Предефинирани списъкци в Excel?

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Въпроси и отговори

 • Може ли да се допълва списък?

  Гергана Георгиева:

  Може ли да допълваме списък?Оказва се че списъка който съм си създала ми трябва да допълня някой неща.

  Краси Кръстев:

  Здравей, Гергана.

  На снимка 1 съм отворил Custom list прозореца, където вече съ създал един мой списък, който е изграден само от нечетни числа, ..... обаче забелязвам че съм оставил 6 което е четно число в списъка и трябва да го премахна от създадения от мен списък, т.е. аз трябва да модифицирам този списък.

  Съответно това кеото мога да направя е да премахна тази цифра от списъка. Избирам списъка съответно в дясното полето ми дава възможност за промяна на списъка създаден от мен.

  Снимка_1

  Изтривам ненужната цифра (снимка 2 позиция 1) и запазвам с ОК (снимка 2 позциия 2)

  Снимка_2

  Ако отворя отново прозореца виждам че списъка ми е 1 3 5 7 9 ... числото 6 го няма. (снимка 3 позиция 2)

  Снимка_3

  На снимка 4 е посочено какво се случва с използването на вече променения списък. (снимка 4 позиция 1)

  Снимка_4

  Гергана Георгиева:

  Обнових си списъка,благодаря за изчерпателния отговор.

  Silvi:

  Здравейте, Как да намеря опцията Edit Custom List.Работя с Excel 2007.Избирам от File,Options,Avanced,но не я намирам. Благодаря предварително

  Димитринка Вълкова:

  В Excel 2007 менюто е различно. От Office, изберете Excel Options --> Popular. Намерете опцията Edit Custom Lists.

  Silvi:

  Здравейте,намерих опцията.Благодаря много за бързия отговор.

 • Може ли да допълня?

  Николай Петров:

  Здравейте, При създаването на нов списък, ако предварително сме го подготвили в Sheet-a (листа), за да не го пишем наново при добавянето може да го импортнем, селектирайки определените диапазони.

  Dimitar:

  =import("sheet_nomera";izbirame diapazona)

 • Как едно число да се покаже словом?

  ТИХОМИР МИНЧЕВ:

  Здравейте. Благодаря за добре представените уроци. Определено са ценни и важни и винаги има какво да се научи или припомни, особено ако не се ползва често дадена операция. Бих искал да разбера какъв е начина едно число например 1536.15 от дадена клетка, да се покаже словом в друга клетка. И това дали ще е в лв, евро или само текст например от форматирането на коя клетка зависи. Благодаря.

  Стефан:

  Отваряш MS Word.\n\nЩракваш Tools - Macro - Visual basic Editor.\n\nСъздаваш един нов модул : Insert - Module\n\nКопираш кода и го поставяш в прозореца на модула.\n\nЗаписваш го със Save.\n\nИзвиква се с ToWords.\n\n\n\nPublic Function ToWords(ByVal dblValue As Double, Optional Measure As Variant, Optional Gender As Variant, Optional NumScale As Variant) As String\n Dim vDigits As Variant\n Dim vGenderDigits As Variant\n Dim vValue As Variant\n Dim lIdx As Long\n Dim lDigit As Long\n Dim sResult As String\n \n \'--- fix optional params default values\n If IsMissing(Gender) Then\n Gender = vbNullString\n End If\n If IsMissing(NumScale) Then\n NumScale = 2\n End If\n \'--- init digits (incl. gender ones)\n vDigits = Split(ChrW(&H43D) & ChrW(&H443) & ChrW(&H43B) & ChrW(&H430) & ChrW(&H20) & ChrW(&H435) & ChrW(&H434) & ChrW(&H43D) & ChrW(&H43E) & ChrW(&H20) & ChrW(&H434) & ChrW(&H432) & ChrW(&H435) & ChrW(&H20) & ChrW(&H442) & ChrW(&H440) & ChrW(&H438) & ChrW(&H20) & ChrW(&H447) & ChrW(&H435) & ChrW(&H442) & ChrW(&H438) & ChrW(&H440) & ChrW(&H438) & ChrW(&H20) & ChrW(&H43F) & ChrW(&H435) & ChrW(&H442) & ChrW(&H20) & ChrW(&H448) & ChrW(&H435) & ChrW(&H441) & ChrW(&H442) & ChrW(&H20) & ChrW(&H441) & ChrW(&H435) & ChrW(&H434) & ChrW(&H435) & ChrW(&H43C) & ChrW(&H20) & ChrW(&H43E) & ChrW(&H441) & ChrW(&H435) & ChrW(&H43C) & ChrW(&H20) & ChrW(&H434) & ChrW(&H435) & ChrW(&H432) & ChrW(&H435) & ChrW(&H442))\n vGenderDigits = Split(Join(vDigits))\n Select Case Left$(Gender, 1)\n Case vbNullString, ChrW(&H4D), \"\"\n vGenderDigits(1) = ChrW(&H435) & ChrW(&H434) & ChrW(&H438) & ChrW(&H43D)\n vGenderDigits(2) = ChrW(&H434) & ChrW(&H432) & ChrW(&H430)\n Case ChrW(&H46)\n vGenderDigits(1) = ChrW(&H435) & ChrW(&H434) & ChrW(&H43D) & ChrW(&H430)\n End Select\n \'--- split input value on decimal point and pad w/ zeroes\n vValue = Mid$(Format$(0, ChrW(&H30) & ChrW(&H2E) & ChrW(&H30)), 2, 1)\n vValue = Split(Format$(Abs(dblValue), ChrW(&H30) & ChrW(&H2E) & String(NumScale, ChrW(&H30))), vValue)\n vValue(0) = Right$(String$(18, ChrW(&H30)) & vValue(0), 18)\n \'--- loop input digits from right to left\n For lIdx = 1 To Len(vValue(0))\n If lIdx <= 3 Then\n lDigit = Mid$(vValue(0), Len(vValue(0)) - lIdx + 1, 1)\n Else\n lDigit = Mid$(vValue(0), Len(vValue(0)) - lIdx - 1, 3)\n lIdx = lIdx + 2\n End If\n If lDigit <> 0 Then\n \'--- separate by space (first time prepend ChrW(&H438) too)\n If LenB(sResult) <> 0 And (lIdx <> 2 Or lDigit <> 1) Then\n If InStr(sResult, ChrW(&H20) & ChrW(&H438) & ChrW(&H20)) = 0 Then\n sResult = ChrW(&H20) & ChrW(&H438) & ChrW(&H20) & sResult\n Else\n sResult = ChrW(&H20) & sResult\n End If\n End If\n Select Case lIdx\n Case 1\n sResult = vGenderDigits(lDigit) & sResult\n Case 2\n If lDigit = 1 Then\n \'--- 11 to 19 special wordforms\n If LenB(sResult) <> 0 Then\n sResult = Replace(LTrim$(sResult), vGenderDigits(1), ChrW(&H435) & ChrW(&H434) & ChrW(&H438))\n sResult = Replace(sResult, vGenderDigits(2), ChrW(&H434) & ChrW(&H432) & ChrW(&H430)) & ChrW(&H43D) & ChrW(&H430) & ChrW(&H434) & ChrW(&H435) & ChrW(&H441) & ChrW(&H435) & ChrW(&H442)\n Else\n sResult = ChrW(&H434) & ChrW(&H435) & ChrW(&H441) & ChrW(&H435) & ChrW(&H442)\n End If\n Else\n sResult = IIf(lDigit = 