Превръщане на текст в колони

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как може да накараме Excel да раздели текста в една клетка да стане в няколко колони?
Чрез опцията Text to columns
Ръчно чрез cut & paste на отделните колони
Чрез изтриване и въвеждане на данните наново
 
При вече въведени данни, които са въведени грешно с точка вместо запетая, кой е най-бързият начин да ги превърнем в числа?
Правим find/replace на точка със запетая
Изтриваме и въвеждаме данните наново
Маркираме клетките като формат number

Въпроси и отговори