Анализи и сумиране с условия чрез sumif

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
В колона А имаме имена, а в колона В имаме стойност срещу всяко име. Какъв би бил записът на формула, когато искаме да сумираме всички стойности за името Мария?
=sumif(A1:A1024;"Мария";B1:B1024)
=sumif(A:A;"Мария";B:B)
=sumif(A:A;Мария;B:B)

Въпроси и отговори

 • Защо Excel не приема знакът ; при въвеждане на функция?

  Георги Николаев Георгиев:

  Здравейте,
  следвам всичко по уроците, но в момента на 4:37мин. от урока , където задаваме критерий (петър) , ексел ми казва,че имам грешка в момента, в който посоча името? С ексел 2010 съм.

  Иван Цукев:

  Това зависи от регионалните настройки. Може да има проблем и с десетичната запетая. Ето едно разяснения, което съм публикувал на един от следващите уроци:

  Това дали Excel възприема точка или запетайка като разделител за десетична запетая зависи от настройките на Windows и настройките на Excel.

  Поведението на Excel може да се коригира от две места:

  1. От Region and Language на Windows. (намира се в Control Panel)

  2. От настройките на самия Excel (Options -> Advanced -> Use system separators)

  Използването на точка или запетая е строго определено и ако е настроено използване на запетая например, а числата се въвеждат с точка, то Excel не ги възприема като числа и не могат да се сумират или да се използват други математически операции и функции.

  Използването на различни регионални настройки може да промени и въвеждането на формулите, като например да замени използването на точка и запетая при разделяне на параметрите със запетая.

  Освен ако нямате сериозна причина да работите по друг начин, препоръчаният начин е да изберете формат Bulgarian (Bulgaria) в регионалните настройки на Windows и да оставите настройките по подразбиране в Excel (тоест отметка на Use system separators).

  Иван Цукев:

  В заключение или се променят регионалните насройки или вместо точка и запетая се ползва само запетая.

  Иван Цукев:

  Ето тук са въпросните настройки:

  Tanya:

  Какво се случва обаче,ако в колоната с имената добавим ново име?

  Велислав:

  Здравейте,
  Работя с версия 2007, но когато започна да въвеждам формули, никакви подсказки не ми излизат. Това въпрос на настройка ли е? Освен това, не успях да открия "Remove duplicates" при тази версия.

  Иван Цукев:

  Тази настройка определя разделителят за параметри при въвеждане на функции. Тя не определя дали се появяват "подсказки" или не.


  Принципно колкото по-нова версия, толкова повече подсказки и улесниения като "дописване" на функциите се добавят, така че е нормално в 2007 за някои неща да няма подсказка, за които в 2013 има.
  Велислав:

  Къде в Ексел 2007 има функцията "Remove duplicates"?

  Maria Tenchova:

   "Remove duplicates" в 2007 е в DATA. И аз съм с 2007 и за сега намирам всичко :)

  Lazar Georgiev:

  Аз също намирам всичко.

  Maria Kaneva:

  Аз пак работя в облака на микрософт "он драйв" за сега, свалям файловете на господин Преподавателят (уау) и ми е още по-трудно, защото нямам въобще реален "офице" пакетт. Но на безработни пари за безработни няма да дам невър, заклевам се.

  Милена Йосифова:

  Аз работя с Office 2003 и не намирам ниkъде функция Remove Duplicattes...

  Диана Николова Йорданова:

  Здравейте, аз също имам проблема на Милена , не мога да намеря с Office 2003 функция Remove Duplicattes.друго всичко  е ок и се получава.


  Николай:

  За разделител при въвеждането на формули в Excel  се използува запетая (,) или точка и запетая (;). Кое от тях е, се вижда в подсказката, която се явява. Добре е да се знае откъде може да се променят нещата - от регионалните настройки или от настройките на самия Excel. Но ако сядате и работите на различни компютри, на които работят и други колеги, не е добра идея да променяме техните настройки. За целта, ако не се явяват подсказките или дава грешка, когато за разделител използвам точка и запетая (;) веднага поставям за разделител запетая (,)

  Борислав Младин:

  има ли друг начин вместо функцията Remove Duplicates, за да изтрием повтарящите се стойности или имена?


  Ася Господинова:

  работя с версия 2003 и не мога да намеря Remove Duplicates

  Цветелина:

  Това решение може да Ви бъде полезно за Excel 2003

  Цветелина:
  1. Маркира се клетка от списъка
  2. Меню "Data"
  3. Filter / Advanced Filter
  4. Отметка на "Copy to another location"
  5. Поставя се курсора в полето "Copy to" и се избира желаното място в работната таблица (клетката, от която ще стартира списъкът)
  6. Отметка на "Unique records only"
  7. OK
 • Винаги ли критерият за сумиране трябва да е в кавички?

  инж. Нели Георгиева:

  Здравейте! От видеото и от теста под видеото става ясно, че критерият, който определя сумирането трябва да е поставен в кавички. При мен обаче формулата работи когато кавичките ги няма. Обяснете, моля!

  Иван Цукев:

  Когато правим референция към клетка, например J2 - тя не е в кавички (както е в твоя пример)


  Ако имаме референция към текст, то той трябва да е в кавички, например "Мария"
  Десислава:

  искам да задам въпроса когато пиша формулата =sumif после не мога да маркирам клетките А и Д за изчислението на сума комисионна излиза ми грешка?


  Татяна Васильовска:

  Ако версията на Excel 2007, не се поставя точка и запетая, а  се поставя само запетая между отделните стойности

  Дончо:

  Искам да попитам при премахване  на дублищите се имена вместо маркиране само на имената да се маркира цялата колона

  Дончо:

  В бързината съм направил грешка в думата "дублиращите",моля за извинение

  Mariana Petrova:

  Здравейте, при избора на критерий, Вие кликвате на клетката с името и във функцията не се виждат кавички - задължителни ли са?  

  Angel:

  Ако в клетката има интервали трябва да се слагат кавички

  Румен Николов Баксанов:

  Според мен отговорът на инж. Иван Цукев е верен, но в самият тест е допусната грешка.

  Румен Николов Баксанов:

  Всъщност грешката е моя -моля за извинение!

  Милена Йосифова:

  Всъщност никъде от урока не се разбира за кавичките, разбрах го сама от теста като го сбърках най-малко 4 пъти, докато разбера...

  Богомила Планска:
  Цитирам
  инж. Иван Цукев
  Когато правим референция към клетка, например J2 - тя не е в кавички (както е в твоя пример)
  Ако имаме референция към текст, то той трябва да е в кавички, например "Мария"
  Това не е ли достатъчно ясно обяснено? А и се проверява верността му за секунди.
  Бойка Спирдонова:

  При мен формулата с кавички не работи - дава ми грешка.Работя с версия 2007 и между отделните стойности се поставя точка и запетая.

