Създаване на нови документи за печат и за web

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще научим как да създаваме нови документи.
Ще разгледаме създаване на документ за принтиране и на документ за уеб.
Един от начините да създадем документ е като в "welcome screen", който се отваря след стартиране на програма натиснем надписа "new document".
Ако по някаква причина началния екран не се отворил или сме забранили показването му.
За нов документ ползваме иконата "new" или клавишната комбинация "ctrl+n".
Също можем изберем меню "file" и оттам да посочим командата "new".
След което се отваря прозореца за задаване на настройки.
Най-напред ще създадем документ за принтиране.
В полето за име, автоматично генерирано име.
Можем да напишем ново име или да го оставим така и по-късно да го променим при запазването.
От падащото меню можем да изберем от няколко готови профила с настройки.
В горната част над линията са имената на някой от профилите използване последно.
И са подредени в реда, в който са използвани.
А под линията е списъка с всички налични профили.
Профилите "default cmyk", "coreldraw default" и "default RGB" са за файлове за печат.
Профилът "web" е за файлове, които ще ползват например в интернет.
И ще бъдат гледане на екран на монитор или мобилни устройства.
А последният профил "custom" е за персонализирани настройки.
Тези три профила имат зададен по подразбиране размер на работния лист "letter".
Това е стандарт използван в САЩ и в родината на "corel draw" Канада.
И е неприложим за България и за това, ако ползваме някои от тези три профила, трябва да сменим размера на листа на "а4", "а3" или друг подходящ формат.
сега няма да използвам тези профили, а ще избера "custom".
В полето за размер на листа посочваме от падащото меню формат "а4".
В полетата за ширина и височина, размерите са в мерните единици, в които е зададен стандарта, в случая милиметри.
Можем да променяме тези размери, ориентацията на листа и мерните единици.
Но е най-важно да запомним, че за файлове за печат е препоръчително да работим в милиметри.
В полето за брой страници по подразбиране имаме една.
Можем да добавяме още от тези стрелки.
Ако сме планирали колко страници ще бъде документа, а можем и да ги добавяме в последствие в процеса на работа.
За цветови модел имаме два избора "rgb" е приложим за уеб и преглед на екран.
А "cmyk" се използва в печата.
В случая искам да създам документ за печат.
За това избирам "cmyk".
За резолюция оставям най-високата възможна стойност.
300 "dpi", тъй като много от ефектите в "corel draw" използват растер.
И целта е да се виждат възможно най-добре.
И последната настройка "preview mode".
Се отнася за режима, в който ще виждаме документа.
Докато работим в него.
По-нататък ще разгледаме режимите подробно.
За сега избирам "enhanced", който визуализира обектите в най-голям детайл.
Ако искам да ползвам текущите настройки.
И друг път без да избирам една по една опциите.
Мога да запазя тази комбинация от настройки от бутона с дискета.
Трябва да въведа име.
И натискам "ok".
В списъка с профили вече виждам новия1 който запазих.
И ще мога да го ползвам многократно.
А ако преценя в даден момент мога да го изтрия от тук.
В квадратчето може да маркирам с отметка ако не искам този прозорец да се показва повече.
Ще го оставя немаркирано и натискам "ок".
Така създадохме нов празен документ за принтиране.
С параметрите, които посочихме.
Формат "а4", размерите в милиметри, които можем да променяме, вертикална ориентация на листа и мерните единици, в които работим.
Ако променяме характеристиките на страницата е много важно да обърнем внимание на тези две икони.
Ако маркираме иконата за всички страници.
Ще променим размера и в целия документ.
И със същия размер ще бъдат новодобавените страници.
Ако натиснем иконата текуща страница.
Промените ще се отнасят единствено и само за тази.
По този начин всички новодобавени ще са в оригиналния размер на документа.
Долу се виждат отделинте страници, като отделни табове.
Мога да добавя допълнителни, като натискам иконите в ляво или дясно.
Или като с десен бутон натисна върху съответния таб.
И избера от менюто вмъкване на страница в "преди" или "след".
От същото меню мога да преименувам страницата.
Да я изтрия, да променям ориентацията, от хоризонтална на вертикална и обратното.
Също и по-нататък, когато запълня страниците със съдържание бързо и лесно да дублирам цяла страница.
Заедно с всички обекти в нея.
Повече за документа можем да видим, щракнем с десен бутон и изберем "document properties" или свойствата на документа.
Виждаме името, броя, размера и ориентацията на страниците, резолюцията, цветовия модел и други настройки.
На местата където засега няма информация това е така, защото документа е е все още без съдържание.
А по аналогичен начин създаваме и документ за уеб.
С клавишна комбинация "ctrl+n" отново отварям прозореца за настройки.
Автоматично е зададено име.
Ще го оставим така.
От профилите избирам "web" и с това в останалите полета се зареждат готовите настройки.
Работното поле в пълен размер на екрана.
Ширината и височината на работното поле са в пиксели.
Именно пиксели, защото съдържанието ще бъде гледано на екран.
И ориентацията на страницата е хоризонтална.
Ако желаем може да сменим ориентацията.
Цветовия модел в който ще работим, задължително, трябва да "rgb".
Резолюцията можем да намалим на 72 "dpi".
Или да я оставим както е така на 96 "dpi".
Отново ще оставя немаркирано полето за отметка и натискам "ок".
Така създадохме нов документи за уеб.
Тук горе мога по всяко време да променям размерите.
Както и при документите за принтиране.
А след като ги променя ще се активира и този бутон за ориентацията на листа.
Също така мога да добавя и нова страница ако ми е необходимо.
С това завършваме този урок и ще ви очаквам следващия.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С коя клавишна комбинация отваряме нов документ?
Ctrl+N
Ctrl+J
Ctrl+O
 
