Редактиране на изображения

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Работейки в растерни изображения, понякога се налага да нанасяме корекции върху яркостта, нюанса, контраста или други техни характеристики.
Един от начините да направим това е директно да прехвърлим изображението за редактиране в програмата за фото ретуш и растерна обработка "photo paint", която е включена в пакета на "coreldraw" .
За да прехвърлим изображения във "photo paint" е необходиму да имаме инсталирана програма на компютъра, на който работим.
След това селектираме снимка, която трябва да не е свързана с външен линк.
И от лентата с характеристики избираме "edit bitmap".
Снимката се зарежда в средата на "photo paint", където нанасяме различни корекции.
След което натискаме "finish editing" за приключване на редактирането.
Запазваме промените върху вмъкнатата снимка и с това вида и се актуализира в "coreldraw" документа.
За щастие, макара "coreldraw" да използва основно за обработка на векторни графики, работната и среда ни предоставя множество опции взаимствани от "photo paint" за редактиране на растерни изображения.
По този начин без да отваряме изображението в растерна програма можем да нанасяме базови корекции и да прилагаме художествени ефекти.
Ако нямаме инсталирана растерна програма.
Или не сме запознати с боравенето с нея.
Поставените в "coreldraw" опции са чудесна алтернатива да изпълним някои основни задачи.
Прехвърлянето към растерна програма, можем да използваме само за нанасяне на по-специфични корекции.
И така нека разгледаме начините за коригиране на снимката в самия документ.
Най-напред, ако искаме да изрежем част от снимката вместо да отваряме в растерна програма можем просто да използваме инструмент "crop".
Или да пресечем с векторна фигура.
И от сечението да получим изрязана снимка.
Също така с инструмента за оформяне можем да преместване възлите определящи формата на изображението.
Както забелязвате, след изрязване чрез пресичане, или коригиране на формата с инструмент "shape" бихме могли отново да покажем изрязаните части на снимката, тъй като те не се изтриват.
Ако искаме да изтрием тези части от "bitmaps" можем да изберем "crop bitmap".
Ако искаме да променим физическия размер или резолюцията на снимка.
След селектирането отиваме в "bitmaps" и избираме "resample".
От раздел "image size" можем да променим размера, като зададем нови стойности по хоризонтала и вертикала.
Избрана мерна единица или в проценти.
От раздел "resolution" променяме резолюцията.
А по-надолу можем да следим размера на резултата, който ще получим, спрямо оригиналния размер на изображенията.
С поставяне на отметки, включваме заглаждането на рязко очертаните ръбове, за да не изглеждат зигзакообразни.
Запазване пропорционалността на размерите, така че при промяна на хоризонталния пропорционално да се променя и вертикалния размер и обратното.
И може да включваме ограничаване на размера на изображението, като по този начин преувеличаване на едната характеристика обратно пропорционално да намалява другата.
За да се запази изходния размер.
Ако искаме да започнем задаването на настройките от начало и от "reset" можем да върнем обратно изходните стойности.
При увеличаване на размерите, програмата добавя нови пиксели между, тези които съществуват.
Като им задава цветове базирани на тези в съседните пиксели.
При увеличаване на резолюцията се добавят нови пиксели.
Само, че на мерна единица и изходната информация за пикселите се разпъва.
За това няма как от изходното изображение да получим по-детайлно, чрез увеличаване на размера или резолюцията.
Най-добре би било да следим баланса между резолюция и размери.
За да получим желания резултат.
В зависимост от сферата на приложение.
Понякога при заснемане с фотоапарат или при сканиране, получените изображения са изкривени под ъгъл, за да ги приведем във вида, които искаме можем да използваме команда "straighten image".
Отваря се прозорец за изправяне и изрязване на изображения.
От представените възможности, коригираме евентуални изкривявания, получени от обектива при заснемане.
Издуване тип "бъчва" на централната част.
Или тип "игленик" на периферните части на изображението.
За да коригираме изкривяването под ъгъл.
Завъртане на 90 градуса или с произволен ъгъл.
При ротиране можем да изрежем снимката, с което ще намалим размера и.
Също и да и зададем изрязване с разпъване до оригиналния размер.
Според това дали сме задали изрязване и разпъване.
Ще получим по-малко или еднакво по размер изображение.
За да следим по-прецизно разположението на изрязаната част.
Можем да включваме водещата мрежа.
И да и задаваме цвят и големина на клетките.
По които да подравняваме при изрязване.
Освен коригиране на размерите и завъртането, можем да нанасяме и цветови корекции.
От меню "bitmaps" и "аuto adjust" регулираме цветовете автоматичо.
За да управляваме ръчно настройките за регулиране.
От меню "bitmaps" и избор на "image adjusmtment lab".
Отваряме лабораторията на цветовете.
Можем да разделим екрана на две части, за да виждаме изходното изображение и резултата.
От настройките задаваме по-студени или по-топли нюанси.
Управляваме яркостта и контраста.
И затъмняваме или изсветлявам светлите, тъмните или средните стойности.
Можем също така да създаваме бързи снимки на различни етапи от коригирането.
За да изберем в последствие, вариант, който най-много ни допада.
За прилагане на цветови редакции, разполагаме и с различни коригиращи филтри, които отваряме от меню "effects" и подменю "adjust".
Разполагаме с филтри за цялостно усилване на контраста.
За увеличаване на контраста между светли и тъмни области, с което постигаме релефен ефект.
Имаме също така филтър за настройване на цветовете.
На отделни цветове взети от изображението.
Друг филтър за управляване на тоналната крива.
Филтър за настройване на якостта, контраста и интензивността на всички цветове от снимката.
Разполагаме с филтър за управляване на цветовия баланс.
Като към избрани тонове от изображението добавяме циан или червено.
Магента или зелено и жълто или синьо.
Можем да управляваме гамата.
За получаване на по-светли или по-тъмни нюанси.
Имаме филтър за настройване на цветовите канали.
Като променяме отенъка, насищането и светлостта на цветовете.
Можем да контролираме цветовете избирателно.
Като за конкретен спектър управляваме количеството на отделните компоненти.
Имаме филтър за заместване на избран цвят от изображението.
С друга стойност по избор.
И можем да управляваме обхвата на филтъра.
Оттенъка, насищането и светлостта на заместващия цвят.
Можем да премахнем наситеността на цветовете и да получим изображение в нюанси на сивото.
Или от последния филтър.
Да коригираме настройките за отделните цветови канали.
Други корекции, които можем да нанасяме на изображенията са редуциране на видим прах или драскотини.
Чрез заглаждане на снимката.
Премахване на линии от сканирани изображения, които изглеждат на черти.
Обръщане на цветовете на снимката.
Като получаваме вид на фотографски негатив.
Ако към негативно изображение приложим тази корекция ще получим реалния вид.
И последната възможност от това меню е постеризация.
Или редуциране на тоналните стойности.
С което се премахва градацията на цветовете.
И се образуват големи области с еднородни цветове.
Някой цветовите корекции от меню "effects" можем да прилагаме и върху векторни обекти, в което можете да се уверите и сами, като селектирате векторен обект и проверите активните команди в менюто.
За финал на урока ще разгледаме една много полезна корекция.
Това е създаването на цветова маска върху изображение, чрез която можем да скриваме или да показваме избрани цветове от снимката.
Например при едноцветен фон можем да посочим неговия цвят да бъде скрит.
За да получим прозрачност на фона на изображението.
Без да го отваряме и редактираме в програма за растерна обработка.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За изправяне на изображение, снимано с деформации и/или под ъгъл,...
от Bitmaps избираме Straighten Image
от Effects и Transform избираме Straighten Image
от Effects и Transform избираме DeInterlace

Въпроси и отговори

 • Светослава Величкова:

  Какви са стойностите на оптималния баланс между резолюция и размери?

  Светослава Величкова:

  Например, ако трябва да разпечатам дадено изображение с размери 30/40, какви трябва да бъдат стойностите на резолюцията, за да изглежда то добре? Бихте ли дали някакви практични съвети и за други размери и формати, както и някакво правило, което да ни бъде ориентир? Благодаря!

  Венета Желева:

  Прави ми впечатление, че освен него доста други бутони са неактивни. Вероятно заради изтекъл лиценз се превключва към Viewer режим с ограничена функционалност.

  Относно резолюцията, за добри резултати са нужни изходни изображения, които в мащаб 1:1 не биха били с по-ниска резолюция от необходимата за печат. Като най-общо сравнение, изходно изображение 300х400мм е много по-добър вариант от 150х200мм, ако и двете са с 300dpi, тъй като при второто след скалиране до необходимия размер ще се получи 150dpi. Високите стойности обаче невинаги гарантират качество - ако се разпънe втората снимка и се преобразува наново в Bitmap с 300dpi, това няма да я направи по-качествена.

  Светослава Величкова:

  Да, проблемът беше в софтуера. Благодаря за отговора на въпроса, който може би е малко глупав! Досега никъде в специализираните издания не бях срещала подобно кратко и ясно обяснение.