  Альоша Исаев:

  Здравейте г-н Цукев. Искам да предложа едно допълнение към урок 6 в модул 2.
  Може ли да добавите в урока обяснението, което давате на зададения въпрос (Винаги ли критерият за сумиране трябва да е в кавички?)

  Ralitsa:

  При мен формулата с кавички също не работи-дава ми грешка. Версия 2013.

  Райна:

  Ако въвеждането на функцията правим от Formulas или от f(x) и избираме исканата функция и в следващия прозорец Function  Arguments въвеждаме исканите аргументи, не е необходимо да съобразяваме за кавичките.

  Мая:

  Защо на някои клетки със суми в тях в горния ляв ъгъл има зелено триъгълниче?

  Райна:

  Зеленото триъгълниче е индикация, че за програмата има логическа грешка, т.е. не се очаква да бъдат сумирани тези данни. Най-често в съседните клетки са други аргументите. Това е само индикация за да ни заостри вниманието.

  Показвайки формулите, а не резултатите (с Ctrl+~ или от меню Formulas,  Show Formulas) най-лесно може да се проследи това.
  Александър Топалов:

  Отговор на Десислава: Забравяте, че след sumif... се слагат скоби!!! При слагане на отварящата скоба се появява синтаксисът на формулата.

  Валентин Крумов:

  Към отговора на Александър Топалов до Десислава: По принцип, отваряща скоба трябва да има след наименованието на всички функции в EXCEL: Първо записвате знака за равенство, след това, наименованието на самата функция, после отваряща скоба. Закон! Иначе, EXCEL няма да "разбере" какво искате от него и ще Ви дава гершка, или ще изобразява като текст това, което набирате.

  Впрочем по този въпрос има голямо улеснение, което сигурно ще се разглежда в следващите уроци; ако обърнахте внимание, след като напишете знака за равенство, достатъчно е да наберете първата буква от наименованието на функцията, която искате и EXCEL Ви предлага цял списък на всички функции, които започват с тази буква, подререни по азбучен ред на следващите букви.Това има два големи "плюса": 1. Ако не си спомяте точно как правилно се изписва дадената функция, можете да се подсетите, просто като прочетете списъка; 2. Изобщо не е нужно да изписвате докрай дадената функция. Достатъчно е да изберете от списъка коя е тя и да "кликнете" два пъти с левия бутон върху функцията в списъка и тя ще се изпише, заедно с отварящата скоба, която толкова често се забравя.

  Никола Петров:

  Г-н Крумов, продължавам мисълта Ви: ..."която толкова често се забравя" или натискаме бутона Tab. Лек ден и успехи!

  Натискаме бутона Tab и функцията се появява във клетката.Натискаме комбинацията Shift+F3 и прозорецът Function Arguments се появява. В него, чрез бутона Tab, се преместваме в полетата на аргументите и накрая натискаме ОК. Дано е станало ясно! Лек ден и успехи!

  Когато сме избрали функция, натиснали сме бутона Tab (или двоен клик) и функцията се е появила в клетката, натискаме комбинацията Ctrl+A и се появява прозорецът Function Arguments, а в клетката се появява затварящата скоба.

  Зоя Желязкова :

  Благодаря на всички за подробните обяснения.Много са ми полезни.

  Tanya Tsoneva:

  Каква формула да използвам? Ако променя стойността на клетка E14 на 220 000, колко ще бъде E9?

  Tanya Tsoneva:

  E14 = E7-SUM(E8: E13) В условието, ce иска да направите снимка на екрана, където можете да видите, че ако променим E14 да бъде = 220000, как ще ce промени E9?

 • Diana:

  Искам да споделя за изключителната полза от познаването на функциите в Excel. Имах за обработка огромна таблица с множество повтарящи се позиции и ми отне половин работен ден да изчисля съответните количесва. А с функцията SUMIF това стана за няколко минути.

  Иван Цукев:

  Тепърва ще разкриваме интересни функции, които пестят огромно количество време. 
  Excel има много скрити инструменти, които са изключително полезни.

  Емил Арнаудов:

  =sumif(A:A;Мария;B:B)

  Емил Арнаудов:

  А,защо ми изписва,че верният отговор е=sumif(A:A;"Мария";B:B) след като в урока е с ;Мария;


  МАРИАНА:

  Здравейте, имам същия въпрос като Емил Арнаудов за отговора в теста .

  Петър Петров:

  в случая се има в предвид, че Мария е номера на позицията

  МАРИАНА:

  На видеото както е показано във формулата няма кавички и аз също го правя без кавички затова ми стана интересно защо това е отговора в теста името с кавички.

  Таня Иванова Говедарова:

  При мен се получава с кавички. Аз работя на Excel 2007


  Мария Георгиева:

  И при мен стана много лесно!

  Богомила Планска:

  Без кавички се посочва препратка към съдържанието на клетка (което може да се изменя, и промяната ще се отрази автоматично във функциите, ползващи въпросната клетка).

  Със кавички се посочва конкретното текстово съдържание на клетката. При промяна съдържанието на клетката във функцията /изчислителната формула/ следва ръчно да се корегира новото съдърнание.

  Първия начин пести време и нерви от евентуално забравяне и закопаване!

   

 • Христина Машева:

  Здравей,

  по принцип би могло да стане, просто кажи каква ти е идеята за времевия период. Как да е записан в първата таблица?
  Нечо Иванов:

  Здрасти,

  Въпроса го зададох, преди урока за дати...Тогава се появи идеята ми, ако имам една бригада работници с различна часова ставка на труд, на които се плаща всеки вторник, за изработеното през предходната седмица. А положения извънреден труд в зависимост от дните (работни, уикенд, празници) автоматично се пресмята по съответния процент надбавка за всеки вид ден. И се появява като допълнителна сума за плащане. Както и ако някой липсва определен ден - не се начислява нищо... При извършено плащане или неплащане - да се оцветява различно или индикира по съответен н-н.
  Такава система на заплащане е широко разпространена в строителството в чужбина. Идеята- някой ден ще си я направя за домашно. Но ще се радвам на предложения. :)
  Цветан Железарски:

  Бих искал да попитам как би изглеждала формулата за средна стойност, ако трябва да се сравняват числа от различни шийтове в един екселски файл? Например: Даден разход е разпределен в 12 шийта по месеци и да се намери средната му стойност

  Цветан Железарски:

  Касиер съм в един вход и съм си направил екселска таблица за общите разходи по пера за всички апартаменти във входа, като за всеки месец съм си направил отделен шийт, за да е по-прегледно. Питането ми е как би изглеждала функция (например average), която да прави релация между отделни шийтове, като в моя случай имам 12 екселски таблици за една година в 12 различни шийта просто.

