Избор на данни от падащо меню в една клетка

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как може да направим падащо меню в една клетка и избор на предварително зададени стойности?
Избираме Data Validation и подопцията List
Избираме раздела Review и бутона Protect Sheet
Няма падащи менюта в Excel

Въпроси и отговори

 • Търсене в Падащо меню по азбучен ред.

  Марина:

  Привет на всички от Aula.bg! Курса е перфектен! Поздравления!
  Въпросите ми са два. Може ли да се търси в падащ списък и ако списъка ми е сортиран по азбучен ред, може ли когато в клетката въведа текст (например - ИВА) в списъка да падат редове които започват с ИВА?

  Христина Машева:

  Здравей, за съжаление това не е вкарано в Excel, но може да се направи с VBA. Иначе може да се направи някакво автоматично попълване на списъка като напишеш "И" и excel да предположи, че е "Ива". Това става като си сложиш списъка (отбелязано с 1) над клетката с Data Validation (2) и после скриеш редовете на списъка. Ако напишеш "В"  в полето на Data Validation , excel ще предположи,че е записа Вода.

  Цветелин Стоянов:

  Много яко, инж. Машева Това ми хареса!

  Iva Nikolova:

  Супер е!

  Цветелин Стоянов:

  Може ли да стане така, че като избера име от падащия прозорец, да се попълват автоматично и другите данни, като тел., фирмено име, код и пр...???

  Христина Машева:

  Здравейте, може да се направи с една функция VLOOKUP, която е обяснена подробно в модул 7. Тук на кратко ще покажа как ще стане. На снимка 1 съм показала, как имената са направени в списък с DataValidation. На снимка 2 е показана функцията VLOOKUP. Тя изисква като параметри - какво да търси (1) , в случая F4 (Името), къде да го търси (2) - в диапазона А1:C6, като го намери стойността от коя колона да върне (3) - тук ни трябва телефона, затова е избрана 2-ра колона от предходния диапазон и на края, false (4) за да ни върне точно този елемент, а не подобен. Ако го няма ще даде грешка #N/A. Съответно за фирмата единствената разлика в аргументите ще бъде колоната, вече ще е 3-та. Надявам се да съм го обяснила що годе добре :) Ако има въпроси, питайте :)

  Цветелин Стоянов:

  Благодаря! Изгледах и урока. Супер е.

  Росица Найденова Кузманова:

  В версия 2010 когато ИЗБИРАМЕ ИМЕНАТА (имената и фамилиите,ако са в две колони) ексел ни принуждава да изберем имена от ЕДНАТА КОЛОНА(например само Ани).

  Трябва много да се внимава да изберемот ДАННИ(DATA) 
  1 Проверка на данни,2 Настройки,3 За критерии-СПИСЪК И ЗА ИЗТОЧНИЦИ маркираме клетките с имената.
  Mila Georgieva-Petrova:

  Много полезен и ценен урок!

  Валентин Иванов:

  Страхотна опция!

 • Дарина Иванова:

  За команда FIlter от Sort & Filter ли питате или нещо по-различно, като обект от VBA?

 • Има ли начин, в копираната клетка полето да епразно, а не с текста от последния запис?

  Юлияна Борисова:

  Имам колона от таблица, в която
  използвам падащо меню във всяка клетка от колоната „продукт“. Таблицата е
  попълнена и се налага да прибавя продукт. Искам да копирам клетката с падащото
  меню, за да не го правя отново. Има ли начин, в копираната клетка полето да е
  празно, а не с текста от последния запис? Единственото, което аз успях да измисля, е да вкарам празен ред най-горе в колоната със списъка продукти, от който правя, падащото меню“ и да го скрия. Ако някой има
  по- добра идея, моля да я сподели.

  Иван Цукев:

  С празна клетка се прави или вместо празната клетка може да се запише "изберете продукт"


  Юлияна Борисова:

  Благодаря инж. Цукев.

  Иван Колев:

  Проблема се решава и с формула с ISNA

 • Краси Кръстев:

  Здравей, попринцип от клавиатурата, ако си на BG и натиснеш shift + 3 следва да получиш този символ №.

  Елена Николаева:

  Благодаря! Получи се!

  инж. Димитрина Янева:

  Alt + 252 за фонетична кирилица

  Явор:

  благодаря точно и ясно

  Никола Петров:

  Както е посочила г-жа Димитрина Янева, Alt+252 на латиница. Числото 252 се набира от цифровата клавиатура!

 • как да защитя клетката с падащо меню?

