Трикове при оформяне на криви с инструмента Shape

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В това видео ще се запознаем подробно с особеностите на инструмента "shape".
Първо ще селектираме възел и ще щракнем върху него с мишката.
Или като го оградим с маркираща селекция.
Можем да променяме мястото на селекция, като с клавиш "home" селектираме началния.
А с клавиш "end" селектираме крайният възел.
С клавиш "tab", както при селектирането на цялостни обекти селектираме следващия подред възел.
С "shift+tab" селектираме предходния.
Със задържан "shift" добавяме още възли към селекцията.
Можем да комбинираме селектирането с щракване върху един възел с ограждане на няколко възела в обща селекция.
От лентата с характеристики можем да сменяме типа на селекцията.
Между правоъгълна и свободно очертаване.
В който и от двата режима да се намираме, ако задържим клавиш "alt" преминаваме временно в другия режим.
След като селектираме избраните възли, можем да оперираме с тях, както с отделните обекти.
Можем да ги придвижваме с мишката или с клавишите със стрелки от клавиатурата.
Също можем да създадем нещо, като временно групиране.
Така трансформираме селектираните възли.
Можем да селектираме цялата крива, като обект и да я скалираме и завъртим.
Инструмента "shape" ни позволява включване на бутона "strech or scale nodes".
Така скалираме или разпъваме само селектираните възли.
Или от "rotate or skew nodes" да ги завъртаме или изкривяваме.
По този начин управляваме взаимната позиция на селектираните възли, като сегментите на кривата се разпъват и нагласят спрямо новите позиции на възлите.
Освен това можем да подравняваме възли "aling notes".
Тук също важат правилата за селектиране.
При селектиране с ограждане, подравняването става спрямо най-близкия до началото на кривата възел.
А при последователно селектиране, подравняването е спрямо последния селектиран.
Със щракване върху сегмент ние го маркираме и можем да променяме типа му.
Ако сегмента е прав, със задържане на левия бутон можем да го преместваме.
Ако е заоблен, управляваме извивката на кривата.
Върху маркиран сегмент от лентата с характеристики, чрез бутоните "add notes" и "delete notes", можем да добавяме или изтриваме възли.
Друг начин за добавяне и изтриване на възли е с двойно щракване.
Щракваме върху сегмента и добавяме възел.
Или щракваме върху възел и го изтриваме.
Изтриваме също и като маркираме даден възел и натиснем клавиш "delete".
Тук ще ви издам и един трик.
При селектиран сегмент, ако натиснем клавиш плюс.
Добавяме възел на мястото на селектиране.
Докато този възел е селектиран, ако натиснем отново плюс по средата между новосъздадения и предходния ще се създаде още един възел.
Така лесно можем да разделим даден сегмент на равни части.
Като селектираме крайния за него възел, според посоката на кривата.
И след това няколко пъти натиснем плюс.
Така сегмента се разделя на 2, 4, 8 и 16 части и така нататък.
Същото можем да правим и с цяла крива.
С клавиши "ctrl+a" селектираме всички възли.
След това натискаме плюс.
В някой случай, обаче, получаваме обекти с твърде много на брой възли.
Като например при трасиране.
Или това е автоматичното векторизиране на изображение, с което ще се запознаем по-нататък.
Кривата на силуета, който се е получил след трасирането е с твърде много възли.
За да ги редуцираме от "Select all nodes" селектираме всички възли.
След това натискаме бутон "reduce notes".
Така се изтриват ненужните възли без да се нарушава общата форма.