  Христина Машева:

  Здравей,

  за да направиш средно аритметично в последната таблица, трябва да напишеш в желаната клетка =AVERAGE( , натискаш първия лист и клетката, в която е числото, след това натискаш SHIFT и избираш последния лист от месеците, затваряш скобата на функцията Average и натискаш Enter. Тук важното е във всяка една таблица стойността ти да е в една и съща клетка, в моя случай А1. Формулата ще ти изглежда както е на втората снимка =average('1:12'!А1).
  Галина Делчева Петрова:

  Благодаря за разяснението. Много ми беше полезно.

 • Може ли да се направи автоматично добавяне на нови имена?

  Митко:

  Здравейте имам следния въпрос:
  може ли с функцията if да се въведе критерии така че в колоната в която правим анализ на отделните хора (колона I в случая), да се добавят нови имена различни от досега изброените. Например ако се е появил нов работник на име Александър, като го въведем в първата колона автоматично да се добави и в колоната с анализа.

  Христина Машева:

  Здравей,

  няма как да стане с функцията if. Но може да се запише един макрос, който копира първата колона, поставя имената в колона I и изпълнява функцията Remove Duplicates. При всяко ново име, си стартираш макроса и името се добавя в колона I. В модул 8 се показва записването на макроси. Ако има проблем със записа, пиши и ще помагаме :)
  Митко:

  Ок. Далеч съм още от модул 8 за сега, надявам се като стигна до там да ми се изясни как може да се направи .Благодаря ти много за отговора.

  Христина Машева:

  Ако има проблеми след това, пиши, ще го направим стъпка по стъпка :)

  Vallover:

  Има и друг вариант, без селектиране, копиране и remove duplicates, Но пак е с макрос. Прави се един обхождащ цикъл, който проверява всички имена в колоната за въвеждане и добавя в колоната за анализ само тези, които ги няма там, Ако се настрои и файла, тази проверка да става при определено събитие, например при отварянето или затварянето му, всичко ще става автоматично.

 • Христина Машева:

  Здравей,

  Анализа си го слагаш на другата страница и си му правиш Remove Duplicates както е показано на видеото, а колкото до Сума комисионна съм приложила снимки. Изписваш формулата във втория лист " =sumif( " след което отиваш на първия лист избираш колона А, пишеш разделителния знак ";", отваряш втория лист натискаш А2 за критерия, отново " ; " и пак в първия лист за колона D. Ексел автоматично си слага наименованието на листовете пред колоните и критерия за сумиране.
  Диана Дoцева:

  Благодаря много

  Анжелика Николова:

  Обяснението на инж. Машева много ми помогна.

  Nikolina:

  Много вероятно

  Йордан:

  Казусът от въпроса на Диана Доцева не ми се е случвал до момента, но по логиката, това е важно в много стандартни и нестандартни случаи. Благодаря и за въпроса, и за отговора!!!

 • Как се пише формула при повече от едно условие IF?

  Цветелина:

  Здравейте, 

  как правилно се пише формулата, когато трябва да се изпълни повече от едно условие? 
  В примера, който изпращам, ако хотелът е две звезди, броят нощувки трябва да се умножи по съответната такса за 2 звезди. И ако се намира в Чифлик, трябва числото да влезе в сбора за Чифлик. Благодаря предварително


  Христина Машева:

  Здравей, предлагам едно решение, дано да съм разбрала правилно идеята. Първо трябва да получим таксата за броя нощувки спрямо звездите на хотела. Затова е хубаво да се добави една колона към първата таблица. След това ще направим един if, който ще проверява колко са звездите и ще умножава брой нощувки по таксата. И накрая ще направим един SUMIF, който ще сумира тези крайни такси в зависимост от населеното място. Функцията на изображение 1 проверява дали хотела е една звезда;ако е умножава по цената за една звезда; ако не е проверява дали са две звезди и т.н. Надявам се цветово да се ориентираш. На изображение 2 се вижда функцията за събиране спрямо някакво условие. Мисля, че така се получава търсения резултат. Ако не е била това целта пиши пак :)

  Цветелина:

  Здравей Христина,

  благодаря ти за предложения вариант - точно това е идеята и решението ти е точно това, което се колебаех как да направя :) честно казано не се бях сетила да направя помощна колона, а все се чудех как да напиша формулата общо за двата иф-а.
  Христина Машева:

  Радвам се, че се е получило :)

  Rayna Damianova:

  Отговорът на инж. Христина Машева беше изключително полезен и за мен! Имам, обаче, едно допълнително питане. Тъй като при мен става дума за сума от - до, имам 3 ставки - под 20, между 20 и 30 и над 30. Как трябва да запиша във формулата ">=20<30" , като го въведа така при тия стойности ми показва "false". Иначе засега си реших проблема така: =IF(D7<=19,9;1;IF(D7>=29,99;3;2)), но какво правя ако ми се наложи да работя с 4 ставки? Как се въвежда правилно това условие? Помагайте!

  Димитър:

  Здравей Райна така трябва да изглежда израза за твоята задача =If(D7<20;1;IF(<=30;2;3)) . Като 1 се връща , ако е изпълнено първото условие , 2 ако е изпълнено второто условие и връща 3 при стойност над 30.

  Rayna Damianova:

  Благодаря, Димитър, но това не отговаря на въпроса ми. Формулата която предлагате извършва същото като мойта формула. На мен, обаче, ми трябва решение как да стане с 4 условия, като ставките са суми от - до.

  Христина Машева:

  Здравей, Райна! За да направим това, което искаш отново ще използваме "If" функцията, но в компелкт с "AND", за да зададем интервалите на сумите. Ще приложа снимка на коята се вижда формулата. Идеята е, че започваш с един If, на мястото на "Value_if_False", отваряме нов IF със AND, на който се задават двете условия (B1>=20,B1<30), след това стойност ако е изпълнено условието и стойност ако не е ,където може пак да се отвори нов If-AND. Надявам се, че това решение ще свърши работа :)

  Rayna Damianova:

  инж. Христина Машева, огромни благодарности! :-) Помогнахте ми не само с тази задача, но и да разбера принципа на работа с по-дълги формули! Благодаря!