  R.terzieva:

  Здравейте! Направила съм формуляр и някои от клетките са с падащи менюта. Когато започнеш да пишеш произволен текс, се появява съобщението за грешка, но няма проблем, ако копираш и поставиш в тази клетка произволен текс. Има ли решение на този проблем.

  Благодаря.

  Краси Кръстев:

  Здравей, доколкото разбирам въпроса ти искаш дадени клетки от определн sheet да бъдат "защитени" от към случайна промяна в падащото меню или пък просто написване на текст, ако е така може да прочетеш тази тема в раздела трикове на Aula.bg


  https://aula.bg/uroci-zaklyuchvane-na-edna-opredelena-kletka-v-excel

  В която съм посочил един вариант със заключване на клетките така че само човек знаещ паролата да може да променя нещо по дадена клетка/и в sheet - a.
  R.terzieva:

  Благодаря ви за отговора, но заключвайки клетката по този начин, се прекратява достъпа и до списъчното меню. Моята е цел е в клетката да се избира текст от падащото меню, а това може да се заобиколи, като в него се "постави" текст от клипборда. Дано съм успяла да ви обясня проблема.

 • Може ли да разберем в коя клетка сме задали опция Data validation?

  Анита Данова:

  Ако не сме обозначили по никаквъв начин клетка, в която сме задали опция Data validation и сме забравили къде е, има ли начин да разберем коя е тя, тъй като списъкът става активен само след като изберем конкретната клетка? Или ако вземем един вече създаден документ от друг човек има ли как да видим дали той е задал тази опция някъде из документа?

  Дарина Иванова:

  От лента Home / Find / Goto Data Validation:


 • Мога ли да променя големината на шрифта в падащото меню създадено с Data Validation?

  Тони Коен:

  Защо когато направя падащо меню данните вътре са с много ситен шрифт? Има ли начин да се учеличи шрифта с самото меню?

  Краси Кръстев:

  Здравей, това е един малък недостатък на падащите меню (Data Validation).

  Като цяло няма как да увеличиш само шрифта на Data validation.

  Естествено има няколко заобиколни варианта за справяне с казуса


  Вариант 1:

  За да се виждат добре имената в падащото меню, трябва да увеличиш целия екран - снимка 1 позиция 1 с плазгача.

  Снимка_1


  Вариант 2:

  Може да изпозлваш този VBA код:

  Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
   Dim lZoom As Long
   Dim lZoomDV As Long
   Dim lDVType As Long
   lZoom = 100
   lZoomDV = 120
   lDVType = 0
  
   Application.EnableEvents = False
   On Error Resume Next
   lDVType = Target.Validation.Type
  
    On Error GoTo errHandler
    If lDVType <> 3 Then
     With ActiveWindow
      If .Zoom <> lZoom Then
       .Zoom = lZoom
      End If
     End With
    Else
     With ActiveWindow
      If .Zoom <> lZoomDV Then
       .Zoom = lZoomDV
      End If
     End With
    End If
  
  exitHandler:
   Application.EnableEvents = True
   Exit Sub
  errHandler:
   GoTo exitHandler
  End Sub 
  

  Слага се в листа (sheet-a), в който се намира падащото меню (снимка 2 позиция 1 и 2), след което се запазва (снимка 2 позиция 3) и се стартира (снимка 2 позиция 4) еднократно.

  Снимка_2

  Ако се отиде в клетка която НЕ съдържа падащо меню (снимка 3 позиция 1), то следва да доближаването да е 100% (снимка 3 позиция 2).

  Снимка_3

  Ако се отиде обаче в клетката в която е направено падащо меню с Data Validation (снимка 4 позиция 1), TO следва екрана автоматично да се увеличи на 120% (снимка 4 позиция 2).

  Снимка_4

  Тук удобството е че увеличението за което споменах в Метод 1 е автоматично. Ако в кода промените стойността на lZoomDV = 120, например я направите lZoomDV = 160, то следва при избор да се увеличи от 100 на 160.


  Метод 3:

  Може да заменим Data validation с ComboBox.

  Вече за ComboBox - a може да променяме височина и шрифта.

  Как да създадем ComboBox?

  Отиваме на Ribbon раздела Developer (снимка 5 позиция 1), след което в раздела Controls кликваме на Insert (снимка 5 позиция 2) и в раздела ActiveX Control (снимка 5 позиция 3) избираме иконката за ComboBox -a (снимка 5 позиция 4).

  Снимка_5

  Появява се маркер тип плюсче (+) (снимка 6 позиция 1), с който може да очертаваме полето на Combobox - a.

