Експортиране на изгледи и чертожни листове

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
След като сме оформили нашите изгледи и чертожни листове ние сме готови да споделим информацията от тях.
Това може да направим по няколко начина.
В това видео ще видим, как може да експортираме файлове, които да могат да бъдат отваряни с "cad" софтуер.
Тип файл "dwg", който е един от най-разпространените.
Също така ще видим, какви други файлови формати имаме възможност да експортираме.
А в следващите видеа ще видим, по какъв начин може да продължим експортирането и полирането, на информацията от нашия модел.
За да експортираме към така наречения "dwg" файл, трябва да посетим файловото меню, което стартираме чрез голямата буква "R", отляво на екрана.
Кликвам, за да стартирам файловото меню и избирам опцията "export".
Тук избирам най-горната опция - "CAD Formats".
Виждате, имам възможност да експортирам "dwg", "dxf", "djn".
Дори ако експортирам 3D изглед може да експортирам, в този формат -"sat", който ще експортира 3D модел.
Аз избирам "dwg", защото искам да експортирам към "CAD".
След това ме въвежда в един прозорец, в който мога да избирам, кои изгледи искам да експортирам.
В момента, под параметърът "export" е само текущият изглед, или чертожен лист.
В зависимост от това, какво съм отворил.
В моя случай това е чертожен лист и в полето "preview" може да видите, какво ще се експортира.
Ако обаче от това падащо меню избера "in-session" или всички изгледи и чертожни листове, които са в моя модел, се появява второ падащо меню, от което може да филтрирам самите изгледи чертожни листове.
Аз ще избера "sheets in model", което значи, че ще ми покаже само списък с чертожните листове.
Aз имам само два, защото толкова съм създал.
Мога да използвам тези отметки тук, за да кажа, че искам тези изгледи да бъдат включени в експортирането, което ще направя.
Мога оттук да избирам двата бутона, да избера никой от елементите или всички елементи.
Ако работя с повече елементи едновременно, по този начин по-бързо мога да направя своята селекция.
Също така имам възможност да задавам нови така наречени сетове, когато регулярно експортирате файлове, може да създадете сет, който да съдържа определени изгледи или чертожни листове, които експортирате.
И по този начин да не се налага всеки път да избирате един по един всеки изглед или чертожен лист.
Другото много важно нещо, което трябва да настроите в този прозорец, са опциите, с които ще се експортира.
Ако кликна тук, горе на тези три точки се появява прозорец, в който са достъпни всички настройки за експортиране.
Тук може да видите различните табове които отговарят на различните настройки, които имаме при експортирането.
Има заредени стандартни настройки, които са комбинация от определение настройки, отговарящи на даден стандарт.
Имам възможност да използвам файл, който е създаден с такива настройки.
Или да променя ръчно всяка една от настройките и след това да запазя като настройка, която съм създал аз.
И тя отговаря на моите изисквания и на стандартите на фирмата, с която работя.
След това всеки път, когато експортирам, да използвам тези настройки.
Виждате, в първият раздел имам всички така наречени слоеве, които са в "CAD" софтуера.
Имате всяка една категория от "Revit" модела.
С какъв слой ще бъде експортирана.
Какви ще бъдат настройките на самият слой и така нататък.
В първият етап имате достъп до всички категории елементи и слоевете, които ще бъдат при "CAD" файла.
Имаме възможност да настройваме с линии, с щриховки, с текстове, с цветове, с това, ако експортираме 3D модел дали той да бъде експортиран като солид елементи.
Или така наречените "mesh" елементи.
Другото много важно нещо в тези настройки е, в какви единици се експортира.
По подразбиране, това са милиметри.
Ако вие имате нужда от други единици трябва да изберете другите единици.
И също така, в последния таб може да намерите, в каква версия ще бъдат експортирани тези файлове.
В момента това е по подразбиране с "AutoCAD 2013" формат.
Mоже да бъде и на по-стари версии ако изпращате към някой, който няма по-новите версии.
Също така, тук има допълнителни опции.
Имате дори вариант, в който обекта стая, да бъде експортиран като контур и някои други настройки, може да преминете подробно през всяка една от тях.
Аз сега ще изляза.
Защото не искам да създавам допълнителни настройки.
Ще използвам тези по подразбиране.
В този прозорец може да намерите всички настройки и да създадете свой, собствен стандарт, който да използвате всеки път, когато експортирате.
След това ще имате възможност да го избирате от това падащо меню тук и да продължите със следващите стъпки.
Аз ще продължа напред, за да мина към следващия прозорец.
Който е в процеса на експортиране.
В случаят се изисква от мен, да поставя файла на определено място.
Избирам съответната директория и другото важно нещо, което трябва последно да настроите.
Преди да извършите самото експортиране.
Е още веднъж да проверите, дали това е правилната версия, към която ще експортирате.
Може да намалите версията.
Също така, по какъв начин да бъде наименуван файла.
И другото нещо е тази опция тук, която ако експортирате чертожни листове, ще експортира два файла.
Един, който отговаря на изгледа, ако имате само един изглед на съответният чертожен лист.
И втори файл, със самият чертожен лист.
Като зададе референция между двата и когато отворите единия файл, другият ще бъде рефериран към него.
Ако не искате да се експортират два файла, а искате това да стане в един комбиниран.
Трябва да махнете тази отметка, след това потвърждавате и вашите файлове са налице.

Тест за преминаване към следващия урок

 
От кой раздел на прозореца с настройки при експортиране контролираме мерните единици за експорт?
"Units & Coordinates"
"General"
"Layers"