  Борис Иванов:

  Аз лично предпочитам да IF без AND. За целта условията се задават не от малко към голямо, а от голямо към млако. Пимер: =if(G5>30;"Действие";if(G5>20;"Действие-2";if(G5>10;"Действие-3";"Действие когато G5 не отговаря на нито едно от предните условия)))

  Даниела Кръстева:

  Здравейте Бих искала да попитам ако имам 5 sheet с имена и ЕГН и сума в различни колони който трябва да ги въведа имената и сумата в колоната с заглавие НЕТ в 5 sheet. Каква функция да използувам за да мога да ги прехвърля без да допусна грешка като някой от имената се повтарят в 2 различни sheet. Моля помогнете!

  Димитър:

  Даниела , можеш ли да заснемеш екрана , не мога да разбера какво точно искаш да ?

  Геозащита - клон Перник:

  Здравейте!

  Как използвате SUMIF, когато условията са повече от 1?

  Изписвам =SUMIF(1-вия диапазон от клетки;"условие 1";2-рия диапазон от клетки;"условие 2";диапазона за сумиране), но ми изписва, че има твърде много условия. Пробвах с & и още скоби, но не се получава. Друга функция ли трябва да използвам в този случай?

  Райна:

  При повече условия използваме SUMIFS

  Kocho:

  Може и със SUMPRODUCT

 • Как да активирам тази функция?

  Гергана:

  Здравейте! Забелязах, че когато инж. Цукев въвежда четирицифрени числа, не поставя интервал след първата цифра, но Excell автоматично го прави. Как да си включа тази опция?

  Христина Машева:

  Здравей,

  това се получава когато клетката е форматирана като "Currency"  или "Accounting". Ако искаш да ти разделя така числата, но да не са валута, може да си създадеш "Custom" формат по показаната снимка.
  Kalina Nakova:

  От разширени-опции за редактиране-автоматично вмъкване на десетичен знак,но  смятам,че ако се зададе и опцията-валута също става или поне при мен.Правя таблицата и понеже са ми различни колоните като напр.дни,часове,извънредни часове и т.н. там където са ми парички цъкам горе лв.и колоната се улевява с прилежащите и запетайки

  Гергана:

  благодаря, научих още 2 полезни опции!

 • С каква формула мога, след въвеждане на имена и изминати километри, автоматично да получавам изразходваното гориво, като разходните норми са различни?

  Dita:

  Здравейте, поддържам таблица с имена на шофьори, изминати километри и според признатия разход на гориво (различен за различните коли) и цената на горивото - се получава на кого колко дължим за пътни разходи. С каква формула мога, при изписване на името и километрите - да получавам автоматично колко литра гориво е изразходвала конкретната кола за въведеното разстояние. Имената на хората, на кого какъв разход признаваме на 100 км. и пр. са в общи данни - отделен шийт. Не съм сигурна, че въпросът е за този урок, но не намерих подходящо място другаде. Предварително благодаря!

  Иван Цукев:

  Ако подадеш примерни данни и как са структурирани, ще ти помогнем с формулата.


  Това е нещо, което е лесно постижимо с Excel. Сега сме само 2ри модул. Ако изгледаш уроците до края на курса ще видиш много примери, които ще ти помогнат да решиш задачата.
  Dita:

  Опростено, това е структурата

  Dita:

  Опростено, това е структурата

  Dita:

  Здравей, Иван. В кои уроци от следващите модули да погледна? За съжаление в момента ми се налага малко да прескачам и да търся необходими неща, а успоредно разучавам и уроците последователно

  Dita:

  Здравейте, нали не сте ме забравили?:)

  Румен Драганов:
  Да кажем, че таблицата в 'Sheet1' е Table1, а таблицата в 'общи данни' е Table2.
  Формулата в колонка C трябва да изглежда така:
  =LOOKUP(Table1[[#This Row];[Име]];Table2[Име];Table2[Разход гориво на 1 км])*Table1[[#This Row];[разстояние километри]]
  Изглежда сложно, но се получава така:
  1. пишете формулата =LOOKUP(
  2. маркирате клетка A2, поставяте точка и запетая
  3. избирате страница 'общи данни' и маркирате цялата колонка с имената (A2:A4), поставяте точка и запетая
  4. избирате цялата колонка с разхода на гориво (B2:B4), поставяте точка и запетая, затваряме скобата и поставяме знак за умножение '*'
  5. връщате се на страница 'Sheet1' и посочвате клетка B2


  Ако предпочитате да не работите с таблици, може да се напише в клетка C2:
  =B2*VLOOKUP(A2;'общи данни'!$A$2:$B$4;2)
  Тази формула може да се копира надолу колкото е необходимо.
  Интервала $A$2:$B$4 трябва да обхваща цялата таблица на страница 'общи данни'.
  Иван Цукев:

  Дита,

  точно такава задача решаваме в модул 7.
  Предлагам ти поетапно да стигнеш до тези уроци, но ако спешно ти трябва - прегледай ги предварително:
  https://aula.bg/Excel-avtomatichno-izvajdane-na-danni-ot-otdelni-lista

  Румен ти е написал формулата и може да я използваш директно, но в уроците от 7ми модул е разяснено с повече примери.
 • Как да задам формула за сумиране с два критерия?

  Ина Скаричева:

  Здравейте, 

  Бих искала в колона D, да се сумират отчисленията от рингтонове от колона C, когато A1=A2 и B1=B2. Може ли да се създаде подобна формула? Или може да се използва някаква функция за дублиране?!
  Ще Ви бъда много благодарна, ако ми помогнете да реша този проблем за мен :)
  Работя с Excel 2007
  Златко Петов:

  Аз не разбирам какво е рингтонове, и защо да се сумират, но мога да дам една идея: Използвай или по-скоро помисли дали не можеш да използваш функцията  IF.  Задаваш като условие (A1=A2 AND B1=B2) и при "истина"  сумира примерно В16 + С45.
  Ако разбирах малко повече от самата материя можеше да дам по-добро предложение. Примерно с някакъв цикъл да се сортират или знам ли. Съжалявам.

  Иван Цукев:
  Може да пробваш с sumifS вместо sumif.

  Ето синтаксиса:
  SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)
  Краси Кръстев:

  Здравейте, ако беше по - голяма база данни, може би бих предпочел направа на Pivot таблица за анализа ( относно Pivot таблиците има специално отделени уроци за тях в курса ) 

  Ина Скаричева:

  Благодаря за отговорите! Опитах със SUMIFS, но не се получи, може би не мога да задам правилно формулата. 

