Трансформации на обекти (Transformations)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще поговорим за различните трансформации, които можем да прилагаме върху обектите.
Най-напред ще разгледаме възможностите, които ни предлага "bounding box" или така наречаната "селектираща рамка".
С помощта на нейните ръкохватки променяме размерите свободно.
Като приближим някой от тях с курсора, стрелките показват в каква посока можем да управляваме размера.
С тези разтегляме или свиваме обекта, само във вертикална или само хоризонтална посока.
С диагоналните разтегляме или свиваме, едновременно ширината и височината, като се запазва съотношението между тях.
Тоест скалираме обекта.
Ако задържим клавиша ""ctrl при тези действия разтегляме или свиваме спрямо центъра.
И скалираме обекта, като центъра остава фиксиран.
Можем да оразмеряване обектите и като задаваме точни стойности в полетата за ширина, височина и процентно мащабиране.
Важно е да имаме предвид иконата фиксираща съотношението между двата размера.
Когато искаме да променим единия и с него се променя и другия.
Трябва да отключим съотношението, за да можем да променяме ширината и височината, независимо една от друга.
Има още няколко трансформации, които можем да извършваме с"bounding box".
След като селектираме обекта, трябва да щракнем още веднъж или върху неселектиран обект трябва да щракнем два пъти.
Селектираща рамка става рамка за ротиране и изкривяване.
С осевите ръкохватки изкривяваме формата на страни.
А с ъгловите завъртаме обекта около центъра.
Центъра на ротация можем да преместим като го издърпваме с ляв бутон другаде върху обекта или извън него.
Тук също можем да използваме клавиш "ctrl", който ограничава завъртането през равни ъгли.
Ограничителния ъгъл можем да променяме в настройките в раздел "workspace" и подраздел "edit".
Можем да завъртим обекта на точно определен ъгъл, като зададем стойност в полето в контекстната лента.
А от иконите за "mirror horizontally" и "mirror vertically" обръщаме обекта огледално, спрямо хоризонталната или вертикалната ос.
Освен чрез иконите можем да обръщаме огледално и като задържим клавиши "ctrl+shift".
И с ляв бутон издърпаме някой от ръкохватки в противоположната посока.
Така обръщането става спрямо оста на обекта.
Ако задържим само клавиша "ctrl" обекта се обръща огледално спрямо очертанията на селектираща рамка.
Всички тези действия може да приложим също от докера за трансформации, който отваряме от меню "windows", "dockers" и подменю "transformations" и избираме някоя трансформация от списъка.
Отваря се още едно меню за всички трансформации.
Преместване, завъртане, огледално обръщане, оразмеряване и наклоняване.
Като можем да задаваме спрямо центъра страните или ъглите да се извършват тези трансформации.
Последния начин, който ще разгледаме е свободното трансформиране с с инструмента "free transform".
С него можем да завъртаме, обръщаме, скалираме и изкривяваме обектите.
Като изберем някой от начините за трансформиране, щракнем и задържим левия бутон върху обекта и издърпаме и движим курсора в желаната посока.
Трябва само да имаме предвид, че мястото където щракнем служи за център спрямо, който се извършва трансформацията.
В даден момент след като сме приложили множество трансформации върху различни обекти можем да ги върнем в първоначалния вид.
Трябва посочим обектите и след това от меню "object", подменю "transformations" изберем "clear transformations".
Така изчистваме всички трансформации.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво постигаме при завъртане на обект със задържане на клавиш Ctrl?
Ограничаваме завъртането през равни ъгли
Обръщаме обекта огледално спрямо очертанията на селектиращата рамка
Отваряме докера Transformations

Въпроси и отговори

 • Как да намеря Object?

  Цвета Попова:

  Как да намеря Object? ver16

  Венета Желева:

  Здравейте,

  Ако въпросът Ви е бил във връзка с намирането на команда Clear Trasformations за изчистване на трансформациите, ето сравнение между разположението ѝ в двете версии:

  Докато във версия Х7 командата се намира в меню Object и подменю Trasformations (Сн.1), Снимка 1

  то във версия Х6 можем да я открием в меню Arrange, което сте посочили, само че не в подменюто Transformations, а точно под него (Сн.2). Снимка2

  Лазарина:

  Как се подготвя файл за печат,оразмеряване и разстояние на обекта от полето за печат?

  Венета Желева:

  Здравейте, Лазарина, в уроците за Дизайн на визитна картичка и Основни насоки при подготовка за печат има обща информация. Добре е да попитате и в конкретната печатница за техните изисквания.

 • Краси Кръстев:

  Здравейте, приближавате се към лентата долу снимка 1 позиция 1, след което отивате с мишката там където пише моментната скорост 2X например (снимка 1 позиция 2), следва да ви се появят повече варианти за избор за скорост изберете 1X или 0,85X например (снимка 1 позиция 3).

  Снимка_1

  Ако плаеъра ви не изглежда така, както на снимка 1, ами така както изглежда на снимка 2 позиция 1, то тогава натиснете линка посочен на снимка 2 позиция 2, за да преминете към по-новия плаъер на Aula - този показан на снимка 1.

  Снимка_2