Запазване, файлови формати и затваряне на документи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В продължение на предишния урок в този ще запазим създадения документ.
Преди да запазя файл, ще организирам малко по-добре елементите върху листа.
За целта ще използвам някой похвати, които няма да разглеждам подробно сега.
Ще им обърнем по-сериозно внимание в отделни уроци.
Ще преместя този обект плътно в десния край на страницата.
Като с "ctrl+shift+а" ще отворя прозореца за подравняване.
И след това натисна "right" и "bottom".
За подравняване надясно и надолу.
"pаge edge" за подравняване по ръбовете на страницата.
Текстовото поле ще преместя, като с натиснат ляв бутон го издърпам в горната част на свободното поле и го пусна.
А под него ще сложат цветето и ще го намаля като хващам тези квадрати и ги издърпвам.
След което с десен бутон ще отворя изскачащото меню и ще избера "Word paragraph text".
За да не се припокриват текста и фигурата.
Изтривам излишните обекти.
И с това документа ни е готов за запазване.
За да го запазим натискаме бутон "save".
Или клавишната комбинация "ctrl+s".
Другият начин е да изберем от меню "file" една от следните опции за запазване.
При отваряне на съществуващи документи тази опция не е активна.
И трябва да направим някакви промени във файла, за да се активира.
При нов незапазен документ.
Ще отвори диалогов прозорец.
"save as" използваме, ако сме работили в съществуващ документи и искаме да запазим промените в нов файл с друго име.
"save as template" запазва файл в библиотека със шаблони.
"revert" отменя всички промени и връща файла в последната му запазена версия.
Избираме "save" и тъй като тепърва запазваме файла се отваря диалогов прозорец.
Посочваме локация.
И въвеждаме име на файла.
В полето за файлов формат по подразбиране е зададен "cdr".
Това е основния файлов формат, в който се запазват "coreldraw" документите.
Оставям го така и натискам "save".
Ако направим някакви промени и искаме да запазим съдържанието в нов документ.
От меню "file" избираме "save as" или клавишната комбинация "ctrl+shift+s".
Ако натиснем директно бутон "save" се показва съобщението, че такъв файл вече съществува.
Можем да го заместим и да презапишем промените върху него, като натиснем "yes".
С натискане на "no" се връщаме на диалоговия прозорец, където да зададем ново име или да изберем друг формат на запазване.
Най-горе отново виждаме последно използваните формати.
Най-долу е пълния списък, който ни дава възможност за запазване, като например "adobe illustrator" файл, "autocad" документ, "pdf" файл или "plt" файл, който се ползва от някой плотери.
По-надолу в прозореца можем да посочим с отметка, ако искаме да запазим в отделен документ, предварително селектирани обекти.
Да посочим дали да се включи информация за шрифтовете.
Както и за цветовите профили.
От падащото меню можем да зададем съвместимост по-ранна версия на"coreldraw", ако искаме да изпратим файл на друг потребител, който няма инсталирана тази версия, на която ние работим.
Трябва обаче да имаме предвид, че това може да доведе до загуба на информация.
Тъй като в по-ранните версии е възможно да не присъстват от някой ефекти или струменти, които сме използвали.
След това от бутон "advanced" се отваря друг прозорец с настройки, като най-важните, които е добре да сме отбелязали са следните.
"use bitmap compression" за намаляване размера на файла, като се компресират растерните обекти.
"use graphic object compression" за компресиране на векторните обекти.
Ако файла съдържа запълвания с текстури или обемни ефекти.
Можем да ги запазваме с файла или да се създават наново, когато го отворим.
След като направим тези настройки натискаме "ок" и след това бутон "save".
Сега вече можем да затворим документа от меню "file" и команда "close".
Или ако имаме няколко отворени документа, можем да затворим всички от "close all".
Също и да затворим програмата с клавиши "alt+f4".
Ако имаме незапазени документи в изкачващите прозорци, трябва да изберем да запазим или да откажем промените.
Бързите клавиши са "y" от "yes" за запазване.
"n" от "no" за отказване.
И клавиш "еscape" за отмяна.
С това завършваме този урок за запазване на документи.
В следващия ще разгледаме малко по-подробно запазването на един определен вид файлове за нашите библиотеки със шаблони.

Тест за преминаване към следващия урок

 
В кои от посочените файлови формати можем да запазваме документите с команда Save?
CDR, AI, PDF, SVG
BMP, GIF, PNG JPEG
Във всички изброени
 
Каква е клавишната комбинация за запазване на промените от съществуващ документ в нов файл с друго име?
Ctrl+Shift+S
Ctrl+S
Не може с клавишна комбинация

Въпроси и отговори