  Тъй като базите данни с които работя са много по-големи, наистина решението ще е с Pivot таблица. Явно трябва да имам търпение да стигна до тях :)
  Интересно ми беше, дали има и някакво по-просто решение за по-малки таблици от 2000-3000 реда.
  Yrusinov:

  Привет ,

  От това което виждам ти трябва функцията dsum , опитай с нея би трябвао да помогне
  Никола Петров:

  Лек ден и успехи!

  Недялка:

  Благодаря!

  Kenan:

  Здравейте. Как да задам формула за сумиране, която се отнася примерно за ноември.

  Kenan:

  Намерих решение

  =SUMIFS(A3:A888;B3:B888;">=01.11.2017";B3:B888;"<=30.11.2017")

  Никола Петров:

  Kenan, надявам се да сте използвал клавишната комбинация Ctrl+Shift+стрелка надолу, за да маркирате диапазона A3:A888, съответно B3:B888, а не да влачите от A3 до A888 или от B3 до В888! Лек ден и успехи!

 • Правилно въведена формула, а резултатите със стотинки, защо?

  Тензиле Ахмед:

  При въведена формула в резултата ми се получават неточни цифри, т.е. вместо цяло число някъкви стотинки, при условие, че комисионните ми са цели, защо?

  Альоша Исаев:

  За Аула потребител. Двадесет лева разделени на три в резултата се получават стотинки.

  Тензиле Ахмед:

  кое разделям на 3 при условие, че смятам сумата от комисионните на даден човек-пр.Петър.Когато използвам формулата ми излиза 4 196.20лв, а когато сумирам клетките една по една си ми излиза 4196 лв, колкото тр да е

  Альоша Исаев:

  Провери как е форматирана да ти се показва десетичната запетая във втория случай без формулата.

  Дарина Иванова:

  Клетката, в която са въведени 20 лв. е форматирана в паричен формат с избран символ "лв.". След извършване на действието полученото число взема формата на делимото, тоест на 20 лв. Ако желаем това да бъде цяло число, трябва да форматираме зоната с резултата във формат Number с 0 десетични цифри. Тогава резултатът ще бъде цяло число, закръглено по правилата за делене.

  Тензиле Ахмед:

   Благодаря Ви, открих си грешката.

  Виолета Григорова:

  И аз благодаря

 • Краси Кръстев:

  Здравейте, вижте за някой space преди след думата или пък възможен пропуск е някоя буква да е написана на латиници вместо на кирилица.Това се сещам на първо време като възможен проблем.

  Цветелин Стоянов:

  Чудесно. И аз това открих, но как да постъпя ако имам колона от 500 реда и 10-12 различни имена( населени места например) и проблема се появява с дублиране. Мога ли някак си да изчистя тези спейсове, като форматирам колоните или нещо подобно? Благодаря предварително!

  Краси Кръстев:

  Ами с Find and Replace ( Ctrl +F ) , думата която е с интервал я напишете както трябва в полето Find след което дайте на Find All, Excel ще открие всичко което съдържа Митко ( с настройките които съм показал в снимка 1 ) независимо дали има или няма интервал след него или пък точка или символ.В полето Replace ( с какво точно да ви се замени това което е намерено )  задайте пак Митко ( без интервали и т.н. )  Натиснете Replace, при което ще заместите всичките имена Митко1 Митко. Митко  с Митко.След което ще сте сигурен че всички имена ще са изписани по един и същ начин .Това е един трик за справяне с проблема.Ако срещнете проблем с ползването на Replace, не се притеснявайте питайте.Надявам се да съм бил полезен с отговора.

  Цветелин Стоянов:

  Супер! Благодарч

  Райна:

  Ако имаме да въвеждаме повтарящи се текстове в колоната, то за сме сигурни, че няма да сгрешим с въвеждането е удобно в клетката, в която ще въвеждаме кликваме с десен бутон и избираме Pick From Drop-down List... и от списъка, който ще се появи си избираме

  Мария Генова:

  Това е много добро предложение за въвеждане на повтарящи се текстове в колона. Не го знаех до сега, за което благодаря, че го споделихте.

  Димитринка Вълкова:

  Излишните интервали може да премахнете с функция TRIM (Text Functions). Например имате 2 и повече интервала между думите в текста. Функцията автоматично ще премахне излишните интервали, но ще остави 1 между думите.

 • Защо отговорът на теста към урок 6 е този?

  Пламен:

  Здравейте! Имам следният въпрос. При изборът на отговора отбелязан с 1 от снимката ми излиза грешен, а за правилен ми показва с номер 2, който съм отбелязъл. Въпросът ми е защо Мария е в " ", след като в самата формула не се слага клетката в кавички мисля, че е малко подвеждащ този отговор. Благодаря ви предварително!

  Пламен:

  Открих отговора в коментарите към следващите въпроси:)

 • Краси Кръстев:

  Здравей, има голяма вероятност да не са дубликати.


  Мария = Мария ........ изглеждат изписани еднакво нали ?

  Отдясно Мария е изписана с английско M а отляво с българско, освен това след името в ляво в Мария има интервал и когато дам да се премахнат дубликатите .... стоят пак и двете.

  Виж снимка 1 за по - добра представа ...

  Надявам се да съм бил полезен с отговора.
  Боряна Романо:

  Благодаря на инж. Краси Кръстев! Изтрих съдържанието на клетките и копирах имената. Получи се "премахване на дубликати".

  Yrusinov:

  Здравей , 

  Ако е една колона е лесно , ако имаш повече от една колона зависи как ги маркираш при самото премахване дали да махне дублиращите се стойности като следи дублажите само в една , две или повече колони , така се получават различни комбинации
 • Как мога да заключа формула?

  Ана Йонкова:

  Ако таблицата е с доста сложни формули, а с нея работят доста хора, мога ли по някакъв начин да си блокирам формулите за да избегна волна или неволна грешка, когато някой иска да види какво съдържа тя? За Excel2010.

  Краси Кръстев:

  Здравей,  решение на този казус може да бъде да заключиш определени клетки, които не искаш да се променят било умишлено или по невнимание.


  Ето тук в раздела трикове на Aula има една тема в която съм описал как може да стане това.

  Линк към темата : 

  https://aula.bg/uroci-zaklyuchvane-na-edna-opredelena-kletka-v-excel

  Надявам се да съм бил полезен с отговора.
  Ана Йонкова:

  Благодаря!

 • Как да направя сума от две клетки при определено условие?

  Jivko:

  Здравейте! Имам следния проблем : Трябва да сумирам числата от клетка А и Б в клетка С. Числата може да са положителни или отрицателни. Условието обаче е : ако в клетка Б числото е в интервала 0 до 7,99 то клетка А трябва да се сумира с нула ? Благодаря !