Кое от следните твърдения е вярно?
Задаваме CMYK като основен цветови модел на документи за принтиране, а за web посочваме RGB
RGB посочваме като основен цветови модел на документи както за принтиране, така и за web
RGB модела е подходящ само за файлове за печат, а CMYK - за web

Въпроси и отговори

 • Как се задават настройките - за всеки започнат проект отново или чрез зареждане на запазените, или веднъж направени си остават текущи без значение по кой проект работим?

  инж. Юлиан Ангелов:

  се задават настройките - за всеки започнат проект отново ( или чрез зареждане на запазените, или веднъж направени си остават текущи без значение по кой проект работим?

  Венета Желева:

  Настройките в прозореца Create a New Document са настройките по подразбиране за създаване на нов документ. При промяна на тези настройки (чрез избор на друг готов preset или задаване на персонализирани параметри), с натискане на ОК освен създаване на документ става и актуализиране на настройките по подразбиране, които ще бъдат зареждани всеки следващ път при извикване на Create a New Document до момента, в който не бъдат променени отново. След извършена промяна, потвърждаване и създаване на нов документ с променените параметри, при следващо отваряне ще се зареждат последно използваните настройки.

  инж. Юлиан Ангелов:

  Благодаря! :)

  Вяра Славова Черкезова:

  Когато се натисне отметката в прозореца Create a New Document и тя спре да е видима, какво трябва да направим за да възстановим предишния облик?

  Венета Желева:

  Вижте в тази тема.

 • Може ли само с CorelDRAW да се обработят слайдовете, които ни представяте, т.е. преподавате в тези уроци?

  Петър С. Петраков:

  Вие ни представяте много пояснително видео курса с ограждения, червени стрелки и пояснения, за което Ви благодаря! Позволете ми да попитам дали в самият CorelDRAW има опция за видеозапис подобно с слайдшоу, или с помощта на друг специализиран софтуер се подготвя и обработва предварително този снимков материал, като видео файл?

  Венета Желева:

  Посочващите стрелки и другите маркиращи елементи не са част от средата на CorelDRAW, а са поставени допълнително с цел да се обърне внимание на отделни акценти от показваното на „дъската“ в нашата своеобразна виртуална класна стая.

  CorelDRAW няма възможност за видеозапис, тъй като е предназначен за обработка на векторни графики. В Интернет ще откриете разнообразие от специализирани програми (безплатни и платени) за записване на екрана и видео обработка, потърсете screen recording & video editing.

  Петър С. Петраков:

  Това го зная от лекцията в курса за "... Windows 10", но за всеки случай се допитвам и до Вас.

 • Какво трябва да направим, след настройките, когато се натисне отметката в прозореца Create a New Document и той спре да е видим, за да е възстановим предишния облик?

  Вяра Славова Черкезова:

  След настройките, когато се натисне отметката в прозореца Create a New Document и той спре да е видим, какво трябва да направим за да възстановим предишния облик?

  Венета Желева:

  Показването става от Tools > Options > Workspace > General > Show new document dialog box: New-document-dialog-box

 • Защо default RGB тук е настройка за печат при условие, че RGB е цветовия модел за WEB

  Христина Кирова:

  В по-следващ урок се казва, че RGB е цветовия модел за WEB, но в този урок default RGB е настройка за печат. Правилно ли го разбирам или греша някъде?

  Nadia Tzoneva:

  Христина, наистина повечето принтери печатат в CMYK режим, но има и принтери, които работят с RGB - принтерите за сублимация например