  Снимка_6

  Изчертахме полето на ComboBox-a (снимка 7 позиция 1). В Developer -a (снимка 7 позиция 2) прозореца кликваме върху Design View (снимка 7 позиция 3), за да влезнем в режима на дизайн на Combo Box.Едва след като бутона е включен (бутона на Design View свети в сиво, когато е включен) селектираме ComboBox - a (снимка 7 позиция 4).

  Снимка_7

  След като сме селектирали обекта - ComboBox -a (снимка 8 позиция 1), следва пак в Developer (снимка 8 позиция 2) избираме опцията Properties (снимка 8 позиция 3), следва да ни се появи прозорец Properties (снимка 8 позиция 4).В раздела Alphabetic (снимка 8 позиция 5) този прозорец в полето LinkedCell (снимка 8 позиция 6) записваме, към коя клетка точно ще свържем ComboBox -a, в случая избираме клетката C5, в полето ListFillRange (снимка 8 позиция 7) записваме диапазона H2:H9 в който се намира списъка с имена участващ и в Падащото меню (Data validation). Затваряме прозореца с X бутона горе в дясно.

  Снимка_8

  Така направихме ComboBox, да върши същата работа както падащото меню създадено с Data Validation.Селектираме с левия бутона на мишката задържаме и преместваме ComboBox - a върху падащото меню (снимка 9 позиция 1).Натискаме бутона Design View за да излезнем от режима на модификация (снимка 9 позиция 2), след натискането му бутона несвети (снимка 9 позиция 2), което означава че не сме в режим на модификация.

  Снимка_9

  Избирайки стрелкичката на ComboBox-a, то се показва падащо меню досущ като това създадено чрез data validation - a (снимка 10 позиция 1).Обръщам внимание на това че увеличението на екрана е 100% (снимка 10 позиция 2), а буквите се виждат доста добре.Това е така защото тези букви са направени с доста по-голям шрифт.

  Снимка_10

  Как да увеличим или намалим шрифта на тези букви?

  Отиваме в Developer (снимка 11 позиция 1), след което включваме режима на модификация натискайки бутона Design Mode (снимка 11 позиция 2), след като бутона е светнал ! селектираме ComboBox-a (снимка 11 позиция 3), след товa избираме Properties (снимка 11 позиция 5) и избираме раздела Categorize (снимка 11 позиция 6), селектираме полето Font (снимка 11 позиция 7), след това кликаме на трите точки в края на полето (снимка 11 позиция 8).

  Снимка_11

  Отваря ни се прозорец Font снимка 12 позиция 1, в този прозорец може да променим стила и височината на текста (снимка 12 позиция 2 и 3). От 16pt нека го променим да бъде с височина 22pt. С ОК запазваме промените.Програмата ни връща в прозореца Properties, който прозорец затваряме с X.

  Снимка_12

  Излизаме от режима на модифициране по показания вече начин.Кликваме на падащото меню и отново при увеличение 100% виждаме че текста е станал доста по-голям.

  Снимки_13


  Надявам се да съм бил полезен с отговора.

  Тони Коен:

  Леле направо съм изумена. Благодаря много за бързия и толкова полезен отговор. Бяхте полезен :) Отново благодаря

  Никола Петров:

  Ако нямате активиран Developer, ето от къде може да направите това.

  Irina Rupova:

  АКО ИЗПИШЕМ ИМЕНАТА САМО С ГЛАВНИ БУКВИ СТАВАТ ПО-ЧЕТЛИВИ В ПАДАЩОТО МЕНЮ.

  Десислава Петрова Дженкова:

  Здравейте г-н Кръстев, направих Combo Box-a по вашите указания и всичко е наред с него. Но направих и функцията VLOOKUP за телефон, фирмен номер и разходен център. Странното е, че работи за всички останали именат в списъка, освен за Алек Траянов. Само при него връща грешка #N/A. Къде би могъл да е проблема? На e-mail kr_krustev@abv.bg Ви изпращам и файла.

  Краси Кръстев:

  Здравей, Деси.

  Проблема идва от това че не е зададен Exact Match в Vlookup функцията.

  Тя трябва да излгежда така в случая за да работи коректно.

  =VLOOKUP($C$5;$H$2:$K$9;2;FALSE)

  FALSE трябва да има в края на всяка една от vlookup функциите ти.

 • Може ли да помоля да обогатите този урок?

