Запознаване с концепцията на BIM и що е то BIM модел

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кое от посочените е валидно за създадените изгледи/чертежи/таблици в BIM модела?
Всички те са самостоятелни
Всички те са свързани и напълно координирани помежду си
Част от тях са свързани и координирани помежду си