2, ChrW(&H434) & ChrW(&H432) & ChrW(&H430), vDigits(lDigit)) & ChrW(&H434) & ChrW(&H435) & ChrW(&H441) & ChrW(&H435) & ChrW(&H442) & sResult\n End If\n Case 3\n \'--- hundreds have special suffixes for 2 and 3\n Select Case lDigit\n Case 1\n sResult = ChrW(&H441) & ChrW(&H442) & ChrW(&H43E) & sResult\n Case 2, 3\n sResult = vDigits(lDigit) & ChrW(&H441) & ChrW(&H442) & ChrW(&H430) & sResult\n Case Else\n sResult = vDigits(lDigit) & ChrW(&H441) & ChrW(&H442) & ChrW(&H43E) & ChrW(&H442) & ChrW(&H438) & ChrW(&H43D) & sResult\n End Select\n Case 6\n \'--- thousands are in feminine gender\n Select Case lDigit\n Case 1\n sResult = ChrW(&H445) & ChrW(&H438) & ChrW(&H43B) & ChrW(&H44F) & ChrW(&H434) & ChrW(&H430) & sResult\n Case Else\n sResult = ToWords(lDigit, vbNullString, Gender:=ChrW(&H46)) & ChrW(&H20) & ChrW(&H445) & ChrW(&H438) & ChrW(&H43B) & ChrW(&H44F) & ChrW(&H434) & ChrW(&H438) & sResult\n End Select\n Case 9, 12, 15\n \'--- no special cases for bigger values\n sResult = ToWords(lDigit, vbNullString) & ChrW(&H20) & Split(ChrW(&H43C) & ChrW(&H438) & ChrW(&H43B) & ChrW(&H438) & ChrW(&H43E) & ChrW(&H43D) & ChrW(&H20) & ChrW(&H43C) & ChrW(&H438) & ChrW(&H43B) & ChrW(&H438) & ChrW(&H430) & ChrW(&H440) & ChrW(&H434) & ChrW(&H20) & ChrW(&H442) & ChrW(&H440) & ChrW(&H438) & ChrW(&H43B) & ChrW(&H438) & ChrW(&H43E) & ChrW(&H43D) & ChrW(&H20) & ChrW(&H43A) & ChrW(&H432) & ChrW(&H430) & ChrW(&H434) & ChrW(&H440) & ChrW(&H438) & ChrW(&H43B) & ChrW(&H438) & ChrW(&H43E) & ChrW(&H43D))((lIdx - 9) \ 3) _\n & IIf(lDigit <> 1, ChrW(&H430), vbNullString) & sResult\n End Select\n End If\n Next\n \'--- handle zero and negative values\n If LenB(sResult) = 0 Then\n sResult = vDigits(0)\n End If\n If dblValue < 0 Then\n sResult = ChrW(&H43C) & ChrW(&H438) & ChrW(&H43D) & ChrW(&H443) & ChrW(&H441) & ChrW(&H20) & sResult\n End If\n \'--- apply measure (use Measure:=vbNullString for none)\n If IsMissing(Measure) Then\n Measure = IIf(Val(vValue(0)) = 1, ChrW(&H43B) & ChrW(&H435) & ChrW(&H432), ChrW(&H43B) & ChrW(&H432) & ChrW(&H2E)) & ChrW(&H7C) & ChrW(&H441) & ChrW(&H442) & ChrW(&H2E)\n Gender = ChrW(&H4D) & ChrW(&H46)\n End If\n If LenB(Measure) <> 0 Then\n If Right$(sResult, Len(vDigits(0))) = vDigits(0) And Val(vValue(1)) <> 0 And InStr(Measure, ChrW(&H7C)) > 0 Then\n sResult = ToWords(IIf(dblValue < 0, -1, 1) * Val(vValue(1)), Split(Measure, ChrW(&H7C))(1), Mid$(Gender, 2))\n Else\n sResult = sResult & ChrW(&H20) & Split(Measure, ChrW(&H7C))(0)\n If Val(vValue(1)) <> 0 Or InStr(Measure, ChrW(&H7C)) > 0 Then\n sResult = sResult & ChrW(&H20) & ChrW(&H438) & ChrW(&H20) & vValue(1)\n End If\n If InStr(Measure, ChrW(&H7C)) > 0 Then\n sResult = sResult & ChrW(&H20) & Split(Measure, ChrW(&H7C))(1)\n End If\n sResult = UCase$(Left$(sResult, 1)) & Mid$(sResult, 2)\n End If\n End If\n ToWords = sResult\nEnd Function\n\nPublic Function ToAllWords(ByVal dblValue As Double) As String\n ToAllWords = ToWords(Int(dblValue), ChrW(&H43B) & ChrW(&H432) & ChrW(&H2E)) & ChrW(&H20) & ChrW(&H438) & ChrW(&H20) & LCase$(ToWords(Round((dblValue - Int(dblValue)) * 100), ChrW(&H441) & ChrW(&H442) & ChrW(&H2E), ChrW(&H46)))\nEnd Function\n\n

  ТИХОМИР МИНЧЕВ:

  Предполагах че има по-лесен начин като функция, но явно не е така. Все пак много благодаря за информацията.