При криви с много възли и особено с голямо назъбване, след като селектираме всички възли освен редуциране с "reduce nodes" е много подходящо да използваме плъзгача на "curve smoothness".
Или това е заглаждане на кривата, с който едновременно регулираме заоблеността и се изтриват ненужните възли.
От предходния урок вече познавате бутона "close curve".
С него затваряме отворена крива.
Или ако е затворена може и да я отворим.
Ако обаче искаме кривата да се раздели на друго място.
Трябва да селектираме възела и след това избираме "break curve".
Така разделяме кривата на отделни незатворени пътечки.
Всяка с начален и краен възел, които можем да разместваме.
За съединяване на такива възли имаме няколко възможности.
Ако изберем "close curve" понеже вече имаме няколко пътечки в кривата, всяка се затваря поотделно.
Ако искаме да свържем и събрани от нас възли.
Използваме "extend curve to close".
Така се добавя допълнително удължаване.
А с бутон "Join two nodes" двата възела се съединяват на половината от разстоянието помежду им.
Можем да се възползваме и от допълнителните възможности за съединяване.
От меню "Windows" избираме подменю "dockers" и отворяме "join curves".
За да използваме настройките, трябва да селектираме възлите за свързване.
В случая ще селектирам всички възли.
После от списъка избираме различни варианти.
Продължаване на сегментите, докато се срещнат.
Скосяване, закръгление или свързване с крива на безие.
Като резултата, който ще получим се визуализира предварително върху самата фигура.
Можем да посочим по какво разстояние между двата възела се прилага свързването.
А радиуса можем да управляваме при свързването със закръгление.
След като приключим с настройките, натискаме "apply".
Така приложихме един и същ начин на свързване за всички краища от кривата.
Но можем да приложим и различни начини на свързване за всеки две точки.
Разнообразните възможности на "shape" ни позволяват при крива със сложни очертания, ако искаме да изолираме, само една от пътечките като отделен обект.
Вместо да разделяме кривата на съставните и части.
От "break a part" да отделим само определената пътечка.
Селектираме възел от нея.
И натискаме "extract subpath".
След което отделената като индивидуален обект пътечка, можем да преместим в страни.
Също така можем да управляваме огледално позицията на селектирани възли.
Като сключване на "reflec nodes horizontally" ги преместване в противоположни посоки по хоризонтала.
А от "reflec nodes vertically" в различни посоки по вертикала.
Можем също така да комбинираме действието и на двата бутона.
И последната удивителна възможност на инструмента "shape", която ще разгледаме е "elastic mode".
Или еластичен режим, който ни позволява да преместваме селектираните възли.
Като се разтягат разстоянието помежду им.
Вместо както е при стандартното придвижване със запазване на отстоянията.
С "elastic mode" цялата крива се разпъва като ластик.
В контекстното меню, което отваряме с щракване с десен бутон.
Можем да открием някой от най-често използваните възможности от лентата с характеристики.
С това завършваме този подробен урок за инструмента "shape".
В следващия ще разгледаме останалите инструменти от групата за редактиране на формата.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да разделим дадена крива в произволно избрана точка или възел?
Селектираме възел или дадена точка от сегмента и натискаме бутон Break curve
Селектираме кривата и деактивираме бутон Close curve
Не можем да избираме в кой възел да разделим кривата 