  Краси Кръстев:

  Здравей, ето тук съм дал отговор на подобен казус в който именно се разглежда диапазон. Идеята е да се изпозва IF и AND 


  Пробвай да го направиш сам за своя случай който е доста подобен, ако се затрудниш или не се получи нещо, пиши тук ще помогнем да го нагласиш за твоя случай.

  Ето я и темата в която съм написал формулата и съм обяснил кой параметър в нея какво означава.

  https://aula.bg/question#id-116531200001

  Надявам се да съм бил полезен с отговора и темата в която съм разяснил нещата да е от полза/
 • Защо при добавяне на ново име резултата е "-"?

  Ani Ivanova:

  Както Тanya по-долу е попитала и аз се опитах да добавя ново име и в двете колони. Защо в колоната за сумиране на бонусите резултата е "-"?В случая добавих "Йордан".

  Дарина Иванова:

  Единственото, което забелязвам от снимката е различното изписване на буквата Й. Проверете дали двете имена са изписани с един и същ шрифт или ги напишете отново, може и с копи / пейст.

  Ради:

  Ами при мен не се получва сумирането с двата процента, а мисля, че съм написаъл същото ще се радвам да погледнете!  Можели да Ви пратя файла?

 • Защо при добавяне на ново име в двете колони резултата е „-„?

  Ani Ivanova:

  Както Tanya по-долу е питала, какво става когато в двете колони добавим ново име? При мен излезе резултат „-„ при добавяне на „Йордан“.

  Silviya:

  Здравейте, при така написана формула, при добавяне на ново име в колона А и колона К, в колона L следва да се намери сбора на бонуса и за новото име. При вас се получава че няма бонус, защото в колона К сте написала ЙОРДАН, а в колона A ИОРДАН с ударено И (така ми изглежда...), т.е. ексел не намира името ЙОРДАН и за това неговият бонус е 0.

  Ani Ivanova:

  Благодаря Silviya, наистина това е проблема, след като го оправих се получи!

 •  как да изчисля средна при зададен филтър

  Tsvetana:

  Как да изчисля средната при зададен филтър?Когато филтрирам данните ми показва същото число за средна аритметична, както когато не са филтрирани? 

  Silviya:

  Тук трябва да използвате функция SUBTOTAL с функция 1, т.е.:

  =SUBTOTAL(1;D:D)

  При въвеждането на функцията ще видите и други функции, които могат да се приложат в нея - MIN, MAX, SUM и т.н.
  Tsvetana:

  blagodarq!!!:)

  Емил:

  Малко помощ и от мен - описание на част от функциите на ексел. Доно съм бил полеззен.

  Мария Генова:

  Благодаря за този подарък, определено ще ми потрябва.

 • Защо ми връща 0?

  Tsvetana:

  Защо ми връща 0, когато използвам countifs и във формулата един от критериите ми е дата?

  Райна:

  Здравей, Цветана, опитай не с конкретните стойности(за да се избегне възможността за грешка при писане на стойностите), а да избереш съответните клетки, съдържащи критерия.
  Аз пробвах няколко пъти да въведа формулата както ти, и ми се получаваха също нули в повечето опити. Не можах да си обясня защо. Само първия път като въведох формулата се получи правилният резултат, може би с форматите на клетките нещо не е било наред.

  Никола Петров:

  Лек ден и успехи! Лек ден и успехи!

  Никола Петров:

  Лек ден!

  Никола Петров:

  Лек ден и успехи!

 • Краси Кръстев:

  Здравей, ето тук в тази тема има доста дълга и добра дискусия относно този проблем.


  https://aula.bg/question#id-99353600001

  Съвета ми е да я изчетеш цялата и мисля че всичко ще ти се изясни.
  Blagovest Stankov:

  Благодаря 


 • Краси Кръстев:

  Здравейте, синия диапазон е избран погрешно, трябва да изберете имента, т.е. C27:C39 трябва да стане на B27:B39.

  Гергина Гочкова:

  Благодаря! Получи се! ?:)

 • Краси Кръстев:

  Здравей, Atanas Yorgov.

  Ето тук има : Защо не се получава числото и не се закръгля правилно числото ?

  една доста интересна тема в която се говори за закръглянето на числата в Excel, когато сме закръглили и кога само сме форматирали дадена клетка да показва колко знака след запатаята да се показват. Прочетете я цялата тема и мисля че ще Ви се изясни защо се получава така.

  Atanas Yorgov:

  Благодаря за отговора. Разбрах разликата между форматирането и формула за закръгляне на числото.

  Atanas Yorgov:

  Преди време се опитвах да поправя тази грешка с =ABS(FIXED(B5*C5)) Получаваше се но дали е правилно или може да се получат някакви невидими грешки?

  Краси Кръстев:

  ДА, може и така. Така както си показал Fixed следва закръглението да е два знака селд запетаята.

 • Каква функция да използвам за преизчисляване на стойности в $ по курс на деня?

  Krastana_kostova@abv.bg:

  Аз ползвам функцията SUMIF , при преизчисляване на стойности от $ в лева, това е моята версия на преизчисляването на продажбите от $ в лева. Тук съм ползвала =SUMIF(Q:Q;U2;S:S) , където Q:Q е range,това са фиксинга на БНБ за $ за деня; U2 - criteria е дата от месеца; S:S -sum_range, това е курса на $ към лева за съответния ден. Това го раздърпвам за продажбите на съответната дата. Недостатъка тук, е че за следващата дата правя корекциите ръчно. Просто до тук стигат познанията ми. Ако някой може да предложи продължение на моя вариант или по-добро решения би било чудесно.

  Краси Кръстев:

  Здравей, имам едно решение на база на Pivot таблици, които са най - удобния инструментза анализи на информация, работа с голяма база от данни, за които буквално с няолко клика може да получим доста информация. Няма да се спирам подробно на Pivot таблиците, в края на настоящия курс има модул свързан с тях както и доста дискусии в темите от форума.

  Освен това наскоро изглезна курса на Витали Бурла - "Анализи с Excel" в който са залегнали доста уроци свързани с Pivot таблици, там има и други доста полезни хидтринки които може да научи човек.

  Ето конкретно на въпроса :

  Как да направя Pivot така че да превърна левовете в евро ?

  Тук има приемерно решение за справяне с казуса.

  Надявам се съм бил полезен с отговора в темата към която ви препратих.

  Krastana_kostova@abv.bg:

  Много благодаря! Все още не съм стигнала в уроците си до тях, но това е само още един стимул да продължа напред.

