Създаване на други фигури с инструментите от група Object

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме инструментите от група "object", с които създаваме готови обекти.
С малки промени по формата на обектите и създаване на различни цветови характеристики можем да ги персонализираме и вложим в нашите проекти.
Като си спестим времето за създаване на всеки обект от нулата.
Първият инструмент от групата е "polygon".
С бърз клавиш "y".
С този инструмент изчертаваме правилни многоъгълници.
След изчертаването можем да променяме броя страни на многоъгълника от лентата с характеристики.
Също можем да ги настроим и преди да започнем изчертаването.
Всички нови многоъгълници ще се изчертаватт с посочения брой страни.
С "polygon", както и с всички други иструменти от групата изчертаваме фигурите, като задържим ляв бутон издърпаме настрани и пуснем бутона.
Можем също да създаваме и звезди.
След изчертаване на многоъгълник разместим възлите с инструмента за оформяне "shape".
С "shape" също можем да променяме типа на сегментите и възлите.
И да създаваме различни интересни форми.
Със следващия струмент "star".
Рисуваме идеални звезди с равни страни и симетричен наклон на лъчите.
Можем да се възползваме от триковете със задържане на клавиши "shift" или "ctrl".
Или и двата клавиша едновременно.
В лентата с характеристики можем да променяме броя лъчи и заострянето.
Както на вече създадени звезди, така и преди започване на изчертаването.
Като по този начин променяме стойностите по подразбиране.
Заостреността на лъчите можем да контролираме и при оформяне с "shape".
Червеното ромче ни показва, че можем да управляваме формата само от възлите в основата на лъчите.
Като издърпаме навътре към центъра.
Или навън към периферията.
С третия инструмент "complex star" изчертаваме сложни звезди с пресичащи се страни.
Можем да управляваме броя лъчи и заостреността.
При по-голяма заостреност формата се организира, така че под всеки лъч се пресичат съответния брой линии.
Можем да променяме типа на сегментите и възлите.
И да контролираме, едновременно, всички сходни възли и сегменти, за да получим уникални фигури.
С четвъртия струмент "graph paper", за който имаме бърз клавиш "d".
Изчертаваме мрежа от водещи линии много подобна на милиметрова хартия.
Изчертава се група от правоъгълници подредени в съответния брой редове и колони.
След като изчертаем веднъж не можем от лентата с опции да променяме броя клетки, но можем да зададем друг брой клетки, например еднакъв за колоните и редовете.
И да изчертаем нова мрежа, като със задържане на "ctrl" клетките ще се получат с квадратна форма.
С петия инструмент "spiral", с бърз клавиш "а".
С него изчертаваме спирали.
В лентата с характеристики имаме избор между два вида.
Симетрична и логаритмична спирала.
Симетричната има равни разстояния между всички навивки.
А при логаритмичната спирала разстоянието между навивките постепенно се увеличава.
Като това разстояние задаваме от "spinal expansion factor".
Спиралите на се създават като собствен вид обект.
И не можем да променяме в брой навивки, а се създават като криви, които можем да редактираме с възможностите на инструмента "shape".
С инструмента "basic shapes" или основни форми изчертаване различни видове готови фигури.
Сред които някои и геометрични, като успоредник, трапец, правоъгълен триъгълник, цилиндър както и други фигури.
Лист с прегънат ъгъл, усмихнато човече, основи за пътни знаци и други.
Фигурите от тази група се създават като отделен тип обект.
"Perfect Shapes" имат точка за контролиране, която можем да преместваме с инструмент "shape".
По този начин лесно управляваме страни и дебелини, извивки, ширини на рамки и изрязвания.
Останалите идеални форми, при които няма контролираща точка можем да конвертираме в криви, за да управляваме възлите.
С инструмента "arrow shapes" изчертаваме фигури на различни стрелки и полета със стрелки, които може да използваме за изготвяне на схеми и диаграми.
Стрелките също като основните фигури се създават като идеални фигури.
Различните стрелки имат една, две или три контролиращи точки, които са означени с различни цветове.
Те ни позволяват да контролираме стрелките и размерите на допълнителните полета.
Следващия инструмент от групата е "flowchart shape".
С него изчертаваме различни видове идеални форми за създаване на схеми графики и презентации.
Този тип форми можем, само да оразмеряваме свиваме или разтегляме.
За да управляваме формата им с инструмента "shape", трябва да ги конвертираме в криви.
С инструментя "banner shapes" изчертаваме ленти и звезди с неправилна форма.
Всички ленти имат контролиращи точки за управляване на ширината.
Единствено неправилните звезди не можем да управляваме по този начин.
Трябва да конвертираме в криви, ако искаме да контролираме отделните възли.
С последния инструмент от групата "callout shapes" създаваме фигури за изнесени текстове и етикети, които започват от точката, от която започнеме изчертаването.
Всички обекти от този тип имат контролиращи точки за управляване на формата.
С това завършваме прегледа на иструментите за създаване на готови видове форми.
Изпробвайте всеки инструмент, като променяте характеристиките и създавате различни видове фигури.
След това контролирате формата и задавате различни цветове или ефекти с четки, за да получите уникални интересни форми.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С инструмента Polygon можем да създадем звезда,...
като изчертаем многоъгълник и след това разместим възлите с инструмента за оформяне Shape
като в лентата с характеристики зададем брой и заостреност на лъчите
като очертаем лъчите на звездата сегмент по сегмент

Въпроси и отговори

 • Цвета Попова:

  получих го ,но полигонът не трябва ли да е четно число,за да стане звезда?

  Венета Желева:

  Не е задължително. Може да бъде и с нечетен брой страни.

  Всяка страна на многоъгълник, изчеран с Polygon tool, има възел по средата, т.е. е разделена на 2 сегмента, което ни гарантира получаване на звездовидна фигура. Ето пример:

  5-sided polygon

  1. Неселектиран многоъгълник с 5 страни;
  2. Селектиран с Pick tool (не можем да преместваме възлите);
  3. Смяна на инструмента с Shape;
  4. Преместване на възел;
  5. Готов резултат.
 • За какво служи опцията - Impact Tool (2018)?

  Пламен:

  Здравейте . Забелязах че в урока липсва и реших да попитам . Мисля че е нова придобивка ?!? Поздрави :)

  Венета Желева:

  Здравейте, Impact e нов инструмент и служи за създаване на 2 вида фонови ефекти - паралелни или успоредни лъчи, пресъздаващи в илюстрацията движение/ фокус: Impact-tool

  Пламен:

  Благодаря ти Венета :)