Работна среда: Кутия с инструменти (Toolbox)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще продължим с прегледа на отделните елементи от работната среда.
Ще се запознаем с кутията с инструменти.
Имаме две основни понятия: единични инструменти и групи от инструменти.
Единичните са тези, с които изчертаваме обект или прилагаме дадено действие.
Групите съдържат в себе си няколко единични инструмента.
Тези икони, които имат стрелка в долния десен ъгъл означават група, съдържаща няколко единични инструмента.
Видим е само един от тях.
За да видим и останалите, трябва да натиснем ляв бутон на мишката върху видимия инструмент и да задържим, докато се покаже цялата група.
След като изберем друг инструмент, групата се минимизира отново.
И видим става този, който последно сме избрали.
Видимостта на отделните инструменти в кутията, зависи от настройките на средата, в която сме избрали да работим.
В момента виждате работната среда по подразбиране.
Ако при вас подреждането на иконите е различно е възможно да е избрана друга работна среда.
Можете да проверите каква е посочена, като отидете в меню "Windows" и подменю "workspace".
Сега ще направим общ преглед на кутията с инструменти.
Няма да разглеждаме всеки инструмент отделно.
Тъй като ще се запознаваме с приложението им в процеса на работа.
Тези черти разделят групите и единичните инструменти на няколко тематични раздела.
В този раздел са инструментите за маркиране и работа с очертания.
В първата му група имаме инструменти свързани със селектирането на обекти.
Следващата група е за оформяне на криви.
Тоест на линиите на очертаване.
За заглаждане на неравности и за прилагане на различните деформации върху линията на контура.
В следващия раздел разполагаме с инструменти за изрязване.
За промяна на мащаба и за придвижване в работното поле.
В следващия раздел са събрани инструментите за за рисуване и чертане.
Можем да изчертаваме различни видове криви.
Да ползваме готови четки със зададен щрих.
Да създаваме геометрични форми, помощни обекти и други фигури Следващия раздел е свързан със създаване и структуриране на текст.
В него се намират инструментите за създаване на текст и за изчертаване на таблица.
А под него е раздела с групата инструменти за поставяне на размерни линии в чертежи.
И групата с конектори за различни графики.
Пред последния раздел съдържа групата с ефекти.
Ефекти, като сянка, екструдиране и прозрачност.
С инструментите в последния раздел управляваме цветовите характеристики на обектите.
Можем да настройваме кутията с инструменти според индивидуалните необходимости и предпочитания.
Като от иконата за бързо персонализиране "quick customize" отворим менюто и добавяме нови или скриваме дадени инструменти.
Трябва да поставяме отметки.
Например можем да добавим "pen toll", трябва да сложим отметка в празното квадратче Когато добавяме нови и нови инструменти и лентата стане прекалено дълга, за да се вижда цялата в екрана.
Появяват се ето тези стрелки, на които, трябва да щракнем, за да видим другите инструменти.
От същото меню и бутон "customize" отваряме панела "options" с настройките за персонализиране.
Избираме "commands" и след това от падащото меню избираме "toolbox".
Където виждаме подробен списък с инструменти.
От "shortcut keys" можем да настройваме бързите клавиши за всеки инструмент.
Можем и да добавим допълнителен инструмент, който не присъства в кутията.
Като натиснем и задържим ляв бутон върху иконата.
Провлачим и пуснем на избраното място.
Накрая натиснем "ок".
Ако в даден момент искаме да възобновим основният вид на кутията.
Отиваме в "quick customize" и избираме "reset toolbar".
Можем също и да променяме позицията на кутията в работния екран.
За целта в нея натискаме с десен бутон и махнем отметката от "lock toolbar".
И след това със задържан ляв бутон издърпаме в страни.
Когато се доближим до друга лента и се появи защриховане на фона.
Това ни показва, че можем да я вградим на това място я пускаме.
Ако я затворим, винаги може отново да я покажем от меню "Windows", подменю "toolbars" и избор от списъка "toolbox".
Освен позицията на цялата кутия, можем да променяме и подредбата на инструментите в нея.
Това става, като задържим клавиш "alt" и с ляв бутон придвижваме икона.
Докато се появи раздел и я пускаме.
Ако често ползваме даден инструмент, който е включен в група, но не е видим.
Можем да изведем иконата за него на отделно място.
Трябва да задържим ляв бутон върху основната икона със стрелка, за да се покаже групата.
След което с натиснат клавиш "alt", хващаме иконата и я издърпваме на друго място в кутията.
Така ще имаме лесен достъп до инструмента.
Можем да настроим и бърз клавиш, за да използваме още по-бързо, само с едно щракване.
С това завършихме общия преглед на кутията с инструменти.
И ще преминем към следващите елементи на работната среда.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как показваме или скриваме дадени инструменти в кутията?
От бутона Quick Customize и с поставяне или махане на отметки в списъка
Като щракнем с десен бутон върху нея и изберем Customize -> Toolbox Toolbar -> Properties
Не можем да променяме вида на кутията с инструменти
 
Посочете верния отговор: Когато от група инструменти изберем даден инструмент, който е по-надолу в списъка,...
...групата се минимизира и видим остава този, който последно сме избрали
...групата се минимизира, като видим остава първия инструмент от списъка
...групата остава отворена, докато не изберем отново първия инструмент от списъка

Въпроси и отговори

  • Как да добавя инструмент в група?

    Ивелина Пенева:

    Видях в урока как се изважда инструмент в група. При мен в групата Pick Tool нямаше инструмент Free Transform Tool. Добавих го, но той си остана в Tool Box като отделен инструмент. Как да го включа в групата на другите 2 инструмента

    Венета Желева:

    Във версия X6 инструмент Free Transform все още принадлежи към групата на Shape tool, а по-късно става част от тази на Pick tool. Ако го добавяте както е показано тук , при издърпването задръжте над желаната група, за да я разгънете, и го пуснете сред нейните инструменти.