  Никола Петров:

  Вие работите на Excel 2007.Във нея има функция DOLLAR. Имаме някаква стойност, например 265,39$ и тази стойност е записана в клетка, примерно В6. За да я преизчислим в лв, пишем в клетката, в която се премества курсорът, следното: =DOLLAR(B6;2) и натискаме Enter. Ще се покаже стойността в лева. Цифрата 2 показва колко знака да има след десетичната запетая. Трябва да проверите имате ли българската валута - лв - във менюто Home, Number, Accounting Number Format. Лек ден и успехи!

  Krastana_kostova@abv.bg:

  Много благодаря! Разбира се веднага ще опитам предложения вариант, защото ще ми спести много време. Това още веднъж доказва, колко е полезен обмена на информация между всички, за което съм ви безкрайно благодарна.

  Krastana_kostova@abv.bg:

  Истината е , че всъщност аз трябва да преизчисля, сумата, която е в $ по курса на деня и да получа левовата и равностойност.

  Никола Петров:

  Надявам се да Ви е от полза!

  Krastana_kostova@abv.bg:

  Благодаря!

 • Дарина Иванова:

  Тук има идея как да извлечете уникалните редове от таблица: https://www.youtube.com/watch?v=vvgMlI4Sf90

  Илиана Петровска:

  Много ми беше полезно

 • Възможно ли е основните ми данни да се намират в един worksheet, а резултатът от използването на функцията sumif да излиза в друг worksheet?

  Инна Николова:

  Здравейте, Искам да попитам следното нещо - взимам изходните данни от Вашия пример m2v6 за комисионните. Тази информация се съдържа в sheet 1. Искам обаче анализът ми да се появява в sheet 2, вместо в sheet 1 както е в примера. Възможно ли е да се получи този вариант? Благодаря предварително!

  Краси Кръстев:

  Да няма проблем да се получи.

  Когато изписвате формулата в sheet 2, просто трябва да отидете в sheet 1 и да си изберете диапазона който търсите и диапазона, който искате да се сумира.

  Ако бяхме изписали формулата в sheet 1, избирайки диапзони от sheet 1, следваше тя да има вида показан на снимка 1 =SUMIF(A1:A9;"Вариант 1";B1:B9)

  Снимка_1

  Ако я изпишем в sheet 2 и съответно изберем клетки от sheet 1 тя следва да излгежда така както е показано на снимка 2 =SUMIF(Sheet1!A1:A9;"Вариант 1";Sheet1!B1:B9)

  Снимка_2

  Забележи как пред диапзона има записан името на листа и след това !- Sheet1! това именно е разликата в записа, именно това прави препратка първо към дадения лист и едва след това до диапазона.

  Надявам се да съм бил полезен с отговора.

 • Може ли да сумираме таблици с 12 страници (sheet) в 13-та страница?

  Нели Велинова:

  Може ли да сумираме таблици с 12 страници (sheet) в 13-та страница като колоните са абсолютно еднакви, а в редовете с имената на всяка страница може да има разместване, добавяне или изтриване. Става дума за таблица, която на всеки ред има име на човек + начислена БРЗ + клас + добавки + сбор от всичко това за всеки месец от календарна година. Идеята е да се получи сбор за разходите за работни заплати за цялата календарна година.

  Kocho:

  Най-удобно, лесно и правилно е всичките 12 шийта да се съберат в един като се добави колона за месец. След това данните лесно се обобщават с пивот таблица.

  Друг вариант е да се използва Data / Consolidate

  Краси Кръстев:

  Още един вариант е да се използва SUMIF функцията.

  Макар че няма как да стане само със Sumif, защото функцията не подрържа 3D референция.

  Трябва да се направи един Sumproduct, след което да вкараш един Sumif, на ниво SumIF трябва да вкараш един Indirect към създаден списък, като този списък реално е списъка с имената на sheet-овете (листата).

  Ето един пример от КСС - та (снимка 1 позиция 1) за които ми трябваха крайни суми от няколко sheet-a.

  Никола Петров:

  Ето един пример:

  Ако отметнем опцията Create links to source data, то трябва да изберем НОВ лист и при всяка промяна на данни от някоя от таблиците, тя автоматично ще се отразява и във сумарната! Лек ден и успехи!

 • Как да сортираме

  Антон:

  Здравейте, урока ''Анализи и сумиране с условия чрез sumif'' ни показа как да сумираме процента комисионна на отделен човек. Как да сортираме по големина печалба така,че този който взима най-много да се появи отгоре(сортиране)?

  Kocho:

  Има няколко начина - с макрос, с помощна таблица и функцията Rank.

  Да попитам обаче, ако са двама или трима с една и съща сума как ще ги сортираме?

  Антон:

  по брой работни дни

 • Защо получавам други стойности от видеото?

  Димитър Б. Дренски:

  Здравейте,

  защо след като правя едно към едно, което и Вие и като въведа следната формила:=SUM(A:A;J2;D:D), като я придърпам за другите имена, те автоматично получават стойността на първото име. Ако добавям после нови редове, то няма актуализаця.

  Благодаря!

  Димитър Б. Дренски

  Десислава Петрова Дженкова:

  Здравейте, погледнете по-добре каква е формулата във видеото! Формулата, която се използва е SUMIF, а не само SUM. Двете формули имат различни критерии.

  Димитър Б. Дренски:

  Благодаря!

 • Как да сумирам с условие

  Павлин:

  Здравейте, как може да се сметне сумата от всички приходи над стойността, посочена в клетка D2 (>D2)? Идеята е, че тази стойност търпи промени, а оттам и въпросната сума би била различна. Пробвах с =SUMIF(B2:B8;">D2";B2:B8) и приема формулата, но изписва нула или - (в зависимост от настройките в Format Cells.

  Teodor_RR:

  Здравейте! Критерият се записва в кавички, когато съдържа логически/математически израз или когато е текст. Когато е число - кавички не са необходими. Във Вашия случай искате да сравнявате числа със стойност на клетка ... ако запишете критерия в кавички, тогава сравнявате числа и стринг със стойност "D2" - няма как да очаквате смислен резултат. Правилното изписване на формулата за целта, която искате да постигнете, е =SUMIF(B2:B8;">"&D2;B2:B8)

  Павлин:

  Много благодаря.

 • Защо функцията SumByColor липсва в моя Ексел part of Office Tab 11.00(64bit) и как мога да я добавя

  Владислав Вълков:

  На сайта https://www.extendoffice.com/documents/excel/1418-excel-count-sum-by-font-color.html намерих решение с което мога до добавя като макрос функцията във файла в който работя, но няма решение как да я добавя в Ексел, така че да мога да я ползвам и в други файлове.