  Николай Мирчев:

  При много дълъг списък, тази възможност с падащото меню, ще бъде много неудобна. Затова ще попитам, не дали е възможно, а как се прави така, че вместо да пада менюто и аз да отида с мишката на въпросното лице от списъка, да изпиша в клетката - първия, втория, третия инициал от името и да се появи падащо меню с възможните, един, два , три или повече субекта отговарящи на тези инициали и аз да мога със стрелката надолу да избера желания да натисна ентер и да попълня клетката. Благодаря предварително!

  Краси Кръстев:

  Здравей, Николай.

  Може, като се използва Combobox.

  Ето тук в тази тема има няколко вариант за това как да се направи пащо меню в Excel:

  Мога ли да променя големината на шрифта в падащото меню създадено с Data Validation?

  Ако приожиш третия вариант с Combo Box, то следва в полето в което е Combo Boxa да можеш да приложиш autocomplete, т.е. започваш да пипеш Мар и следва да ти се се предложат - Мария / Марина / Марин например, т.е. в Combo box-a има Auotcomplete.

  Освен това Combobox-a както е описан има доста свойства, които могат да се промеят така, че дапдащото меню да е в пъти по-добре изглеждащо и доста по-удобно за ползване.

  Николай Мирчев:

  Много благодаря, Краси.

  Николай Мирчев:

  Явно се нуждая от още помощ ![https://upload.aula.bg/screenshot2cddd6f-943906ab.jpg]

  Николай Мирчев:

  В раздела Alphabetic, полето LinkedCell - въвеждам диапазон B6:B144, защото искам във всяка една клетка да се възползвам от падащото меню. А в полето ListFillRange - въвеждам информация от друг лист, където се намира моя списък, като изписвам Client List!B:B . Явно има много да уча!

  Краси Кръстев:

  Какво точно не се получава?

  Има проблем със снимката и не мога да разбера какво точно не се случва при вас?

  или пък сте стигнал до решение !?!

  Николай Мирчев:

  Не не съм, стигнал до решение.

  Николай Мирчев:

  Снимката е вашата, снимка номер 8 от вариант 3

  Краси Кръстев:

  Добре, в LinkedCells - трябва да бъде клетката в която искате да поставите combo box - a, трябва да е една клетката, всеки combo box е отделен и трябва да бъде преставен отделен и съотвтно зададен в опредлена клетка. А що се касае до List Fill Range, там хубаво сте направил препраткта към ClientList!B:B и тази препратка е направена правилно към друг лист, НО сложте точен дипазон не B:B, ами точния диапазон с уникални имена B4:B10 например т.е. точно там където са имената, или стойностите които искате да вкарате (може и да не са имената).

  Николай Мирчев:

  Моля да ме извините, че се обръщам директно към Вас. Отзивчивостта Ви, към моите въпроси, ми даде свободата да Ви безпокоя! Не съм скромна личност, гладен съм за знания и затова съм тук, а е очевидно, че има какво да науча от вашите знания и умения! Надявам се, да Ви бъда в тежест постоянно!

  Краси Кръстев:

  На правилното място сте :). Четете темите от форума те допълнително допринасят за обучението тук, също така няма проблем да пишете и да питате тук във форума винаги има хора които ще помогнат със своя опит :) Задавайки въпроси отговаряйки разсъждавайки.... вианги се стига до решение на дадения казус.

  Николай Мирчев:

  Благодаря Краси!

  Николай Мирчев:

  Всички Ваши съвети и уроци, или по-точно, Ваши предадени знания са безценни!

  Николай Мирчев:

  Аз обаче продължавам с въпросите си, от незнанието ми е! "Ако приожиш третия вариант с Combo Box, то следва в полето в което е Combo Boxa да можеш да приложиш autocomplete, т.е. започваш да пипеш Мар и следва да ти се се предложат - Мария / Марина / Марин например, т.е. в Combo box-a има Auotcomplete." - къде е този Auotcomplete?

  Николай Мирчев:

  И как да го приложа?

  Краси Кръстев:

  Не се задава, той трябва да е поподразбиране, т.е. идеята в Combo box -a е че можеш да започнеш да изписваш дадена дума и директно да ти се предложи от Excel, Т.е. пишеш Мар и в сиво ти стой "ина" - това реално е autocomplete функцията.

  Николай Мирчев:

  Да но не се случва!

  Краси Кръстев:

  Добре изпрати файла на kr_krastev@abv.bg за да погледна какво точно си направил. Най-вероятно утре ще успея да го прегледам.

  Николай Мирчев:

  Благодаря Краси!

 • Как да се вкара друг текс в клетката с падащото меню?

