Разлика между обекти (objects) и криви (curves)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Здравейте и добре дошли в третия модул от курса.
В първия урок ще дефинираме какво представляват кривите, как можем да ги редактираме и с какво се различават от обектите.
Най-ясно можем да направим разлика между обект и криви като сравним тези две букви.
Буквата отляво представлява текстов обект, който можем да трансформираме.
Можем да променяме вида и размера на шрифта му.
Или да редактираме съдържанието му като изпишем друга буква.
Отдясно имаме крива, което ще рече, че това са очертания, съставени от отделни прави и извити сегменти свързани помежду си в така наречените възли.
Те са изобразени като малки квадрати по протежение на очертанията.
Тъй като тази буква не е текстов обект, а крива не можем да променяме шрифта, но за сметка на това можем да контролираме всеки отделен възел и сегмент, с които да управляваме формата на обекта.
С двойно щракване или с клавиш "F10" активираме инструмента "shape tool".
С него селектираме и управляваме отделните сегменти и отделните възли на кривите.
Всеки възел, където завършва с извит сегмент има контролиращи ръкохватки, с които управляваме извивките на сегмента.
Нека сега видим разликата между различни видове обекти и кривите.
Тук имаме правоъгълник, елипса и текстов обект.
Ще премахнем запълването и ще направим очертанията им еднакви за да ги виждаме по един и същ начин.
Можем да управляваме цялата форма.
В това именно се състои една от ползите от съществуването на тези обекти.
Освен по-лесното им създаване като едно цяло, отколкото чрез сглобяване от отделни части можем лесно да редактираме целия обект вместо да се налага да контролираме всяка линия.
Като например при текстовете обекти.
Това ни позволява да редактираме съдържанието им бързо и лесно.
В някой случай обаче ако искаме да ползваме тези обекти за основа, от която да създадем по-нестандартни форми е необходимо да можем да контролираме техните криви.
Преди да нанесем промени ще направим копие на трите обекта, които ще използваме по-нататък в урока.
Сега ще разгледаме начините, по които можем да управляваме обектите от лявата група с инструмента "shape".
При правоъгълника можем да управляваме ъглите като ги заобляме.
При елипсата можем да скриваме отделни отрязъци.
Можем да променяме позицията на отделни букви от текстовия обект, но не можем да управляваме всеки сегмент и възел в неограничени посоки.
Например, ако искаме от правоъгълника да създадем трапец е необходимо да можем да придвижваме свързващите точки независимо една от друга.
За това ще направим преобразуване в криви, като сращкнем с десен бутон върху обекта и изберем команда "convert to curves".
С клавишна комбинация "ctrl+q".
Когато конвертираме обекта, в статус лентата виждаме промяната на неговия вид.
С "ctrl+q" конвертираме и другите обект.
След това с "F10" отново извикваме инструмента "shape" и с него можем да променяме позицията на всеки сегмент и всеки възел.
Също така управляваме извивките на кривите с издърпване на контролиращите ръкохватки.
Очертанията, които създадохме с конвертирането на текст в криви можем да модифицираме по разнообразни начини, които не се поддържат при текстовите обекти и така да създадем ефектни надписи или лога.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Можем да контролираме всеки отделен сегмент или възел от очертанията...
при обекти, конвертирани в криви
при обекти, неконвертирани в криви
при конвертирани и неконвертирани обекти
 
С коя клавишна комбинация конвертираме обект в криви?
Ctrl + Q
trl + K
Ctrl + U

Въпроси и отговори

 • Как да приложим геометрични връзки между кривите?

  Красимир Мичев:

  Могат ли да се налагат геометрични връзки между кривите. Примерно крива 1 да бъде успоредна на крива 2 и едновременно равна по дължина на крива 3.

  Венета Желева:

  Доколкото ми е известно, няма комплексна команда, с която да това да стане наведнъж, но с последователност от операции (използване на водещите линии Guidelines, преместване на сегменти/възли при включени помощни водачи Alignment и Dynamic Guides и евентуално изчертаване на спомагателна окръжност) би могъл да се постигне същия резултат, без обаче да се създава постоянна зависимост както при клонираните обекти.

  Красимир Мичев:

  Благодаря за информацията.

  Калбие Петрова:

  Здравейте, щом е възможно обектите да бъдат конвертирани в криви, възможно ли е обратното - от криви конвертиране в обекти?

  Венета Желева:

  За съжаление преобразуването е необратимо.