Персонализирана работна среда - настройване, запазване и превключване между работните пространства

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще научим как да персонализираме работната среда и да запазим направените настройки.
Какво определя едно работно пространство? То включва всички елементи, с които се запознахме: менюта, ленти, докери, палитри и техните специфични разположения и настройки, командите за бързите клавиши, както и допълнителните менюта и бутони, които вмъкваме.
Всеки от тези елементи ни позволява да оформим средата според собствените си предпочитания и стил на работа.
Това е едно от основните предимства на "corel draw".
Персонализирането ще направи процеса на работа много по-удобен и ще ни помогне да подобрим продуктивността си.
Ако сме свикнали да работим в друга векторна програма, възможността да организираме пространството по сходен начин ще улесни преминаването към работа с "corel draw".
Имаме предоставени няколко готови варианта с различн настройки на работната среда, които можем директно да използваме.
Това става от заглавния екран "Welcome screen".
Или от меню "windows" и подменю "workspace" и избор от списъка.
"lite" e олекотен вариант за начинаещи потребители.
Класическия и стандартния вариант са доста сходни помежду си и предоставят по-голям набор от менюта, инструменти и раздели с някой разлики в подредбата и вида им.
В раздел "advanced" са оптимизирани вариантите на работна среда.
За създаване на илюстрации или печатни материали.
Последния вариант е организиран във вид сходен с този на работната среда в "adobe illustrator".
Това помога на потребителите с опит с този софтуер за по-лесна ориентация при прехвърляне към средата на "corel draw".
На базата на всяко от тези готови работни пространства можем да създадем своя собствено, което да е максимално удобно за нас.
Примерите, които ще видите служат единствено за демонстрация на възможности за настройване на средата.
Вие можете да я подредите според вашите предпочитания и стил на работа.
От "windows", "workspace" избираме "new" за новото работно пространство.
Въвеждам име на новата работна среда.
Избирам една от съществуващите, която ще използвам за основа.
По желание добавям някакво описание, което ще ме подсеща в какви случаи ще ползвам тази работна среда.
И поставям отметка, ако искам при създаването си тя да бъде приложена като текуща.
И да започна да правя промени директно в нея.
За всеки случай проверяваме "windows" "workspace" и "other".
В списъка вече виждам създадената нова работна среда.
Като точката срещу името и показва, че в момента работим в нея.
От менюто "tools", подменю "options" или с клавиши "ctrl+J".
Отварям "options" панела с настройки.
И раздел "customization" за персонализиране.
От него мога да скриваме показваме ленти с менюта и команди, да давам размери на бутоните в целия документ.
Както и на отделна лента.
Също и очертания, показване с икона и надпис или само с една от двете.
Видимост на заглавието на лентата когато не е вградена и заключване на позицията.
Някой от същите неща мога да правя и като с десен бутон щракна върху дадена лента.
В менюто, отметките от ляво показват кои ленти с менюта и команди са видими в работната среда.
Като при маркиране ще се скрие или покаже посочената лента.
Най-отдолу от "lock tollars" мога да махна отметката и с това да отключа позицията всички ленти, които в момента са фиксирани.
И да премествам навсякъде по екрана.
Като ги хващам с ляв бутон и ги придвижвам.
Като приближа място където се появява защриховано поле.
Това означава, че мога да вградя лентата там и я пускам.
По същия начин мога да премествам всички ленти.
С изключение на тази с менютата, чиято позиция е фиксирана.
Щом приключа с разместванията, отново щраквам с десен бутон върху някой от лентите.
И поставям отметка на "lock tollbars".
Така заключвам отново позицията на всички ленти, освен палитрата, цветовете и докерите.
Ако искам да добавя нова команда отново избирам "tools" и "customization" и в раздел "команди" избирам даден под раздел.
Като намеря командата, която ми трябва задържам ляв бутон издърпвам иконата и я пускам в някоя от лентите.
Така мога да добавя множество команди, които по подразбиране не са показани.
От този прозорец мога също да задавам клавишите за бърз достъп.
