Каква е разликата между функциите Average и Average If?

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Въпроси и отговори

 • Може ли клетка да показва резултат в грамове, ако изходните стойности са в грамове и килограми? 

  Владислав Вълков:

  Може ли, ако една клетка е форматирана като стойност в килограми а друга като стойност в грамове има ли къде да се обвържат грамовете и килограмите за да мога да получавам техният сбор или произведение в мерна единица с която е форматирана клетката за резултата?

  Краси Кръстев:

  Здравей, Венцислав.

  {Как да създам рецепта в килограми?](https://aula.bg/question#id-169728000001)

 • Kocho:

  Averafeif, за разлика от average (както и sumif за разлика от sum) НЕ работи с разхвърляни данни

  Ексел чете така написаната формула по следния начин:

  Направи AVERAGEIF като областта с критериите е А10, критерият е в клетка А19, а областта за осредняване е А26. Всичко след това за Ексел е излишно. Функцията просто няма място за толкова аргументи.

  Доколкото разбирам, Вие искате да изчислите средната стойност от клетки A10;A19;A26;G35;A14, но само за тези от тях, които са по-големи от нула.

  Това е доста по-сложно, отколкото изглежда на пръв поглед. Най-доброто, което съм измислил е следната формула:

  =((A10>0)A10+(A19>0)A19+(A26>0)A26+(G35>0)G35+(A14>0)A14) / ((A10>0)1+(A19>0)1+(A26>0)1+(G35>0)1+(A14>0)1)

  Ще се радвам, ако някой даде по-добро предложение

  Росен Алексиев:

  :) Благодаря ! Просто табличката, която съм си правил е такава - малко разхвърляна.

  Kocho:

  Сега виждам, че заради markdown настройките, с които се пишат мнения във форума, формулата, която съм дал изглежда леко безумна

  просто, когато един текст се огради със знака * (звезда), той се болдира

  Ето така трябва да е формулата, само че ^ да се смени със звезда, която в Ексел е символът за умножение =((A10>0)^A10+(A19>0)^A19+(A26>0)^A26+(G35>0)^G35+(A14>0)^A14) / ((A10>0)^1+(A19>0)^1+(A26>0)^1+(G35>0)^1+(A14>0)^1)

  Daniela Pesheva:

  Здравейте, Винаги има повече от един начин да се реши една задача. Аз бих написала следната формула - =SUM(IF(A10>0,A10,0),IF(A19>0,A19,0),IF(A26>0,A26,0),IF(G36>0,G36,0),IF(A14>0,A14,0))/SUM(IF(A10>0,1,0),IF(A19>0,1,0),IF(A26>0,1,0),IF(G36>0,1,0),IF(A14>0,1,0))

  Наталия Иванова:

  как мога да пресметна средноаритметичната стойност на числата от две колони по абслолютна стойност и в резултата да се приемат знаците плюс и минус от първат колона?

  Kocho:

  може ли картинка, файл или по-подробно описание?

 • Може ли да споделя?

  Николай Петров:

  Здравейте, Изпробвах показаното от урока и установих, че функцията Average връща коректни стойности, ако се спази следното условие: Ако за определен ред/колона нямаме данни е необходимо да добавим едно тире „-“, или да оставим клетката празна. Условието е в сила за неформатирани/форматирани клетки. Важно: ако клетката е под някакъв формат, например валута - изписваме в реда/колоната тире, а не „0“. Реално ако изпишем „0“ ще ни се визуализира тирето при този тип формат, но Аvarage ще върне некоректна стойност.

  Маргарита Великова:

  Функцията Average дава средноаритметично на стойностите на всички клетки в дефинирания диапазон, вкл. и когато стойностите са 0. С Average If, при правилно изписване, можем да намерим средно аретметично само на стойностите в клетките, по-големи от нула.

  Николай Петров:

  Съгласен съм, но аз споделям, че по посочения начин се постига същото.

  Никола Петров:

  Ето още нещо, дано е полезно: Лек ден и успехи!

 • Може ли да се направи и с MIN?

  Филип Владимиров:

  Ако вземем същия пример с реда за сметките за ток, как можерм да пуиснем функция MIN която да ни покаже коя е най малкатъа сметка за ток, при полужение че имаме м,есеци без данни и функцията взима тях като най ниска стойност което е грешно? Тоест има ли нещо като MINIF което да работи в този случай? Благодаря

  Kocho:

  Excel 2019 и 365 има функция MINIFS. За по-ранните версии може да видите тази статия