Разглеждане на ефект PowerClip (вмъкване на обект в друг обект)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В това видео ще се запознаем по-подробно с един ефект, който няколко пъти сме използвали в курса досега.
Ефектът "power clip" ни дава възможност да вмустваме единични или повече на брой обекти един в друг.
Обектът, в който вмъкваме като съдържание други обекти служи като съд или контейнер за вместване на това съдържание.
Освен единичен обект, който може да бъде геометрична или свободно изчертана затворена фигура.
За контейнер можем да използваме няколко групирани обекта или дори текст.
За създаване на "power clip" има няколко начина.
Следващите примери, за контейнери ще ни послужат предварително изчертани правоъгълници.
В които ще поместваме, като съдържание други обекти.
За да активираме командата за създаване на "power clip", трябва първо да селектираме обекта, които ще вмъкваме като съдържание.
Първият начин, по който създаваме "power clip" е след като селектираме обекта от меню "object", отваряме подменю "powerclip", трябва да изберем "place inside frame".
И с появилата се черна стрелка да щракнем върху обекта, който ще играе ролята на контейнер.
С това поставяме съдържанието в новосъздадената "power clip" рамка.
Вторият начин е чрез задържане на десен бутон да издърпаме, обекта, който ще вмъкваме към обекта контейнер.
И след като го разположим така както бихме искали, той да се постави като съдържание.
Пускаме десния бутон и от менюто избираме "power clip inside".
Третия начин е да щракнем с десен бутон върху обекта за поместване.
от менюто да изберем "power clip inside" и със стрелката да посочим контейнера, в който ще бъде поместен обекта.
Четвъртият начин е като от обекта, който ще играе ролята на контейнер.
Предварително създадем празна рамка за "powerclip".
Щракваме върху обекта с десен бутон и избираме "frame type".
И след това посочваме "create empty power clip frame".
Върху новосъздадената празна рамка се появява обозначаване със задраскване за по-лесно разпознаване на "powerclip" контейнер сред другите обекти.
Този начин на предварително създаване на празна рамка ни дава възможност да обозначен контейнера, като оставим вмъкването на съдържание в него за по-късно.
Например можем да поработим върху други обекти в документа, след което в избран от нас момент да се върнем към празната рамка и да поставим съдържание в нея.
Този способ можем да използваме и при създаването на шаблони, в който в последствие ще поставим съдържание.
За поместване на съдържание със задържан ляв бутон издърпваме обект над празната рамка.
Като щом навлезем в нейните граници цвета на запълване се променя.
И се появява подсказващо съобщение.
Можем да задържим клавиш "е", ако искаме просто да поставим обекта върху рамката, без да го поместване в нея.
Или ако пуснем левия бутон, обекта директно ще се вмъкне, като съдържание в рамката.
При всички четири изброени досега начина за прилагане на "power clip", резултатът е един и същ.
Частите на съдържанието, които се намират извън контурите на контейнера остават скрити.
По този начин създаваме подобие на векторна маска, с която от съдържанието показваме, само частта, която искаме да се вижда.
А всичко останало скриваме, но без да се налага да го изрязваме.
Съдържанието на "power clip" остава незасегнато като форма.
И може многократно да го редактираме.
И да променяме позицията му вътре в "power clip" рамката.
Върху самата рамка можем да приложим различни ефекти.
Освен единични обекти, по същите изброени начини "power clip" рамка можем да вмъкваме като съдържание и няколко обекта наведнъж.
А също така по всяко време можем да добавяме нови обекти.
При добавяне на нов обект, като го издърпаме с натиснат ляв бутон.
Щом навлезе в границите на "power clip" рамката се появява подсказващо съобщение с няколко възможности.
Ако просто пуснем левия бутон, обекта ще се постави на това място върху рамката.
Ако задържим клавиш "W", преди да пуснем бутона.
Обекта ще се вмъкне в рамката, като бъде добавен към текущото съдържание.
Ако задържим клавиш "к", с пускането на левия бутон, обектът ще се вмъкне в рамката, замествайки предходно разположеното съдържание.
Нека сега видим как можем да селектираме, редактираме и управляваме съдържанието на "power clip" рамките.
Когато селектираме "power clip" контейнер, в зависимост от позицията му върху екрана.
Под или над него се появява плаваща лента с бутони.
Първият бутон "edit power clip".
Ни позволява да влезем вътре в "power clip" рамката, но в изолиран режим на преглед.
За да редактираме само съдържанието, което е в самата рамка.
За да излезем от рамката, натискаме бутон "stop editing contents".
Освен чрез бутоните, можем да влезем в рамката и като задържим клавиш "ctrl" и щракнем с ляв бутон върху "powerclip" обекта.
Съответно, за да излезем от нея.
При задържане на "ctrl" щракваме в страни от съдържанието.
Чрез втория бутон "select power clip content".
Селектираме съдържанието на рамката, за да го коригираме без да влизаме в нея.
При повече на брой вмъкнати обекти, всичките ще бъдат селектирани едновременно.
За да селектираме индивидуални обекти, задържаме клавиши "ctrl+alt".
От третия бутон "extract contents" можем да изведем съдържанието извън рамката.
Четвъртия бутон "block extract contents".
Или това е заключване на позицията на съдържанието, спрямо рамката на контейнера е включена по подразбиране.
При преместване на рамката, съдържанието се придвижва заедно с нея.
Както при извършване на деформации.
Съдържанието се деформира заедно с рамката.
Ако деактивирам заключването.
При преместване на рамката, съдържанието остава статично, спрямо листа.
От допълнителната стрелка отстрани.
Отваряме падащ списък с възможности за позициониране.
Центриране на съдържанието спрямо рамката, пропорционално мащабиране, напасване през номера на контейнера.
Мащабирането изпълва рамката.
И разпъваме или свиваме съдържанието, за да заеме абсолютно точно размера на рамката.
Разгледаните опции можем да намерим в менюто, което извикваме с щракване с десен бутон върху "power clip".
Също така можем да ги открием и в меню "object" и подменю "power clip".
В края на урока ще ги покажа как можем да променим настройките по-подразбиране за "power clip".
Отиваме в панела с опции и в раздел "workspace".
Под раздел "power clip frame".
Тук можем да изберем какво действие да се извършви.
При издърпване на обект върху рамка със съдържание или върху празна рамка.
Също така можем да зададем условия за автоматично центриране или да го забраним.
И да променим обозначаването на празните"power clip" рамки.
На края натискаме "ок" и запазваме на променените настройки.
С това завършваме този урок.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С издърпване на обект върху PowerClip рамка, в която имаме вмъкнато съдържание, при задържане на клавиш K... 
обектът ще замени текущото съдържание.
обектът ще се добави към текущото съдържание.
обектът ще се постави върху рамката.
 
Ако при преместване на PowerClip рамка нейното съдържание остава фиксирано спрямо работния лист, трябва да включим опцията...
Lock contents to PowerClip
Extract Contents
Fit Contents Proportionally

Въпроси и отговори

 • Как се променят настройките в по старата версия?

  Цвета Попова:

  Може ли във вер.16 да се променят настройките ?

  Понеже Power Clip е в десният бутон.

  Цвета Попова:

  Намерих го по долу

  Венета Желева:

  Много добре сте се ориентирали в настройките и Ви поздравявам, че сте показали в приложеното изображение как сте се справили. Може да е от полза и на други курсисти.

  Макар в панела с опции за версия Х6 да няма такова разнообразие от възможности за управляване на PowerClip настройките като в следващата версия, тук също можете да контролирате действията при издърпване на обект върху PowerClip контейнер чрез клавишите от подсказващите съобщения (F или W/K).