Допълнения към урока
Учебна програма Тайните на Excel
7. Използване на Excel като база данни и връзка с външни файлове

Как да вкараме данни от Интернет в Excel, когато програмата не ги възприема като числа?

Как да вкараме данни от Интернет в Excel, когато програмата не ги възприема като числа?
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

Важни бележки към темата:

Това дали Excel възприема точка или запетайка като разделител за десетична запетая зависи от настройките на Windows и настройките на Excel.

Поведението на Excel може да се коригира от две места:

1. От Region and Language на Windows. (намира се в Control Panel)

2. От настройките на самия Excel (Options -> Advanced -> Use system separators)

Използването на точка или запетая е строго определено и ако е настроено използване на запетая например, а числата се въвеждат с точка, то Excel не ги възприема като числа и не могат да се сумират или да се използват други математически операции и функции.

Използването на различни регионални настройки може да промени и въвеждането на формулите, като например да замени използването на точка и запетая при разделяне на параметрите със запетая.

Освен ако нямате сериозна причина да работите по друг начин, препоръчаният начин е да изберете формат Bulgarian (Bulgaria) в регионалните настройки на Windows и да оставите настройките по подразбиране в Excel (тоест отметка на Use system separators).