Работна среда: Кутия с инструменти (Toolbox)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще продължим с прегледа на отделните елементи от работната среда.
Ще се запознаем с кутията с инструменти.
Имаме две основни понятия: единични инструменти и групи от инструменти.
Единичните са тези, с които изчертаваме обект или прилагаме дадено действие.
Групите съдържат в себе си няколко единични инструмента.
Тези икони, които имат стрелка в долния десен ъгъл означават група, съдържаща няколко единични инструмента.
Видим е само един от тях.
За да видим и останалите, трябва да натиснем ляв бутон на мишката върху видимия инструмент и да задържим, докато се покаже цялата група.
След като изберем друг инструмент, групата се минимизира отново.
И видим става този, който последно сме избрали.
Видимостта на отделните инструменти в кутията, зависи от настройките на средата, в която сме избрали да работим.
В момента виждате работната среда по подразбиране.
Ако при вас подреждането на иконите е различно е възможно да е избрана друга работна среда.
Можете да проверите каква е посочена, като отидете в меню "Windows" и подменю "workspace".
Сега ще направим общ преглед на кутията с инструменти.
Няма да разглеждаме всеки инструмент отделно.
Тъй като ще се запознаваме с приложението им в процеса на работа.
Тези черти разделят групите и единичните инструменти на няколко тематични раздела.
В този раздел са инструментите за маркиране и работа с очертания.
В първата му група имаме инструменти свързани със селектирането на обекти.
Следващата група е за оформяне на криви.
Тоест на линиите на очертаване.
За заглаждане на неравности и за прилагане на различните деформации върху линията на контура.
В следващия раздел разполагаме с инструменти за изрязване.
За промяна на мащаба и за придвижване в работното поле.
В следващия раздел са събрани инструментите за за рисуване и чертане.
Можем да изчертаваме различни видове криви.
Да ползваме готови четки със зададен щрих.
Да създаваме геометрични форми, помощни обекти и други фигури Следващия раздел е свързан със създаване и структуриране на текст.
В него се намират инструментите за създаване на текст и за изчертаване на таблица.
А под него е раздела с групата инструменти за поставяне на размерни линии в чертежи.
И групата с конектори за различни графики.
Пред последния раздел съдържа групата с ефекти.
Ефекти, като сянка, екструдиране и прозрачност.
С инструментите в последния раздел управляваме цветовите характеристики на обектите.
Можем да настройваме кутията с инструменти според индивидуалните необходимости и предпочитания.
Като от иконата за бързо персонализиране "quick customize" отворим менюто и добавяме нови или скриваме дадени инструменти.
Трябва да поставяме отметки.
Например можем да добавим "pen toll", трябва да сложим отметка в празното квадратче Когато добавяме нови и нови инструменти и лентата стане прекалено дълга, за да се вижда цялата в екрана.
Появяват се ето тези стрелки, на които, трябва да щракнем, за да видим другите инструменти.
От същото меню и бутон "customize" отваряме панела "options" с настройките за персонализиране.
Избираме "commands" и след това от падащото меню избираме "toolbox".
Където виждаме подробен списък с инструменти.
От "shortcut keys" можем да настройваме бързите клавиши за всеки инструмент.
Можем и да добавим допълнителен инструмент, който не присъства в кутията.
Като натиснем и задържим ляв бутон върху иконата.
Провлачим и пуснем на избраното място.
Накрая натиснем "ок".
Ако в даден момент искаме да възобновим основният вид на кутията.
Отиваме в "quick customize" и избираме "reset toolbar".
Можем също и да променяме позицията на кутията в работния екран.
За целта в нея натискаме с десен бутон и махнем отметката от "lock toolbar".
И след това със задържан ляв бутон издърпаме в страни.
Когато се доближим до друга лента и се появи защриховане на фона.
Това ни показва, че можем да я вградим на това място я пускаме.
Ако я затворим, винаги може отново да я покажем от меню "Windows", подменю "toolbars" и избор от списъка "toolbox".
Освен позицията на цялата кутия, можем да променяме и подредбата на инструментите в нея.
Това става, като задържим клавиш "alt" и с ляв бутон придвижваме икона.
Докато се появи раздел и я пускаме.
Ако често ползваме даден инструмент, който е включен в група, но не е видим.
Можем да изведем иконата за него на отделно място.
Трябва да задържим ляв бутон върху основната икона със стрелка, за да се покаже групата.
След което с натиснат клавиш "alt", хващаме иконата и я издърпваме на друго място в кутията.
Така ще имаме лесен достъп до инструмента.
Можем да настроим и бърз клавиш, за да използваме още по-бързо, само с едно щракване.
С това завършихме общия преглед на кутията с инструменти.
И ще преминем към следващите елементи на работната среда.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Посочете верния отговор: Когато от група инструменти изберем даден инструмент, който е по-надолу в списъка,...
...групата се минимизира и видим остава този, който последно сме избрали
...групата се минимизира, като видим остава първия инструмент от списъка
...групата остава отворена, докато не изберем отново първия инструмент от списъка
 
Как показваме или скриваме дадени инструменти в кутията?
От бутона Quick Customize и с поставяне или махане на отметки в списъка
Като щракнем с десен бутон върху нея и изберем Customize -> Toolbox Toolbar -> Properties
Не можем да променяме вида на кутията с инструменти

Въпроси и отговори

  • Как да добавя инструмент в група?

    Ивелина Пенева:

    Видях в урока как се изважда инструмент в група. При мен в групата Pick Tool нямаше инструмент Free Transform Tool. Добавих го, но той си остана в Tool Box като отделен инструмент. Как да го включа в групата на другите 2 инструмента

    Венета Желева:

    Във версия X6 инструмент Free Transform все още принадлежи към групата на Shape tool, а по-късно става част от тази на Pick tool. Ако го добавяте както е показано тук , при издърпването задръжте над желаната група, за да я разгънете, и го пуснете сред нейните инструменти.