Нестандартни форми на текстовото поле

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разчупим еднообразните правоъгълни форми на параграфите текстови полета.
Ще научим как съдържанието на параграфните текстове да се пренарежда спрямо околните обекти.
Как да направим текстово поле с форма по избор.
Когато искаме да поместим различни снимки или илюстрации сред текстовите полета.
Но искаме те да не се припокриват, за да може текста да се чете добре.
Ето какво можем да направим Селектираме обекта, като в случая тук имаме снимка.
От лентата с характеристики натискаме бутон "wrap text" за увиване на текста около обекта.
И избираме някой от опциите.
Текстът да продължава само отляво.
Само отдясно, само отгоре и отдолу.
Иби да обгражда снимката от всички страни.
По този начин снимката сякаш отблъсква текста, независимо в коя негова част я поставим.
Същото свойство можем да приложим и върху обекти, които не са с правоъгълна форма.
Като например други геометрични форми.
Многоъгълници, елипси или фигури, като например тази, създадена с инструмента за готови основни форми.
При такива обекти с неправоъгълна форма, очертанията на текста могат следват извивката на обекта.
Отново от бутон "wrap text" можем да изберем някоя от възможностите, като при преминаване с мишката върху тях предварително виждаме резултата, който ще получим.
Щракваме върху избрания вариант и можем да зададем и отстояние на текста от обекта.
И затваряме прозореца от кръстчето или със щракване в страни.
По същия начин можем да приложим свойството за обвиванес текст върху тези групи от векторни обекти.
Освен от бутона в лентата с характеристики можем след посочване на обекта, да щракнем с десен бутон върху него и да изберем "wrap paragraph text".
След което, по желание можем да посочим друг тип обвиване с текст от бутона "wrap text".
Или от докера "object properties".
Раздел "summary" и падащия списък.
По този начин съдържанието на текстовата рамка автоматично се пренарежда в зависимост от останалите обекти, които разполагаме под или над нея.
А сега нека видим как да направим, така че текстовото поле да заема най-разнообразни форми, независимо от околните обекти.
Това става много лесно и действително само с едно щракване, можем да налеем текстово съдържание във форма по избор.
За целта, като основа можем да използваме геометрична фигура или форма на рисуване със свободна ръка.
Единственото условие е очертанията да са затворени.
След това с клавиш "f8" извикваме инструмента за текст.
Приближаваме курсора от вътрешната страна на очертанията.
И там където се появява индикатор с "ab", оградени в правоъгълник, щракваме с ляв бутон.
Така във формата на обекта създадохме празна текстова рамка, в която директно можем да започнем да пишем.
Можем да вмъкнем текст от външен файл.
Или да поставим "placeholder text".
Втория начин да създадем текстова рамка от обект е да селектираме обекта, след което от меню "text", подменю "paragraph text" избираме "сreate empty text frame".
Или щракваме с десен бутон върху обекта.
И от "frame type" избираме същата команда поставяме някакъв текст.
След това без проблем можем да деформираме рамката.
Или да редактираме формата на контура и.
Текста ще се преподреди вътре в нея.
Ако искаме да я завъртим, без да наклоним текста, трябва да селектираме само пътечката на обекта към който е прикрепена текстовата рамка.
По този начин при завъртане, текста ще запази хоризонталната си позиция.
Тази особеност при селектиране има значение и при оцветяването на основата.
Ако селектираме с директно щракване върху текста.
При избор на цвят ще оцветим двата обекта наведнъж.
За да селектираме само текста, задържаме "ctrl" и щракваме, след което можем да сменим цвета.
За да оцветим само основата, щракваме на самия и ръб върху очертанията.
Ако планираме да поставим текста върху някакъв фон.
Искаме да се виждат само буквите.
Селектираме обекта, който служи за основа на текстовата рамка.
И премахваме очертанията му.
Същж бихме могли да разделим текстовата рамка от обекта с клавиши "ctrl+k" и след това да я изтрием.
При разделяне там където сме използвали неправилна форма за основа, текстовата рамка ще запази формата си.
Ако сме използвали като основа правъгълник или елипса.
Текста ще се отдели, като стандартна текстова рамка.
За щастие винаги можем да върнем този параграф обратно във фигурата.
За целта го издърпваме с десен бутон върху нея.
Пускаме бутона и избираме "place text insite".
И ето, че научихте и третия начин за създаване на текстова рамка от обект.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Свойството даден обект да "отблъсква" настрани текста при застъпване с параграфна текстова рамка прилагаме освен от бутон Wrap text в лентата с характеристики също и като...
щракнем с десен бутон върху обекта и изберем Wrap Paragraph text.
издърпаме текста с десен бутон към обекта и след това изберем Place text inside.
селектираме двата обекта и изберем Wrap Paragraph text.