Допълнения към урока
Учебна програма Графичен дизайн с CorelDraw
1. Въведение в CorelDRAW

Отваряне на документ и общ преглед на Работната среда (Workspace)

Отваряне на документ и общ преглед на Работната среда (Workspace)
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС