки слой - от параметъра за дебелина на слоя.

 • Може ли да предложа един дру подход при изчертаване на стена?

  Daniel Donchev:

  Преди всичко искам да благодаря за много добрият и дълго чакан курс, но искам да направя една лекичка корекцийка на която обърнах внимание гледайки видеото, а именно, че докато чертаем стена чрез линия не е необходимо да излизаме всеки път с Esc, а просто трябва да махнем отметката на chain-верига в лентовото меню, разбирасе ако искаме да чертаем стените, като отделни елементи !!!

  арх. Петър Пенчев:

  Разбира се, това е така. Въпрос на крайна цел и как ви е удобно да модлеирате. Може да искате да изчертаете две отделни стени и след това да продължите останалите стени във "верига" т.е. изпозлвайки отметката "Chain" и тук е по-удобно да натиснете Esc първите пъти и след това да продължите да моделирате, защото ако поставяте и махате отметката ангажирате използването на мишката, а чрез Esc оставяте мишката свободна. Разбира се това е субективното ми мнение, за това са показани и двата варианта, обяснено е какво прави и отметката и клавиша Esc, оставям на всеки да намери правилния отговор за него =) Поздрави!

 • Как да начертая стена под произволен ъгъл, елипсовидна стена или стена, определена от произволна крива?

  Ивайло Иванов:

  Как, моля, да начертая стена, к. сключва ъгъл, нецяло число градуси, прим. 20,73 градуса или 15 градуса 12 мин. и 37 сек., примерно или елипсовидна стена, или стена, определена от произволна крива? Благодаря.

  арх. Петър Пенчев:

  За стена под ъгъл - изпозлвайте дименсиите които се появяват когато маркирате елемента. Тук съм направил две стени по ъгъл, маркирам едната и дименсията за ъгъл се появява. Кликвам върху нея и мога да въведа ъгъл с каквато точност искам. Що се отнася до кривите и елипсите - чиста геометрия. Въпрос на построение чрез наличните инструменти за изчертаване на стени - дъги и други. Вариант е и да се изпозлва Mass елемент и Wall By Face.