Вмъкване на външен текст. Селектиране и редактиране

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Освен директно да въвеждаме текст върху работното поле можем също да вмъкнем готово текстово съдържание или примерен текст.
Примерен заместващ текст, използваме когато правим някакъв шаблон или например работим над дизайна, за който все още нямаме точната текстова информация за поместване.
Можем да запълним празните текстови полета по най-бързия и лесен начин, като щракнем с десен бутон и изберем "insert placeholder text".
Като заместващия текст ще заеми точния размер на текстовата рамка.
"placeholder text" използваме, за да си представим крайния вид на проекта в процеса на работа.
В последствие го заместване с реалния текст.
Готово текстово съдържание можем да вмъкнем от различни външни документи.
Ще разгледаме няколко начина, по които можем да правим, това като използваме текст от "notepad".
Първия начин е да копираме и да поставим текста.
Отваряме файла, маркираме избрания текст, копираме го и се връщаме в работния документ в "coreldraw" .
Ако изберем "text tool", трябва първо да щракнем за ново място на писане.
След това натиснем "ctrl+v".
Копирания на текст ще се постави, като артистичен.
Със зададените за него настройки по подразбиране.
Можем също да очертаем текстова рамка за параграфен текст.
И след това да поставим копирания текст вътре.
Ако изберем инструмента за селектиране и директно поставям с "ctrl+v", текста ще се разположи в средата на листа, като обект от тип "параграфен текст".
С настройките по подразбиране за този вид.
Втория начин за вмъкване на текстов файл е команда "import".
Ако щракнем в празно текстово поле, не можем да използваме клавишната комбинация за импортиране и трябва да натисна бутон "import".
Списъка за импортиране на файл, можем да видим поддържаните текстови формати.
Натискаме "import" и следващата стъпка е да изберем дали да запазим или да премахнем шрифтовете и форматирането.
Или да запазим само форматирането на текста, който вмъкваме.
Ако отхвърлим запазването на форматирането.
Текста ще се постави, приемайки настройките на текущия текстов обект.
Натискаме "ок" и вече можем да видим вмъкнатия текст.
Ако дължината на съдържанието заема по-голям брой редове, отколкото виждаме в текстовата рамка.
Очертанията и са в червен цвят.
В долната ръкохватка по средата има малка стрелка.
За да покажем цялото съдържание, издърпваме ръкохватката и стрелката и червените очертания на рамката изчезват.
Третия начин за вмъкване на външно текстово съдържание е директното издърпване на текстовия файл от директорията, където се намират и пускане в работното поле.
По-нататък процедурата е същата.
Избираме опциите за запазване на характеристиките.
И натискаме "ок".
Така текста се вмъква като параграф на текстово поле.
Нека сега видим как можем да редактираме вмъкнатия текст.
Щракваме два пъти върху текстовия обект, за да активираме мигащия курсор.
Ако искаме да преместим отделна част от текста.
Трябва да я селектираме с ляв бутон на мишката.
Изтръпваме на страни, за да се появи индикатора с буква.
Придвижване до избраното място.
И пускаме левия бутон.
При работа с много на брой текстови обекти.
Когато сме се отдалечили, така че виждаме всички обекти във файла.
Можем да преглеждаме съдържанието на всеки текстов обект, като го посочим и натиснем "ctral+shift+t".
Така отваряме прозореца за редактиране "edit text", който можем да преглеждаме в уголемен вид съдържанието и няма нужда да приближаваме всеки отделен обект.
За нанасяне на дреби текстови редакции.
Този прозорец разполагаме и с основните бутони за форматиране.
Текста можем да оформяме, като променяме цветовете на запълване и очертанията по вече известните ви начини.
Освен целите текстове обекти, можем оцветяване и отделни части.
Като за целта първо, трябва да ги селектираме.
За улеснение и прецизно селектиране можем да използваме следните трикове.
При двойно щракване, селектираме единична дума.
С тройно щракване при обектите от тип "artistic text" селектираме в цялото съдържание.
А при параграфния текст селектирана единичен ред.
Със щракване пред текстов символ и задържане на "shift" и натискам една стрелка надясно.
Или стрелка наляво селектираме текста.
Като добавяме към селекцията буква по буква.
За селектиране на цели думи, добавяме и клавиш "ctrl".
А при задържане на "shift" и натискане на стрелките нагоре или надолу.
Ще селектираме текста до същото място на съответният следващ или предходен ред.
Тези трикове ни позволяват бързо да селектираме и контролираме отделни части от текста.
И могат да ни бъдат полезни по-нататък в модула, когато ще се запознаем по-подробно с особеностите при форматиране.

Тест за преминаване към следващия урок

 
При вмъкване на текст от външен документ в съществуващ текстов обект, ако от опциите за импортиране отхвърлим запазването на форматирането,... 
текстът ще се постави с настройките по подразбиране за текущия текстов обект.
текстът ще се постави като нов обект в центъра на листа.
текстът ще се импортира със шрифтовете и форматирането на външния файл.

Въпроси и отговори

  • Може ли да задам въпрос за кирилизирани шрифтове. 

    инж. Анатолий Сейков:

    Защо имам следният проблем с някои от използваните шрифтове: от време на време шрифт просто започва да не бъде разпознаван и излиза като квадрати при писане на кирилица. Говоря за ползвани от години шрифтове, които съм инсталирал още на Corel 9 и 10. Разбира се могат да се търсят изцяло кирилизирани техни аналози, но е доста неудобно при връщане към стари проекти. В момента работя с Corel 17 и Win10. Ако сте се сблъсквали с този проблем ще ви помоля за съвет.

    Galina Velikova:

    Защото новите версии от CorelDrawX17 и нагоре работят само с платени шрифтове за има гаранция, че няма да имате този проблем.