Въпроси и отговори

 • Защо Docker Join Curves не сработва? 

  Павел:

  Здравейте. При мен има проблем със сработването на свързване на криви от докера. След кликване върху Apply не се свързват кривите, дори не показва как биха изглеждали връзките. Дали е някоя настройка която трябва да активирам?

  Венета Желева:

  Здравейте, Павел,

  Вероятно е зададена стойност за Gap tolerance, по-малка или равна на разстоянието между двата възела. Ето пример с 3 различни стойности за допустимото разстояние: Gap-tolerance Фиг.1 - зададеното Gap tolerance в докера е с по-ниска стойност от най-малкото разстояние между две точки от обекта и кривите не се съединяват; Фиг.2 - единствено горе няма удължаване, тъй като стойностите са равни; Фиг.3 – само 0,01 мм по-висока стойност на Gap tolerance и горните краища на кривите се затварят.

  При зададена твърде ниска стойност на Gap tolerance, дори и да не се получава свързване, би трябвало да се виждат тънките сини линии по протежение на кривите (както е в случая с Фиг.1). Ако не се виждат такива, може обектът да не е селектиран и затова да не се случва нищо.

  Павел:

  Вече сработва като си поиграх със стойностите. Много благодаря :)

 • Може ли да съединя начало и край на две отделни криви?

  Красимир Мичев:

  Здравейте. Мога ли да съединя начало и край на две отделни криви? Когато селектирам две отделни криви опциите за свързване стават не активни.Как да направя затворен контур от две отделни криви?

  Венета Желева:

  За да се свържат краищата, двете криви трябва да са част от един обект. Ако са два отделни обекта, трябва да ги обедините, за да са активни опциите за свързване. С Pick tool ги селектирайте и обединете с Combine или Weld. След като са в общ обект, с Shape tool на мястото на едното прекъсване селектирайте двете точки, които трябва да се свържат, и ги съединете или с Join two nodes (слива двата възела в един), или с Extend curve to close (изчертава удължение). За оставащите начало и край - или Join two nodes (в един възел), или Close curve (с прав сегмент).

  Вижте в тази част от урока.

  Сашо:

  Благодаря, много полезно!

  Lachezar Grigorov:

  Човек като мине през повече курсове вижда, че в различните софтери хватките са едни и същи с някои вариации.

 • Може ли в CorelDraw да се изчертава крива по зададена формула?

  Иво:

  Имам предвид стандартни криви, които се описват с математическа формула - синусоида, хипербола ...

  Иво:

  Успях да открия нещо по въпроса, макар и не много подробно. Изглежда, че опцията все пак е заложена в програмата - > Math Functions in the CorelDRAW Property Bar. Статията не е много детайлна, но все пак е ясно казано че "... add (+) or subtract (-). Multiplication () and division (/) are fully supported. Feel free to throw in some parenthesis for more complicated formulas. What about trigonometry? I haven’t tried them all, but it sure looks like they work. Go ahead and type something like “2sin(45)” into a box on the Property Bar ..."

  Някой знае ли повече по въпроса ?

  Иво:

  Вариант 2 (може би по-добрия) е този плъгин: Oberon Function Plotter for CorelDRAW. Поддържа почти всичко необходимо - степенуване, коренуване, тригонометрични функции ... Работи с CorelDraw X6 до X10. След инсталацията излиза като иконка Function Plotter в Property Bar. Не намерих опция да кача скрийншот тук, но ако представлява интерес за някого:

  Линк - https://www.oberonplace.com/products/plotter/index.htm

  Венета Желева:

  Здравейте, Иво. Изписването на символи (прости действия, тригонометрични функции) в полетата на лентата с характеристики е приложимо при преоразмеряване, ротация или промяна на координатите на вече изчертан обект. За изчертаване на крива по формула намирам макросите за по-удачен и прецизен вариант.

 • Как да разделянето на две пътечки?

  Никол Чуранова:

  Здравейте! Как да разделянето на две пътечки, защото не мога да преместя едната от другата, когато ги разделя?

  Никол Чуранова:

  Здравейте! Как става точно разделянето на две пътечки, защото не мога да преместя едната от другата, когато ги разделя?

  Венета Желева:

  Здравейте! След разделянето превключете към Pick tool и с Alt селектирайте отделената пътечка, която вече се явява самостоятелен обект. Ако забавите скоростта на видеото в тази част, обърнете внимание на използваните клавиши.

  Диана:

  За мен също беше много трудно да преместя отделената пътечка, изгледах многократно видеото и все не ставаше... пиша, защото намерих причината - тъй като с Ctrl+Space превключваме към Pick tool, маркиран остава целия обект. Необходимо е да размаркираме и тогава с Alt да маркираме само новия обект, защото той е отдолу.

 • Как да открия Curve smoothness във версия X6? 

  Мирослава:

  Здравейте! Къде да открия плъзгача Curve smoothness във версия X6?

  Мирослава:

  Извинете! Открих го.