  Ivan:

  Здравейте, Може ли да попитам как може де са направи падащо меню, но да може да се променя текста в клетката ако се наложи ,без да се разбутва падащото меню. Да може да се ползва и като клетка без меню а не като задавам текст който не е фиксиран в падащото меню да дава грешка? Също така ме интересува как може да се направи падащо меню от което да се избира календарна дата. Клетката да съдържа датата с цифри и деня от седмицата също да е изписан и да съответства с календарната година? Пример: 23.02.2018 Вторник.

  Никола Петров:

  Ето едно форматиране: Не знам дали може да се направи падащо меню! Лек ден и успехи!

  Никола Петров:

  Оказа се, че може да се направи Data Validation: Лек ден и успехи!

  Райна:

  Ако данните за падащото меню бъдат като таблица (Ctrl+T) създадени, то може и в последствие да добавим нови данни, които ще бъдат включени в падащото меню и ще може да бъдат избирани и тези нови допълнени данни (текстове).

  Kocho:

  На първия въпрос "Да може да се ползва и като клетка без меню а не като задавам текст който не е фиксиран в падащото меню да дава грешка":

  Когато правите Data Validation отидете на таб Error Alert и там в полето Style изберете Warning или Information.

  Така имате възможност да въвеждате и данни, които са извън списъка на валидацията. Но пък се губи контролът върху попълването на клетките.

  По втория въпрос - за датата и денят от седмицата. Това, което е предложил Никола Петров, върши ли работа? Ако не, какво точно искате? Да въвеждате дата или текст "09.03.2018, Петък"?

 • Как да увелича размера на буквите в падащото меню?

  Hristina Radeva:

  Падащото меню с имената ми трябва буквите да со по-големи.

  Димитринка Вълкова:

  За съжаление, ако използвате Data Validation за падащото меню, не може да промените размера на буквите. Изпращам линк за едно решение с графичен обект Combo box: https://www.contextures.com/xlDataVal10.html

  Надявам се да Ви даде идея

  Kocho:

  Всъщност има един начин и за Data Validation, но трябва да се внимава с него.

  Каква е идеята?

  1. Увеличава се Zoom процентът на файла - долу вдясно има един плюс и минус.

  2. Намалява се шрифтът, така че това, което е на шийта да се побира на екрана

  3. Понеже сме увеличили Zoom процента, буквите в падащото меню също стават по-големи

  Hristina Radeva:

  Благодаря Ви!

 • Как да запиша число започващо с 0?

  Веска Василева:

  Здравейте, работя с Excel 2010 и не мога да запиша число започващо с 0, като тел.номер например. Каква настройка ми е нужна? Сtrl+1 съм направила нужната настройка за клетка и въпреки това не успявам. Моля помогнете ми! Благодаря предварително!

  Дарина Иванова:

  Един начин: пишем апостроф пред числото започващо с 0 и то се тълкува като текст от Ексел.

  Веска Василева:

  Благодаря!

  Павлина:

  Nyama li drug nachin?

  Дарина Иванова:

  Преди да започнете въвеждането на числата, форматирате зоната като Текст. Когато започнете да въвеждате числа започващи с нула, те ще изписват по начина на въвеждане, но подравнени вляво (това може да се промени с форматиране), което означава, че такива числа не могат да участват в пресмятания.

 • Какво е data validation?

  Виктория Ролинска:

  Здравейте и Светли празници от мен,но имам един въпрос,свързан с data validation,не съм сигурна дали съм разбрала правилно,data validation го използваме,когато желаем да направим в случая списък с падащо меню с данни,вкарани отстрани както е показано в урока и да създадем, красиво изглеждаща и удобна за позлване база данни. Благодаря предварително за отговора!

  Снежана Бесарабова:

  Разбрала си най-важното, Виктория! Хубаво е да се добави, че с помощтта на Data Validation се определя избор от точно зададен списък с данни в друг лист на Excell, например имена, телефони и т.н. Това става като се влезе в менюто Data Validation и в раздел Settings, клетка Allow се избира въведения от нас списък - "List", ако става въпрос за имена и т.н.

  Виктория Ролинска:

  Много,Ви благодаря за отговора !

  Kocho:

  Data Validation най-общо казано се използва, когато искаме да контролираме какви стойности се въвеждат в дадена клетка.

  Падащото меню е по-скоро един страничен ефект, бонус така да се каже.

  С Data Validation например можем да разрешим въвеждане само на числа или дати между определена минимална и максимална стойност, можем да зададем дължина на текста и дори да зададем маска (например да се въвеждат само стойности, които изглеждат така ХХХ-ууу-zz)

  Виктория Ролинска:

  Чудесно,много Ви,благодаря !