Поставяне, преномериране и преименуване на стаи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Ще продължим да разглеждаме различните варианти, които имаме при поставянето на стаи и ще разгледаме няколко по-специфични момента при номерирането и наименуването на стаи.
В този случай ще започнем от първия етаж на нашата сграда.
Отново от раздела "архитектура" на лентовото меню, ще избера командата "стая", за да започна създаването на стаи.
Мога да избера този път автоматично поставяне на стаи и revit ще ми каже че е създал 11 стаи.
След това ще погледна резултата и ще видя, че номерата, които е създал са доста произволно сложени; и може би не отговарят на това, което искам аз като номериране .
Затова ще се върна една стъпка назад и ще ви покажа как може да накараме програмата да работи по нашата логика и да ни спести време.
Започвам създаването на нова стая, като ще създам това антре тук.
Натискам, за да създам антрето.
Избирам клавиша escape от клавиатурата и виждате, че понеже сме създавали различни стаи досега, започваме от 12-та стая.
Преди бяхме създали 11 стаи.
Сега Revit продължава да брои и сме започнали от дванадесетата.
За да променя номера мога да направя едно от двете неща.
Да маркирам стаята и от палета с настройки да намеря параметърът, който отговаря за номера.
Тук мога да въведа, например 10.
Другият начин, който ще ви покажа е когато поставим курсора на мишката върху числото 10 тук.
Натискаме, за да маркираме веднъж етикета и втори път, за да променим самото число.
Тук аз обаче ще избера следната логика.
Това ще бъде помещение от първия етаж и ще бъде с номер едно.
101 става цялото номериране на стаята.
Потвърждавам като просто натисна клавиша enter.
Oт тук насетне отново ще започне изпълнението на стаи.
От раздел "архитектура" от лентовото меню, команда "стая", започвам да създавам нови стаи.
Тази виждате, че вече става 102.
Тази ще стане 103, 104.
105, 106, 107, 108, 109, 110 ще бъде последната.
За сега стълбите ще оставя като 111-та ми стая.
Натискам клавиша escape и приключвам създаването на помещения.
Виждате, че по този начин, когато преномерираме първото помещение и зададем определена логика, revit след това ще я следва.
Виждате, че по този начин накарах revit да зададе номерата в правилната последователност, в която аз исках и с правилните числа.
Тук вече трябва всяко едно помещение поотделно да бъде преименувано, като ще ви дам съвет.
Например тук, ако говорим за две тоалетни, мога да кликна върху съответното помещение.
След това с бутона ctrl да задържа и да кликна върху второто помещение.
По този начин избирам двете помещения и от палета с настройки мога да сменя тяхното наименование.
Например на "WC".
По този начин когато се дублират определени помещения, може да маркирате двете помещения заедно, за да предотвратите това да променяте името на всяко едно поотделно.
Tова, което сега ще направя е да се пренеса на втория етаж.
Ако отворя плана на втория етаж виждате, че над спалнята от първия етаж също има спалня.
Как мога да използвам това? Първо, ще задам коридора от втория етаж като помещение.
Използвам командата отново от лентовото меню.
Поставям и виждате, че revit продължава номерацията от първия етаж.
Той не реагира, че се намирам на друго ниво, затова отново променям това число, което е тук на 201, като първото помещение от втория етаж.
Сега това, което ще направя е да вляза в първия етаж.
Да променя името на тази спалня от "стая" на "спалня".
Да потвърдя своя избор.
След това да маркирам помещението "спалня", като избера етикета на това помещение и кажа "select host" от контекстуалното лентово меню.
След това избирам опцията "copy to clipboard".
След това влизам във втория етаж.
Мога да избера опция кратка клавишна комбинация "Ctrl + C" за копиране и "Ctrl + V" за поставяне, но аз работя с лентовото меню, за да съм по-прецизен.
Сега от лентовото меню избирам опцията "постави", но с падащо меню, казвам: "aligned to current view" - да приложи това което съм копирал на същото място към този изглед, в който обаче се намирам сега.
Избирам го, като по този начин копирах помещението от долното ниво тук.
Ако избера опцията да поставям етикет за стая, вижте, че той директно дойде със своето име и номер, който отговаря на логиката, която съм задал от втория етаж.
Така, когато се повтарят много помещения по нива, нужно е да създадете по едно помещение на всяко ниво, което да задава правилната логика номерацията.
След това може да копирате помещение от други нива.
Виждате, че по този начин си спестих преименуването и преномерирането на помещението.
Сега мога да продължа да създавам помещения, като те ще следват логиката, която имах досега на именуването на помещение.
Виждате тук, отново имам две спални.
Мога, когато съм поставил курсора на мишката върху етикета за стаята, да натисна клавиша "Tab" от клавиатурата, за да достигна до елемента стая.
Да натисна и да го селектирам.
По този начин, чрез задържане на клавиша "Ctrl" и работа с табулацията, мога да селектирам няколко стаи едновременно.
Виждате, че имам три спални.
Затова селектираме и трите спални.
После от параметърът "име", мога да избера обаче от падащо меню.
Мога да вляза в списъкът с всички стаи, които вече съм създал.
От тук ще избера просто спалня и ще потвърдя.
По този начин може да използвате тези методи за по-бързо и по-лесно поставяне и номериране на стаи.

Въпроси и отговори

 • Може ли да променяме очертанията на стая?

  Антоанета Генчева:

  Здравейте! Имам следния въпрос - ако имаме френски прозорец и по някаква причина искаме частта от фасадната стена (като площ), която е в рамките на този прозорец, да бъде включена към площта на прилежащата стая - как може да стане това?

  арх. Петър Пенчев:

  Очертанията на стаята се контролират единствено от елементи които дефинират граница на стая - т.е. "Room Bounding Elements" - Такива в план са - стгени, архитектурни колони, бетонови структурни колони и линии разделящи стаи - "Room separation lines". Може да изпозлвате параметъра "Room Bounding" на стената, като така контролриате дали тя да дефинира граница на стая или не.

  Комбинацията от Room Separatоr Lines и стени които дефинират или не стая могат да постигнат всякакви варианти за очертаняита на стаята.

  арх. Петър Пенчев:

  Не довърших, че комбинацията от Room Separatоr Lines и стени които дефинират или не стая могат да постигнат всякакви варианти за очертаняита на стаята.

  Антоанета Генчева:

  Благодаря за отговора! Мисля, обаче, че може би няма да се постигне желания ефект - към площта на стаята да се включи само частта от стената, която е в очертанията на прозореца (например ако прозорецът равни по външната повърхност на фасадната стена), но ще пробвам. Друг начин би бил ако може тази малка част от стената (в рамките на прозореца) да може да се дефинира като стая?!?

  арх. Петър Пенчев:

  Може да подходите като направите външната стена на отделни сегменти. Сегментите които са точнов рамките на прозореца ще са без отметката "Room Bounding" и ще изчертаете допълнително - ръчно Room Separator Line до там до където искате да е границата на стаята в зоната на прозореца и ще получите желание ефект. Разбира се налице е неудобстовто на всеки прозорец да имате отделен сегмент стена, но все пак е решение. Ето какво имам предвид, а за да отделите сегментите можете да изпозвате посочения инструмент - Split Element