Например, ако ползвам често ефекта "перспектива" мога освен да изведа икона на лентите горе.
Да посоча и бързи клавиши.
Въвеждам, примерно "shift+p" или друга клавишна комбинация по избор.
Натискам "assign" и "ок".
И вече имам нов бърз начин да добавя ефекта без да го търся попадащите меню.
Ако реша мога да върна първоначалния вид на лентата.
Със застраховане с десен бутон върху нея.
От менюто избирам "customize.
В подменюто редя с името на лентата и от там "reset to default".
Освен лентите с менюта можем да персонализираме кутията с инструменти и както ви видяхме в урока посветен на нея можем да разместваме инструментите, да извеждане отделни икони за най-често използваните и да добавяме нови инструменти.
И да настройваме бързите клавиши за тях.
Например, ако често използвам инструмента "pen" и неговите допълнителни опции, ако го няма в кутията щраквам върху иконата с плюс и като го открия поставям отметка, с което добавям всички инструменти от групата "pen".
Можем да създаваме също и нови персонализирани ленти.
Само с определени инструменти и опцииу които са ни необходими.
Ако искаме да имаме лента с инструменти за рисуване.
Менюто за типа и менюто за дебелината на линиите.
Първо щракваме веднъж върху инструмента за рисуване.
Задържаме ляв бутон, натискаме клавиши "ctrl+alt" и едва след това издърпване встрани.
Така изтеглихме само единичния инструмент, а не цялата група.
След това по същия начин с "ctrl+alt" и лян бутон издърпваме менюто за типа на линията.
И го пускаме при инструмента.
Същото правим и с менюто за дебелина на линията.
Накрая разширяваме лентата, за да се побере всичко на един ред и вече можем да я вградим където поискаме.
Друг обект на персонализиране са характеристиките на обектите.
Отваряме менюто "window", "dockers" и после "object styles".
Докера, който се отваря от "default object property".
мога да задавам различни характеристики на обектите, които се прилагат по подразбиране.
За пример избирам артистичния текст.
Натискам бутона "characters" и посочвам вид, тип, размер на шрифта и цвят на запълване за буквите.
След това от иконата "set as a new documet" за прилагане на тези настройки по подразбиране.
Така всички нови текстове, които създаваме ще бъдат с едни и същи опции.
Настройки по подразбиране можем да прилагаме и за други обекти, като четки, балончета с реплики, линии с размери, векторни форми и параграфен текст.
След като приключа с всички необходими настройки на работната среда.
Те ще се запазят в този вид.
Програмата ни предоставя и допълнителна възможност за съхраняване на настройките чрез експортиране на външен файл, който можем да изпратим по имейл.
За да споделим с други потребители.
Или да го копираме на друг компютър, на който искаме да работим.
От меню "window" избираме "workspace" и след това "export".
В новия прозорец посочваме с отметки, елементите на работната среда, които искаме да запазим във външен файл.
Натискаме "save".
Въвеждаме име и накрая отново натискаме бутон "save".
След което затваряме прозореца.
Запазения файл се намира в "my documents" в папка "coral", откъдето можем да го копираме или изпратим на колеги.
Когато искаме да заредим такъв фаел настройки.
Ако например ще прехвърлим да работим на нов компютър.
Го зареждаме като от меню "window".
"workspace", "import" и избираме файла.
Натискаме "next".
Посочваме с отметки кои от елементитие искаме да вмъкнем.
Отново натискаме "next".
Можем да изберем новата работна среда да замени текущите настройки или да я заредим като нова.
Посочваме избраната възможност, натискаме "next" и "finish".
И така след като научихме как да настройваме собствена работна среда.
Можем да превключваме между нея и останалите, когато ни е необходимо.
Без да настройваме наново всички елементи.
Също можем да спестим време на нас и наши колеги като използваме "export" файла и я приложим на други компютри.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да заредим външен файл със запазени настройки на работната среда?
От Window -> Workspace -> Import
От меню File -> Import
Настройките не се запазват във външни файлове

Въпроси и отговори