Запознаване с макросите и задаване на настройки

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще се запознаем с макросите.
Които можем да използваме за автоматизиране, оптимизиране и улесняване на работния процес.
Следователно и спестяване на време.
Макросите представляват програми със записана последователност команди, чрез които може многократно да увеличим скоростта си на работа.
Като автоматизираме често повтаряна последователност от операции или комбинации от действия.
Чрез използването на макросите освен, че улесняваме работния процес и спестяване време също намаляваме и мъзможността от допускане на грешки.
Можем да извикваме отново и отново една и съща последователност от действия.
Която всеки път ще се изпълнява по един и същ начин.
"corel draw" макросите се създават чрез функциите на вградената средата за програмиране "vba" или "visual basic for application".
Обща за различни windows приложения.
Ако досега имате опит с "vba" в други приложения той може и тук да ви бъде от полза.
Най-напред нека обърнем внимание на настройките, които е необходимо да направим, за да можем да работим с макрос.
Най-важното условие е при инсталацията на на кпрограмата да бъде инсталирано допълнението за "vba".
Ако сте пропуснали да направите това, можете в последствие да добавите допълнението.
Като в контрол панел изберете "uninstall a program".
От списъка с програми изберете "coreldraw graphics suie x7" В прозореца отбележете "modify".
И при следващите стъпки от списъка "utilities" активирайте "Visual Basic for applications".
След като имате инсталиран на добавката за "vba".
Можете да управлявате зададените по подразбиране настройки за сигурността при използване на макроси, които са създадени от други потребители.
От панела с опции в раздел "workspace", изберете "vba".
Ако е поставена отметка пред "trust all installed gms modules" разрешаваме ползването на макросите инсталиране на компютъра.
Но тъй като файловете, които получаваме от други потребители могат да съдържат макроси с потенциално зловреден програмен код.
Тоест да съдържат скрити вируси, е препоръчително да имаме инсталирана на нашият компютър антивирусна програма.
След което можем от "security options" да настроим степента на защита при отваряне на файлове с макроси.
Степените на защита са подредени в низходяща последователност.
Най-високата позволява само инсталираните в конкретна папка макроси да бъдат изпълнявани.
Високата степен позволява да се изпълняват макроси от доверени източници.
Средната степен на защита дава възможност за избор дали да разрешим или забраним макросите с потенциално зловреден код.
Последната най-ниска степен на защита не се препоръчва.
Тъй като разрешава отваряне на всички файлове с макроси без извършване на проверка.
Сега да разгледаме функциите за работа с макроси.
Можем да открием тези функции в менюто "tool" и подменю "macros".
От това меню или с клавиши "alt+shift+f11", отваряме докера макро мениджър.
От менюто можем да отворим също и редакторът за "vba".
И да стартираме изпълнението на някои от записаните макроси чрез "run macro".
"vsta" редактора е предназначен за разработчици и други експерти по програмиране.
За това няма да бъде обект на разглеждане в този курс.
От следващите опции в менюто можем да стартираме запис на макро с "macro recorder".
Можем да прекъснем, приключим или отменим започнат запис.
От последните две възможности или съответстващите им клавишни комбинации, можем да записваме и след това да пускаме пробни временни макро програми.
Които не се записват в работния документ или в отделен външен файл.
а се изтриват при записване на нов временен макрос.
Нека видим и как може много по-лесно да достигнем до макро опциите.
Върху лентата с характеристики щракваме с десен бутон и избираме "macros" за отваряне на лентата с бутони.
Тук имаме бутони за отваряне на макро мениджъра.
За изпълняване на макрос.
Бутон за отваряне на макро редактора.
За спиране на изпълняването на кода при определени действия.
И в края са бутоните за запис.
Ако желаете можете да вградите тази лента с бутони в работната среда като издърпате и пуснете върху някоя от лентите.
Нека сега да отворим докера макро мениджър.
В него подобно на структурата на документа, виждаме отделните макро проекти, в които се намират записаните макроси.
За прегледност можем да активираме опростения режим на преглед.
Когато селектираме даден макрос от бутоните най-долу в прозореца, можем да го стартираме.
От следващите бутони започваме.
Временно спираме или приключваме запис на нов макрос, който ще бъде съхранен във външен файл.
А от бутоните отстрани можем да изтрием селектирания макрос или да отворим кода му в макро редактора.
По-нататък ще видите , че тези бутони не са активни за всички макроси, защото някои от тях са заключени за редактиране, а също и не можем да записваме нови макроси в папките на техните проекти.
Сред "vba" проектите имаме следните папки.
"global macros" за макросите намиращи се на компютъра, които са достъпни за всички документи.
В тази папка се намират и "corel" макросите за създаване на цветови мостри и номериране на страници.
Както и "recorded macros" където се съхранява кода на временно записания макрос.
Кода на тези три макроса можем да преглеждаме в макро редактора.
За което съдим по бутон "edit", който е активен.
От следващия готов макрос "calendar wizard" можем да създаваме персонализирани календари.
От "file converter" експортираме съдържанието на работния документ в различни формати.
А в папката "vba projects" с името на текущия документ вд скоби, ще се съхранят макросите, които запишем в текущия документ.
Ето например, ако отворим друг файл.
Или създадем нов празен документ.
За него автоматично ще се създаде "vba project" с неговото име.
В който ще бъдат съхранявани макросите за този конкретен документ.
От бутон "new" в горната част на макро мениджъра, можем да създаваме нови проекти и модули към текущия документ.
В макро мениджъра също можем да зареждаме допълнителни макроси.
Във вид на външни "gms" файлове.
От избрани папки на компютъра.
Ако не искаме да виждаме повече даден проект в мениджъра.
Щракваме с десен бутон и избираме "unload macro project", с което го премахваме от списъка.
С това довършваме общия преглед на опциите за работа с макроси, а в следващите уроци и ще демонстрираме възможностите на някои от тях.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С коя клавишна комбинация отваряме докера Macro Manager?
Alt+Shift+F11
Alt+F11
Shift+F11