  Kocho:

  За да ползвате макрос във всички xls файлове, процедурата е следната: 1. Записвате един файл в XLSTART папката. Адресът на тази папка е нещо такова: C:\Program Files\Microsoft Office\Office 15\XLSTART Повече подробности - (тук)[https://support.office.com/en-us/article/automatically-open-a-specific-workbook-or-template-when-you-start-excel-be9cddc1-a148-4cbf-8f3b-779df08957a3]

  1. Записвате макроса в този файл

  2. За удобство може да го скриете файла, така че дори да е отворен да не се вижда и да ви се пречка.

  Това става от View => Window => Hide

  Така, всеки път когато отваряте Ексел, този файл ще се отваря, макар да не се вижда. Съответно всички макроси ще са налични

  Kocho:

  А, и още нещо да кажа - защо ви е тази функция?

  Владислав Вълков:

  При работа с условно форматиране.

  Kocho:

  Това ми е любимото. В 90% от случаите, когато някой иска функция SumByColor става въпрос точно за условно форматиране.

  А не е ли по-просто да се използва логиката на условното форматиране, за да се сумира по цвят чрез SUMIF или SUMPRODUCT? Евентуално може да се наложи да се използва помощна колона.

  Кажете каква е тази логика на условното форматиране, ще измислим формула за сумиране по цвят.

 • Как автоматично да се обновят имената?

  Камелия Колева:

  Здравейте, А как може да се процедира, ако в магазина започне да работи нов човек, Ива. Добавяме я в колона А, но искаме автоматично да се пренесе името и в колона I. Или с други думи, ако искаме информацията от една колона да се копира автоматично и в друга, но с критерия от втората (в случая с премахване на бъдещи дубликати). Пробвах да цъкна на самата колона I и да напиша =А:А, но копира само от А1 текста. Благодаря предварително!

  Краси Кръстев:

  Здравей, Камелия.

  Страхотно е че искаш да автоматизираш повече и повече процеса :).

  Нещата тук в този урок обаче са показани на доста начално ниво с цел да се покаже как да се работи с някои основни базови функции и операции, които биха спестили време ако правим бърз анализ посредством показаната ситуация.

  Понатам в уроците е показано как бързо лесно и удобно може да се правят нализи именно в такива ситуации в които има някой новодошъл или пък искаш да разделиш хората по региони в зависимост от това къде точно работят и т.н. и т.н. тогава sumif функцията или ще е част от начина по който може да бъде достигнато решение на автоматизирането или може дори да бъде излключена, посредством използването на директно вграден инструмент ... НО затова по натам в курса ;)

  Камелия Колева:

  Значи продължавам да гледам :)

  Краси Кръстев:

  Да :) Продължавай!

  Juls:

  Как да коригирам проблема?
  (страницата не ми позволи да задам въпроса самостоятелно и затова пиша в коментар)

  Kocho:

  По абсолютно един и същи начин ли са изписани? Да не би да има на едното място интервал след името?

 • Как да добавя ново уникално име?

  Vladimir Rangelov:

  Здравейте, Ако в имената на продавачите се появи ново уникално, как да го добавя (не ръчно) в колоната с разделените дубликати, без да копрам наново имената и да ги разделям отново с Remove duplicates?

  Краси Кръстев:

  Здравей, Владимир.

  Може да направиш Macros, тези дейставия да се повтарят с клавишна комбинация или с бутон направен за тях. Как се прави макрос понатам в курса. По натам в курса има и още по-добри методи за анализи и сумиране с условия ... доста по атоматизирано...така че доста добър въпрос определено искаш да автоматизираш нещата и по натам в курса определно ще видиш много по-добър за анализи и сумиране.

 • Защо не се изтрива дубликат?

  Elipeycheva:

  Здравейте, не ми се изтри един дубликат при имената и също после имах проблем при изчисляването на комисионната. Имате ли някаква представа на какво се дължи това? Благодаря предварително!

  Kocho:

  Най-вероятно само прилича на дубликат, но всъщност си е уникална стойност защото: - съдържа един интервал повече - използвани са латински букви вместо кирилица (буквата "А" на латиница и кирилица изглежда съвсем еднакво, но за Ексел са различни символи) - има някаква дребна разлика, което не се забелязва на пръв поглед. Например: Константин и Констаннтин

  А за проблема с комисионната - само може да се гадае без подробности и/или картинки

 • Как да преброя клетки със стойност?

  Zdravko:

  Може ли да преброя в една колана от 200 реда, да речем, в колко клетки има стоиност и колко са с нулева стойност.

  Димитринка Вълкова:

  Според това какво искате да преброите, използвайте подходящата функция: Count - преброява само клетки с числа; CountA - преброява попълнение клетки с текст или число; CountBlank - преброява само празни клетки.

  Zdravko:

  По подразбиране е зададено в таблицата празните клетки да заемат нулеви стойности, така че във всички клетки има стойност. Това се случва в няколко колони. Исмад да изведа в колко от колоните има стойност различна от нула. Пробвам с формулата =countif(I:I;">0"), но не се получава

  Zdravko:

  Благодаря Ви, В по новата версия се получи.

 • Георги:

  Да, ще има и много други трикчета които да улесняват работата ти с Excel, както и да ти помогнат да получиш максимума от този софтуер

 • Как да достъпя Remove Duplicates?

  Iglika:

  Как да достъпя Remove Duplicates? При мен в Data не се появява такава опция

  Дарина Иванова:

  Ако не се появява Data Tools, може да се добави по следния начин:

 • Защо при мен не се получава?

  Ивайло Георгиев:

  Защо, при мен не се получава с разделител - ; / точка и запетая/, а след няколко проби, установих, че се получава само със " запетая"

  Kolyo Angelov:

  При по старите версии на Ексел за разделител се изпозлва запетая, при по-новите - точка и запетая. Вижте в подсказките за формулите как го изписва самия Ексел

  Ивайло Георгиев:

  Аз съм с платен 365 и би трябвало винаги да ми е най-новата версия.

  Kolyo Angelov:

  Пробвахте да си промените настойките на Ексел или насторойките на Регион на уиндуса, както е показано тук https://exceljet.net/glossary/list-separator

 • Може ли да се ползва функция sumif по два критерия едновременно - примерно по име и месец?

  Natalia Kalaykova:

  Може ли да се ползва функция sumif по два критерия едновременно - примерно по име и месец?

  Никола Петров:

  Natalia, покажете какво имате като начални данни (дано не е нещо тайно!) и какво искате да получите! Лек ден и успехи!