Допълнения към урока
Учебна програма Графичен дизайн с CorelDraw
9. Бонус модул: Създаване на рекламни материали за печат и web